Průmyslová výroba v Česku loni meziročně stoupla o 4,9 %
|

Průmyslová výroba v Česku loni meziročně stoupla o 4,9 %

Průmyslová produkce v prosinci meziročně vzrostla reálně o 7,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 4,7 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 0,6 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 12,0 %. V roce 2014 průmyslová produkce vzrostla meziročně o 4,9 %. Hodnota nových zakázek byla vyšší o 12,1 %.

Česká ekonomika Průmyslová výroba Stavebnictví

"Prosincová průmyslová produkce se po listopadovém propadu o 0,4 % opět vrátila k silnější meziroční dynamice a meziročně vzrostla o více než 7 %. To potvrzuje, že propad listopadové produkce byl způsoben pouze kalendářními vlivy. Kalendářní efekty jsou nyní naopak mírně ve prospěch prosincových hodnot (+1 den) a po jejich očištění průmysl vzrostl o 4,7 %, tj. stejně jako v listopadu," okomentoval zprávu Jakub Seidler, hlavní ekonom pro ČR v ING.

"Nejvýznamnější část průmyslové produkce tvoří zpracovatelský průmysl a zejména výroba motorových vozidel, proto měl i tento segment průmyslu opět největší příspěvek k růstu (2,3 procentního bodu). Daleko příznivější jsou i hodnoty nových zakázek a tržeb, které se po listopadovém propadu vrátily k dvoucifernému meziročnímu růstu. Vyšší meziroční dynamiku měly v prosinci nové zakázky z tuzemska, 17% růst vs. 10% meziroční růst zakázek ze zahraničí," poukázal Seidler.

"Vzhledem k příznivým údajům ke konci roku tak průmyslová produkce za celý rok 2014 vzrostla o 4,9 %, což je ve srovnání s nulovým růstem v roce 2013 a propadem v roce 2012 solidní zlepšení. V tomto roce bude na meziroční dynamiku působit již vyšší srovnávací základna z roku 2014, poslední předstihové ukazatele typu podnikatelské důvěry nebo indikátoru nákupních manažerů (PMI) naznačují, že průmyslová výroba by měla na začátku roku pokračovat v příznivém tempu. Pozitivně by měl na průmyslovou produkci v tomto roce působit také efekt nižších nákladů spojených s propadem cen ropy," dodal Seidler.

Prosinec 2014 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 0,6 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,3 procentního bodu, růst o 16,0 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,0 p.b., růst o 15,3 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,7 p.b., růst o 7,5 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 2,2 %), těžba a dobývání (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 4,4 %) a zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 4,7 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v prosinci 2014 meziročně vzrostly o 7,6 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 17,5 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 1,4 %.

Hodnota nových zakázek v prosinci 2014 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 12,0 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 9,6 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 16,7 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +4,9 procentního bodu, růst o 14,8 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +1,9 p.b., růst o 18,3 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,7 p.b., růst o 18,0 %). Nové zakázky klesly v odvětví výroba oděvů (příspěvek -0,03 p.b., pokles o 4,2 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,03 p.b. pokles o 0,4 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,01 p.b., pokles o 0,6 %).

Česká republika - průmyslová výroba (prosinec 2014)

Průmyslová produkce ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně vzrostla o 3,2 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 4,2 %. Ve 4. čtvrtletí 2014 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 1 pracovní den méně. V porovnání se 3. čtvrtletím 2014 byla sezónně očištěná produkce o 2,6 % vyšší.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně vyšší o 5,9 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 14,0 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 2,2 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně vzrostly o 7,4 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 6,5 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 9,1 %.

Průmyslová produkce v roce 2014 meziročně vzrostla o 4,9 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,1 procentního bodu, růst o 13,0 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,53 p.b., růst o 6,0 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,51 p.b., růst o 7,2 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,3 procentního bodu, pokles o 2,4 %), těžba a dobývání (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 2,8 %) a tisk a rozmnožování nahraných nosičů (příspěvek -0,05 p.b., pokles o 4,0 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly v roce 2014 meziročně vyšší o 8,4 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 15,9 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 0,7 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích v roce 2014 meziročně vzrostly o 12,1 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 12,9 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 10,5 %.

Stavební produkce v roce 2014 vzrostla o 2,3 %

Stavební produkce v prosinci 2014 klesla meziročně reálně o 6,6 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 7,9 %. Prosinec 2014 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den více. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v prosinci 2014 meziměsíčně nižší o 3,3 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 5,3 % (příspěvek -3,8 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 10,0 % (příspěvek -2,8 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v prosinci 2014 meziročně snížil o 2,5 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 0,9 % a činila 31 959 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v prosinci 2014 meziročně snížil o 3,8 %, stavební úřady jich vydaly 5 798. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 20,4 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 klesla o 7,7 %.

Počet zahájených bytů v prosinci 2014 meziročně vzrostl o 10,5 % a dosáhl hodnoty 1 904 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu počtu bytů o 0,3 %, u bytů v bytových domech došlo k růstu o 3,1 %.

Počet dokončených bytů se v prosinci 2014 meziročně snížil o 14,5 % a činil 2 747 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 24,2 %, v bytových domech vzrostl o 17,7 %.

Stavební produkce ve 4. čtvrtletí 2014 klesla meziročně reálně o 0,5 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů zůstala na stejné úrovni roku 2013 (4. čtvrtletí 2014 mělo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den méně). V porovnání se 3. čtvrtletím 2014 byla sezónně očištěná produkce o 0,5 % nižší. Produkce pozemního stavitelství meziročně klesla o 2,8 % (příspěvek -1,9 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst stavební produkce o 4,2 % (příspěvek +1,4 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně snížil o 2,9 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 2,8 % a činila 32 453 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně vzrostl o 15,1 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 12 719. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 1,1 % a činila 47,1 mld. Kč, na pozemním stavitelství 16,1 mld. Kč (pokles o 16,7 %) a na inženýrském stavitelství 31,0 mld. Kč (růst o 9,7 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,7 mil. Kč a byla meziročně o 14,0 % nižší.

Počet vydaných stavebních povolení ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně klesl o 2,1 %, stavební úřady jich vydaly 19 484. Orientační hodnota těchto staveb činila 57,9 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2013 klesla o 12,2 %.

Stavební produkce v roce 2014 vzrostla meziročně reálně o 2,3 %. Produkce pozemního stavitelství zůstala na stejné úrovni roku 2013 a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst stavební produkce o 7,5 % (příspěvek +2,3 p. b.). Stavební produkce za rok 2014 klesla ve srovnání s konjunkturním rokem 2008 o 22,1 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v roce 2014 meziročně snížil o 4,8 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 2,9 % a činila 29 827 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci v roce 2014 meziročně vzrostl o 9,7 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 45 714. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 23,3 % a činila 184,7 mld. Kč, na pozemním stavitelství 68,5 mld. Kč (růst o 2,0 %) a na inženýrském stavitelství 116,2 mld. Kč (růst o 40,6 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 4,0 mil. Kč a byla meziročně o 12,4 % vyšší. Ke konci roku 2014 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 12,6 tisíc zakázek (růst o 23,6 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 162,4 mld. Kč (růst o 15,1 %).

Počet vydaných stavebních povolení v roce 2014 meziročně klesl o 6,5 %, stavební úřady jich vydaly 79 357. Orientační hodnota těchto staveb činila 249,8 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2013 klesla o 3,1 %.

Zdroj: ČSÚ
Těžce zadlužená GE musí urychleně prodat aktiva, řekl její šéf
Těžce zadlužená GE musí urychleně prodat aktiva, řekl její šéf
před hodinou

Těžce zadlužená GE musí urychleně prodat aktiva, řekl její šéf

Americký průmyslový konglomerát General Electric tíží příliš mnoho dluhů. Aby je snížil, musí urychleně prodat...
General Electric Americké akcie Zadlužení
Evropské burzy v pondělí uzavřely v mínusu, výrazně klesl…
Evropské burzy v pondělí uzavřely v mínusu, výrazně klesl…
18:00

Evropské burzy v pondělí uzavřely v mínusu, výrazně klesl technologický sektor

Evropské akciové trhy zakončily pondělní obchodování v negativním pásmu, když se investoři zaměřili na rostoucí ceny...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Scholz: I tvrdý brexit by evropské země docela dobře zvládly
Scholz: I tvrdý brexit by evropské země docela dobře zvládly
17:21

Scholz: I tvrdý brexit by evropské země docela dobře zvládly

I případný tvrdý brexit, tedy vystoupení Británie z Evropské unie bez dohody, by většina evropských zemí docela dobře...
Spojené království Evropská unie Politika
Kofola ČeskoSlovensko za prvních devět měsíců roku vydělala 260…
Kofola ČeskoSlovensko za prvních devět měsíců roku vydělala 260…
17:05

Kofola ČeskoSlovensko za prvních devět měsíců roku vydělala 260 milionů Kč, oznámila změny v managementu

Nápojářská skupina Kofola ČeskoSlovensko vykázala za prvních devět měsíců tohoto roku čistý zisk 260,3 milionu Kč. O...
Kofola ČeskoSlovensko Akcie ČR Výsledková sezóna
Pražská burza v úvodu týdne klesla, Komerční banka ztratila zhruba 2 %
Pražská burza v úvodu týdne klesla, Komerční banka ztratila zhruba 2 %
16:45

Pražská burza v úvodu týdne klesla, Komerční banka ztratila zhruba 2 %

Pražská burza začala nový týden negativně, když index PX odepsal 0,67 % na 1 081,76 bodu. Dolů burzu stáhly zejména...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Češi si podle úvěrových firem před Vánocemi půjčují více než loni
15:22

Češi si podle úvěrových firem před Vánocemi půjčují více než loni

Češi si před Vánocemi půjčují více než loni, roste zejména průměrná půjčená částka. Vyplývá to z ankety ČTK mezi...
Úvěry Česká republika
Ze světa investičních doporučení (12. listopadu)
15:00

Ze světa investičních doporučení (12. listopadu)

Které akcie si v pondělí vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Investiční doporučení Americké akcie
Objem veřejných stavebních zakázek v Česku do konce října stoupl o 54…
14:21

Objem veřejných stavebních zakázek v Česku do konce října stoupl o 54 procent

Veřejní investoři v Česku zadali do konce října stavebním firmám 4 920 zakázek za 168,1 miliardy korun. Jejich...
Česká republika Stavebnictví
SAE příští rok představí sektory pro zahraniční investice
14:02

SAE příští rok představí sektory pro zahraniční investice

Vláda Spojených arabských emirátů chce na začátku příštího roku zveřejnit seznam sektorů, ve kterých povolí...
Saúdská Arábie Blízký a Střední východ Investice
Koruna oslabila k dolaru na 23,10 USD/CZK, kde byla loni v červnu
13:41

Koruna oslabila k dolaru na 23,10 USD/CZK, kde byla loni v červnu

Česká měna v pondělí dopoledne oslabila k dolaru na 23,10 USD/CZK, kde byla naposledy loni v červnu. Proti pátečnímu...
Česká koruna Americký dolar Euro
Mobilem platí 29 % Čechů, průměr EU je o 19 % vyšší
13:23

Mobilem platí 29 % Čechů, průměr EU je o 19 % vyšší

Češi zaostávají v platbách prostřednictvím mobilních zařízení. Zatímco v tuzemsku platí mobilem nebo tabletem za...
Mobilní telefony Česká republika
Euronext díky akvizici zvýšil provozní zisk o 26 procent
13:01

Euronext díky akvizici zvýšil provozní zisk o 26 procent

Panevropský burzovní provozovatel Euronext ve třetím čtvrtletí zvýšil hrubý provozní zisk (EBITDA) o 26,4 procenta na...
Francie Výsledková sezóna
Nejpopulárnější kryptoměny v úvodu týdne mírně klesají
12:03

Nejpopulárnější kryptoměny v úvodu týdne mírně klesají

Trh s kryptoměnami v pondělí kolísá mezi zelenými a červenými čísly, nejznámější digitální měny však mírně klesají....
Kryptoměny Bitcoin
Investiční firma Vista koupí za 1,9 miliardy USD softwarovou Apptio
11:41

Investiční firma Vista koupí za 1,9 miliardy USD softwarovou Apptio

Společnost soukromého kapitálu Vista Equity Partners se dohodla na koupi softwarové firmy Apptio, za kterou zaplatí 1...
Fúze a akvizice Technologie
Diageo prodá nápojové značky za 550 milionů dolarů firmě Sazerac
11:23

Diageo prodá nápojové značky za 550 milionů dolarů firmě Sazerac

Největší světový výrobce lihovin, britská společnost Diageo, prodá 19 nápojových značek za 550 milionů dolarů...
Potraviny
Růst české ekonomiky ve 3. čtvrtletí podle odhadů mírně zrychlil
11:05

Růst české ekonomiky ve 3. čtvrtletí podle odhadů mírně zrychlil

Hrubý domácí produkt ve třetím čtvrtletí stoupl v průměru meziročně o 2,5 procenta a mezičtvrtletně o 0,7 procenta,...
Česká republika Česká ekonomika HDP
Nebankovní firmy v Česku letos poskytly o 4,4 % více peněz
10:48

Nebankovní firmy v Česku letos poskytly o 4,4 % více peněz

Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) za letošní tři čtvrtletí poskytly klientům...
Česká republika Úvěry Půjčky
Asijské trhy se v úvodu týdne na směru neshodly
Asijské trhy se v úvodu týdne na směru neshodly
10:30

Asijské trhy se v úvodu týdne na směru neshodly

Asijské akciové trhy zakončily pondělní obchodování smíšeně, když investoři zůstali obezřetní kvůli obchodnímu sporu...
Asijské akcie Shrnutí obchodování v Asii
Itálie: Průmyslová výroba v září meziměsíčně klesla o 0,2 %
10:10

Itálie: Průmyslová výroba v září meziměsíčně klesla o 0,2 %

Objem italské průmyslové výroby v září mírně klesl, přesto ale pozitivně překvapil analytiky. Meziměsíčně se snížil o...
Itálie Průmysl