KONTEXT: Burzy v roce 2029? Alfou a omegou bude počet obchodovaných titulů

KONTEXT: Burzy v roce 2029? Alfou a omegou bude počet obchodovaných titulů

Svět se mění 10krát rychleji a s 300krát větší razancí než v době průmyslové revoluce. To je dobře vidět i na cestě, kterou Investiční web urazil od svého založení v roce 2009. A jelikož je podobné jubileum vhodnou příležitostí nejen k pohledu do zpětného zrcátka, nabídl KONTEXT pětidílnou sérii expertních zamyšlení nad tím, v jakém prostředí se budeme pohybovat za dalších 10 let. V posledním dílu se zaměříme na burzy.

Trhy Obchodování Ponaučení pro investory Petr Koblic Investování

Soukromé vlastnictví bude v naší zeměpisné šířce (snad) i za deset let jedním ze základních stavebních kamenů dominantního hospodářsko-politického rámce. Sázka na firmy prostřednictvím jejich akcií nebo dluhu tak zůstane jedním z pilířů, ne-li středobodem úspěšného portfolia.

Otázkou je, do jaké míry budou investoři napříště nakupovat tato a další aktiva na zavedených kapitálových trzích, a do jaké se obchody s nimi v důsledku tuhé regulace na straně jedné a technologických vychytávek na straně druhé přestěhují na různá neregulovaná tržiště s (bez)cennými papíry. A také teprve uvidíme, co by takový případný významný transfer vyvolal a znamenal.

S tím nepřímo souvisejí i další otazníky vyvstávající okolo dopadů velkých trendů měnících svět, a tím pádem i vítězné recepty.

  • Stále masivnější přeshraniční toky dat navyšují komplexnost, tedy i zranitelnost systému.
  • Zrychlující technologie znevýhodňují stále více hráče bez přístupu k extrémně rychlým algoritmům a elektronickým dálnicím.
  • Stále početnější střední třída v rozvíjejících se zemích svým apetitem po kvalitních aktivech chráněných právním státem v poslední době vykolejila několik zavedených realitních trhů, přičemž variace příčin a důsledků těchto bublin lze napříště čekat v různých segmentech trhu.

Jak i proto budou vypadat (evropské) burzy v roce 2029? Nad tím se exkluzivně pro Investiční web zamyslel generální ředitel Burzy cenných papírů Praha a prezident Federace evropských burz Petr Koblic.