Koho bude příští medvědí trend bolet více než ten minulý?
|

Koho bude příští medvědí trend bolet více než ten minulý?

Medvědí trend investory vždy bolí. Na jednu stranu vytváří příležitosti pro nákupy akcií i jiných aktiv se slevou, na druhou ale ukusuje výnosy z dřívějších investic. Ne na každého ovšem medvědí trend dopadá stejně.

Medvědí trh Korekce na trzích Ponaučení pro investory Investování Akciový trh

Níže přiložené grafy ukazují, jak se posledních 11 let promítlo do portfolií hypotetických investorů z generace baby boomers, generace X a generace mileniánů. Předpokládejme, že investor z generace baby boomers má 60 % investičních prostředků v akciích a 40 % v dluhopisech, měsíčně si na investiční účet posílá dva tisíce dolarů a tržní cena jeho portfolia byla na začátku sledovaného období milion dolarů. Investor z generace X má 70 % prostředků v akciích, měsíčně investuje tisíc dolarů a tržní cena jeho portfolia byla na začátku sto tisíc dolarů a investor z generace mileniánů má 80 % prostředků v akciích, měsíčně investuje 500 dolarů a na začátku sledovaného období byla tržní cena jeho portfolia deset tisíc dolarů.

Nejmladší investor (generace mileniánů) krizi z roku 2008 prakticky ani nepostřehl, průběžné ztráty se zastavily na necelých 10 %. Hodnota jeho portfolia totiž na začátku sledovaného období nebyla vysoká a měsíční příspěvky, které naopak byly v poměru k celkové hodnotě portfolia poměrně vysoké, téměř vyrovnaly poklesy trhu.

Investor z generace X pocítil propad cen akcií výrazněji, přechodně jeho portfolio vykazovalo pokles o více než 20 %. I v tomto případě však platí, že pravidelné měsíční příspěvky propad cen akcií na trzích hodně tlumily.

Nejstarší investor (generace baby boomers) pocítil dopady finanční krize a následného medvědího trendu na burzách nejvíce. Průběžná ztráta se v jeho případě vyšplhala na více než 30 % a rovněž zotavení portfolia trvalo výrazně déle.

Následující tabulka porovnává maximální průběžné ztráty jednotlivých investorů a ukazuje, jaká by byla tržní cena jejich portfolií na konci letošního května (za předpokladu, že by během sledovaného období žádná aktiva neprodali, pouze by nakupovali).

Během medvědích trendů po roce 1945 americké akcie klesaly v průměru o 30 %, přičemž sestupný trend trval v průměru 16 měsíců. Pokud bychom s těmito čísly konfrontovaly portfolia tří hypotetických investorů, vypadal by výsledek po medvědím trendu, který by začal dnes, takto.

Je zřejmé, že 30% propad cen akcií by dnes dopadl tvrději než v letech 2007 a 2008 na mileniány, naopak ztráty portfolií investorů z generací X a baby boomers by tak výrazné jako při minulém medvědím trendu nebyly. Ze tří výše uvedených grafů je nicméně zřejmé, že důležitější než cokoli jiného je při medvědím trendu držet se investiční strategie, nepodlehnout panice a neprodávat.

Zdroj: A Wealth of Common Sense