(Po)může investování (z)měnit svět?
|

(Po)může investování (z)měnit svět?

Sociálně odpovědné investování a různé jeho odnože nejsou pro většinu investorů žádnou novinkou. Poměrně velkou oblibu si získává také "impact investing", tedy investování s pozitivními dopady v sociální oblasti a na životní prostředí. Jaký vliv může mít na svět kolem nás?

Sociálně odpovědné investování Investiční strategie Investování Ponaučení pro investory

S tím, jak se stále více firem začíná zajímat o to, jaký vliv na společnost a životní prostředí má jejich podnikání, roste i zájem investorů o aktiva, u nichž není podstatný pouze výnos. Tento trh vzrostl mezi lety 2013 a 2017 pětinásobně, dosahuje objemu bezmála 230 miliard dolarů a podle Philippa Le Houéroua z International Finance Corporation může mít v budoucnu velký vliv na ekonomiku.

V současnosti je impact investing spíše doménou velkých finančních společností a specializovaných fondů, ale pomalu se na něj zaměřují i správci aktiv a investiční společnosti. Základem dalšího rozšíření mezi běžné investory je podle Le Houéroua právě jasná definice toho, co je impact investing. Bez ní totiž za něj lze považovat mnoho investic, které do tohoto typu strategie vůbec nepatří, čemuž je dobré zabránit, dokud je tento trh poměrně mladý.

"Impact investing by měl investorům nabídnout transparentní základ, na jehož základě mohou investovat, společně s finančními výnosy, to vše k dosažení pozitivních výsledků pro společnost. Musí jim jednoznačně ukázat, jaký dopad budou mít jejich investice na životní prostředí nebo na sociální oblast," míní Le Houérou. A doplňuje, že by investoři měli mít možnost požadovat, aby jejich prostředky byly investovány s ohledem na přínos společnosti.

Impact investing by mohl hrát důležitou roli v dosahování udržitelného rozvoje a má potenciál získávat prostředky na řešení nejnaléhavějších problémů na světě, jako jsou prevence a zmírňování změn klimatu nebo poskytování zdravotní péče a vzdělání tam, kde je to potřeba.

Největším problémem v této oblasti je podle Le Houéroua neexistence jasných pravidel, díky nimž by správci majetku a investoři mohli jasně rozlišovat mezi pojmy, jako jsou udržitelný rozvoj, sociálně odpovědné investování a právě investování s pozitivními dopady na společnost.

IFC, která má zkušenosti s podobnými projekty v rozvíjejících se zemích a před patnácti lety spolupracovala s předními komerčními bankami na stanovení standardů pro řízení environmentálních a sociálních rizik v projektovém financování nazvaném Equator Principles, se chce podílet i na rozvoji v oblasti impact investing. Ve spolupráci s institucionálními investory, akademickou obcí, vládami i jednotlivci by tak podle Le Houéroua mohla vzniknout komplexní pravidla, která by zahrnovala celý investiční cyklus od stanovení investiční strategie přes tvorbu a správu portfolia až po ukončení investice.

Zdroj: World Economic Forum