Likvidní alternativy v portfoliích drobných investorů: Dar z nebes, nebo sud střelného prachu?
|

Likvidní alternativy v portfoliích drobných investorů: Dar z nebes, nebo sud střelného prachu?

Popularita likvidních alternativ otevírajících drobným investorům přístup k hedgeovým strategiím nebo netradičním aktivům nabízeným v podobě ETF prudce roste. Většina investorů do portfolia likvidní alternativy zařazuje s vidinou toho, že díky nim budou dosahovat násobně vyšších výnosů. Realita je ale mnohdy úplně jiná.

Investiční portfolio Investiční alternativy Investiční fondy Ponaučení pro investory

Problém je v tom, že pro velké množství investorů jsou likvidní alternativy synonymem zaručeného zisku s minimálním, ne-li nulovým rizikem. I v tomto případě však platí, že čím vyšší je potenciální zisk, tím vyšší je i riziko možných ztrát.

Dvousečnou zbraní je často komplikovaná struktura fondů z oblasti likvidních alternativ, kterou investoři nezřídka nejsou schopni zcela pochopit. Když poté tyto fondy začnou vykazovat vyšší volatilitu, řada investorů se zalekne a jedná impulzivně.

Problémy likvidních alternativ ilustrují mimo jiné následující čísla. V posledních deseti letech se na trhu každý rok objevilo asi 1 900 nových fondů, zhruba 1 600 jich ovšem zároveň z trhu každý rok zmizelo. Velká část z nich přitom patřila právě mezi likvidní alternativy.

Každý, kdo zvažuje investici do likvidních alternativ, by si měl ze všeho nejdříve položit pár otázek:

  • Co o těchto investicích vím?
  • Jakou úlohu budou mít v mém portfoliu?
  • Jak výrazné průběžné ztráty jsou pro mě akceptovatelné?

Likvidní alternativy rozhodně nejsou z podstaty špatné. Jak lze ale vycítit z jejich názvu, nejde o investice pro každého. I v tomto případě platí, že by investoři neměli mít nerealistická očekávání a že by neměli vkládat peníze do ničeho, čemu nerozumí. V opačném případě mohou tvrdě narazit.

Zdroj: WSJ