Není zisk jako zisk aneb Jak (dobře) jsou na tom ve skutečnosti americké podniky
|

Není zisk jako zisk aneb Jak (dobře) jsou na tom ve skutečnosti americké podniky

Zhruba před třemi lety se začaly rozevírat nůžky mezi údaji o vývoji zisků amerických společností od vládního Úřadu pro ekonomické analýzy a daty samotných podniků zahrnutých v indexu S&P 500. Zatímco podniky informují o pokračování růstu zisků, Úřad pro ekonomické analýzy předkládá čísla hovořící spíše o jejich stagnaci.

Americké akcie Zisky Ekonomické a tržní indikátory

Jedním z hlavních důvodů rozdílných údajů je skutečnost, že skladba indexu S&P 500 se stále mění. Některé sektory jsou tak v indexu S&P 500 zastoupeny méně než jiné, přičemž se často zásadně liší ziskovost odvětví - například energetický sektor, průmysl, odvětví informačních technologií a finanční sektor v USA v posledních letech zajišťovaly i 80 % kumulovaných ročních firemních zisků.

Jeden příklad za všechny. Sektor informačních technologií se na americké ekonomice (HDP) podílí jen 5,5 %, v indexu S&P 500 má ovšem váhu více než 23 % a z hlediska ziskovosti si ve srovnání s ostatními odvětvími vede bezkonkurenčně.

Vedle rozdílných okruhů firem jsou ale důvodem rozevírajících se nůžek i různé účetní metodiky, konkrétně přístup k zaměstnaneckým akciovým opcím. Standard NIPA, který využívá Úřad pro ekonomické analýzy, má tendenci ziskovost firem kvůli akciovým opcím snižovat.

"Otázka, kterou by si investoři měli pokládat, je ta, zda je současný trend vývoje zisků reportovaných samotnými společnostmi udržitelný, nebo zda jsme svědky určité bubliny," říká hedgeový manažer a bloger Jesse Felder.

"Pravdou je, že v době recese mají zisky reportované samotnými firmami tendenci padat prudším tempem než zisky, o kterých informuje Úřad pro ekonomické analýzy. A v této souvislosti je dobré připomenout, že podle ekonomů se nacházíme v pozdní fázi hospodářského cyklu," dodává známý akciový medvěd.

Zdroj: thefelderreport.com