Nebezpečí dluhopisových ETF se v koronavirové krizi ukazuje naplno
|

Nebezpečí dluhopisových ETF se v koronavirové krizi ukazuje naplno

Dluhopisové ETF se, stejně jako ty akciové, těší poměrně velkému zájmu investorů. V poslední době, kdy se likvidita na trzích s dluhopisy začíná stávat poměrně velkým problémem, mohou v investorech vzbuzovat iluzi bezpečnosti. Ta je však nebezpečná jak pro investory, tak i pro celý trh.

ETF Likvidita Dluhopisový trh Firemní dluhopisy Koronavirus

Panika kolem šíření koronaviru působí negativně téměř na všechna aktiva na finančních trzích, nejen na akcie. Jednou z nejohroženějších tříd aktiv jsou firemní dluhopisy, které měly v posledních týdnech velké problémy s likviditou. To vedlo například k tomu, že spread mezi výnosy evropských státních dluhopisů a firemních bondů s investičním ratingem se za měsíc výrazně rozšířil.

Jeden z nejoblíbenějších dluhopisových ETF zaměřených na tento segment trhu, iShares Core Euro Corporate Bond Fund, se však stále obchoduje s velice malým rozpětím mezi nákupní a prodejní cenou, což u investorů může vyvolávat iluzi bezpečí a dobré likvidity. Investoři ovšem z fondu začali stahovat peníze, a tak jeho tržní kapitalizace klesla za měsíc o 3 miliardy dolarů a fond se obchodoval s 6% slevou vůči hodnotě svých podkladových aktiv. Investoři, kteří tento fond prodávali, ani nemuseli vědět, že tento rozdíl nakonec zaplatili sami.

ETF sice mají nízké náklady na správu, ale v případech, jako je tento, může docházet k tomu, že jejich cena spadne pod hodnotu podkladových aktiv. A může se to stávat právě v dobách, kdy se investoři těchto nástrojů potřebují zbavovat, protože velké objemy obchodů s ETF ještě zvýrazňují pohyby cen podkladových aktiv. Zmiňovaný 6% rozdíl oproti čisté hodnotě aktiv (NAV) se tak v případě pokračující nízké likvidity na trzích může ještě zvětšovat.

Problém je, že trh s dluhopisy mívá relativně omezenou likviditu (protože obchodníci s dluhopisy musejí držet kapitál proti svým pozicím), ale trh s ETF nikoli (pro obchodníky s ETF neexistuje žádný kapitálový požadavek). Takže obchodování s ETF nízkou likviditu ještě zhoršuje. Tato situace ohrožuje celý trh, protože firmám mohou růst náklady na financování a investoři mohou zanevřít na dluhopisové ETF. Když pak dojde k runu na dluhopisové ETF (což je jen v Evropě trh o objemu přes čtvrt bilionu dolarů), může to znamenat zpřísnění finančních podmínek pro evropské korporace v době, kdy je tyto potřebují mít co nejvíce uvolněné. A jelikož se dluhopisové ETF staly díky své likviditě velice populárními u finančních institucí, může neschopnost jejich prodeje znamenat další riziko pro celý finanční sektor.

Řešením by mohlo být například to, že by ECB, která plánuje v rámci programu Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) nakupovat i firemní dluhopisy, investovala i do ETF. Mohlo by to mít pozitivní dopad na celý trh, protože by to u ETF omezilo rozdíl oproti NAV a zmenšilo prodejní tlak na samotné dluhopisy. Regulátoři by pak mohli zavést podobné kapitálové požadavky pro ETF, jaké platí pro investory do dluhopisů. Likvidita podkladových bondů by byla stejná jako u ETF a investoři do ETF by věděli, na čem skutečně jsou.