Na délce investičního horizontu záleží. Tento argument vás přesvědčí
|

Na délce investičního horizontu záleží. Tento argument vás přesvědčí

Trpělivost a dlouhodobé cíle fungují v mnoha oblastech života, ať jsou to kariéra, vztahy, nebo investice. A i když máme na toto téma článků poměrně hodně, opakování je matka moudrosti.

Světové akcie Ocenění Zisky Investiční horizont Investiční strategie Ponaučení pro investory Investování

Známý investor Benjamin Graham kdysi řekl, že "v krátkém časovém horizontu je trh nástrojem volby, ale z dlouhodobého hlediska je to nástroj vážení". Akciové trhy jsou obecně poháněny dvěma faktory. Tím prvním jsou zisky (včetně dividend), druhým pak změny v tom, kolik jsou investoři ochotni za tyto zisky zaplatit.

  • Zisk má tendenci narůstat a v čase se násobit tak (funguje zde složený úrok), aby byl jeho růst v diverzifikovaném portfoliu přiměřeně předvídatelný díky růstu populace a vyšší produktivitě zaměstnanců.
  • Změny v ocenění jsou nepředvídatelné, protože většinou odrážejí změny v náladě investorů. Důležité je, že v čase se nenásobí. Ukazatel P/E, který stoupne z 18 na 20, bude mít stejný potenciální dopad na tržní ceny v roce 2019 i v roce 2049.

To, že jedna z proměnných je předvídatelná a roste, zatímco druhá je nepředvídatelná a neměnná, může působit zvláštně, ale dává to za pravdu  Grahamovi.

"Když se zisky násobí, ale změny v ocenění ne, jejich význam pro celkové výnosy se v čase snižuje. To je pro investory pozitivní zpráva, protože jde o nejméně předvídatelnou součást investování," říká ekonomický komentátor a analytik Morgan Housel. Jako ilustraci ke svému tvrzení připojuje graf, v němž se ocenění mění v čase o 20 % oběma směry, zatímco zisky rostou.

V prvních letech investice má ocenění a jeho změna na celkovou návratnost velký vliv, protože zisky jsou podobné, případně jen mírně vyšší než v době zainvestování. Ale jak se zisky časem zvyšují, změna v ocenění má rok od roku stále menší dopad na návratnost investice. Časem se tedy investor stává stále méně závislým na tom, co je nepředvídatelné, a jeho úspěch závisí více na tom, co předvídat lze (nebo čemu lze dlouhodobě alespoň věřit).

Zdroj: collaborativefund.com