Největší problém v investování: Očekávání vs. realita
|

Největší problém v investování: Očekávání vs. realita

Investoři při sestavování svých portfolií zpravidla počítají s průměrnými očekávanými výnosy z akcií a dalších aktiv. Jenže realita není zdaleka tak hladká jako plány na papíře. Co s tím?

Investování Ponaučení pro investory

Index S&P 500 mezi roky 1978 a 2017 při započtení dividend každý rok přidal v průměru 12 %. A to navzdory prudkým propadům cen akcií po splasknutí internetové bubliny v roce 2000 či během globální finanční krize z let 2007 a 2008.

S&P 500 byl mezi roky 1978 a 2017 v 78 % případů nad dlouhodobým růstovým trendem. Ve svých nejlepších dnech byl dokonce 300 % nad touto linií, v nejhorších pak 37 % pod ní. Nálada na burzách se výrazně měnila.

Ponaučení pro investory je jasné. Volatilita na trzích byla, je a bude. A není potřeba se jí bát. I míry dlouhodobých trendů se mění, ale ne nějak zásadně. To je dobré mít na paměti jak v dobách, kdy se finančním trhům mimořádně daří, tak ve chvílích, kdy zažívají velmi špatná období. Klíčové je pracovat s dlouhým investičním horizontem a držet se za všech okolností stanovené strategie.

Zdroj: Of Dollars And Data