Průmyslová výroba v Česku loni meziročně stoupla o 4,9 %
|

Průmyslová výroba v Česku loni meziročně stoupla o 4,9 %

Průmyslová produkce v prosinci meziročně vzrostla reálně o 7,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 4,7 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 0,6 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 12,0 %. V roce 2014 průmyslová produkce vzrostla meziročně o 4,9 %. Hodnota nových zakázek byla vyšší o 12,1 %.

Česká ekonomika Průmyslová výroba Stavebnictví

"Prosincová průmyslová produkce se po listopadovém propadu o 0,4 % opět vrátila k silnější meziroční dynamice a meziročně vzrostla o více než 7 %. To potvrzuje, že propad listopadové produkce byl způsoben pouze kalendářními vlivy. Kalendářní efekty jsou nyní naopak mírně ve prospěch prosincových hodnot (+1 den) a po jejich očištění průmysl vzrostl o 4,7 %, tj. stejně jako v listopadu," okomentoval zprávu Jakub Seidler, hlavní ekonom pro ČR v ING.

"Nejvýznamnější část průmyslové produkce tvoří zpracovatelský průmysl a zejména výroba motorových vozidel, proto měl i tento segment průmyslu opět největší příspěvek k růstu (2,3 procentního bodu). Daleko příznivější jsou i hodnoty nových zakázek a tržeb, které se po listopadovém propadu vrátily k dvoucifernému meziročnímu růstu. Vyšší meziroční dynamiku měly v prosinci nové zakázky z tuzemska, 17% růst vs. 10% meziroční růst zakázek ze zahraničí," poukázal Seidler.

"Vzhledem k příznivým údajům ke konci roku tak průmyslová produkce za celý rok 2014 vzrostla o 4,9 %, což je ve srovnání s nulovým růstem v roce 2013 a propadem v roce 2012 solidní zlepšení. V tomto roce bude na meziroční dynamiku působit již vyšší srovnávací základna z roku 2014, poslední předstihové ukazatele typu podnikatelské důvěry nebo indikátoru nákupních manažerů (PMI) naznačují, že průmyslová výroba by měla na začátku roku pokračovat v příznivém tempu. Pozitivně by měl na průmyslovou produkci v tomto roce působit také efekt nižších nákladů spojených s propadem cen ropy," dodal Seidler.

Prosinec 2014 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 0,6 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,3 procentního bodu, růst o 16,0 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,0 p.b., růst o 15,3 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,7 p.b., růst o 7,5 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 2,2 %), těžba a dobývání (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 4,4 %) a zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 4,7 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v prosinci 2014 meziročně vzrostly o 7,6 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 17,5 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 1,4 %.

Hodnota nových zakázek v prosinci 2014 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 12,0 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 9,6 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 16,7 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +4,9 procentního bodu, růst o 14,8 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +1,9 p.b., růst o 18,3 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,7 p.b., růst o 18,0 %). Nové zakázky klesly v odvětví výroba oděvů (příspěvek -0,03 p.b., pokles o 4,2 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,03 p.b. pokles o 0,4 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,01 p.b., pokles o 0,6 %).

Česká republika - průmyslová výroba (prosinec 2014)

Průmyslová produkce ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně vzrostla o 3,2 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 4,2 %. Ve 4. čtvrtletí 2014 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 1 pracovní den méně. V porovnání se 3. čtvrtletím 2014 byla sezónně očištěná produkce o 2,6 % vyšší.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně vyšší o 5,9 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 14,0 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 2,2 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně vzrostly o 7,4 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 6,5 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 9,1 %.

Průmyslová produkce v roce 2014 meziročně vzrostla o 4,9 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,1 procentního bodu, růst o 13,0 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,53 p.b., růst o 6,0 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,51 p.b., růst o 7,2 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,3 procentního bodu, pokles o 2,4 %), těžba a dobývání (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 2,8 %) a tisk a rozmnožování nahraných nosičů (příspěvek -0,05 p.b., pokles o 4,0 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly v roce 2014 meziročně vyšší o 8,4 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 15,9 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 0,7 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích v roce 2014 meziročně vzrostly o 12,1 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 12,9 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 10,5 %.

Stavební produkce v roce 2014 vzrostla o 2,3 %

Stavební produkce v prosinci 2014 klesla meziročně reálně o 6,6 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 7,9 %. Prosinec 2014 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den více. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v prosinci 2014 meziměsíčně nižší o 3,3 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 5,3 % (příspěvek -3,8 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 10,0 % (příspěvek -2,8 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v prosinci 2014 meziročně snížil o 2,5 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 0,9 % a činila 31 959 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v prosinci 2014 meziročně snížil o 3,8 %, stavební úřady jich vydaly 5 798. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 20,4 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 klesla o 7,7 %.

Počet zahájených bytů v prosinci 2014 meziročně vzrostl o 10,5 % a dosáhl hodnoty 1 904 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu počtu bytů o 0,3 %, u bytů v bytových domech došlo k růstu o 3,1 %.

Počet dokončených bytů se v prosinci 2014 meziročně snížil o 14,5 % a činil 2 747 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 24,2 %, v bytových domech vzrostl o 17,7 %.

Stavební produkce ve 4. čtvrtletí 2014 klesla meziročně reálně o 0,5 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů zůstala na stejné úrovni roku 2013 (4. čtvrtletí 2014 mělo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den méně). V porovnání se 3. čtvrtletím 2014 byla sezónně očištěná produkce o 0,5 % nižší. Produkce pozemního stavitelství meziročně klesla o 2,8 % (příspěvek -1,9 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst stavební produkce o 4,2 % (příspěvek +1,4 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně snížil o 2,9 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 2,8 % a činila 32 453 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně vzrostl o 15,1 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 12 719. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 1,1 % a činila 47,1 mld. Kč, na pozemním stavitelství 16,1 mld. Kč (pokles o 16,7 %) a na inženýrském stavitelství 31,0 mld. Kč (růst o 9,7 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,7 mil. Kč a byla meziročně o 14,0 % nižší.

Počet vydaných stavebních povolení ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně klesl o 2,1 %, stavební úřady jich vydaly 19 484. Orientační hodnota těchto staveb činila 57,9 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2013 klesla o 12,2 %.

Stavební produkce v roce 2014 vzrostla meziročně reálně o 2,3 %. Produkce pozemního stavitelství zůstala na stejné úrovni roku 2013 a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst stavební produkce o 7,5 % (příspěvek +2,3 p. b.). Stavební produkce za rok 2014 klesla ve srovnání s konjunkturním rokem 2008 o 22,1 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v roce 2014 meziročně snížil o 4,8 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 2,9 % a činila 29 827 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci v roce 2014 meziročně vzrostl o 9,7 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 45 714. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 23,3 % a činila 184,7 mld. Kč, na pozemním stavitelství 68,5 mld. Kč (růst o 2,0 %) a na inženýrském stavitelství 116,2 mld. Kč (růst o 40,6 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 4,0 mil. Kč a byla meziročně o 12,4 % vyšší. Ke konci roku 2014 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 12,6 tisíc zakázek (růst o 23,6 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 162,4 mld. Kč (růst o 15,1 %).

Počet vydaných stavebních povolení v roce 2014 meziročně klesl o 6,5 %, stavební úřady jich vydaly 79 357. Orientační hodnota těchto staveb činila 249,8 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2013 klesla o 3,1 %.

Zdroj: ČSÚ
Co musíte ráno vědět (21. října)
Co musíte ráno vědět (21. října)
00:00

Co musíte ráno vědět (21. října)

Jak uplynulý týden zakončily akcie v Evropě a ve Spojených státech, jak dopadlo sobotní hlasování o brexitové dohodě...
Musíte vědět
Matthieu Pigasse odejde z investiční banky Lazard
včera v 21:48

Matthieu Pigasse odejde z investiční banky Lazard

Francouzský bankéř Matthieu Pigasse na konci roku odejde z investiční banky Lazard, aby se mohl věnovat novému...
Banky Francie
FT: Huawei připouští, že ho poškozují americké sankce
včera v 21:01

FT: Huawei připouští, že ho poškozují americké sankce

Čínská společnost Huawei má problémy s nahrazením aplikací firmy Google ve svých mobilních telefonech. V rozhovoru s...
Čína Telekomunikace Spojené státy americké (USA)
V Libanonu kvůli protestům odstoupila část ministrů
včera v 19:45

V Libanonu kvůli protestům odstoupila část ministrů

Strana libanonských křesťanů kvůli několikadenním protivládním protestům odvolala své čtyři ministry z vlády premiéra...
Blízký a Střední východ Politika Geopolitická rizika
Ruská vláda podporuje omezení podílu zahraničních subjektů v IT…
včera v 19:05

Ruská vláda podporuje omezení podílu zahraničních subjektů v IT firmách

Ruská vláda podpořila návrh zákona, který omezuje zahraniční vlastnictví ve velkých společnostech v sektoru...
Rusko Informační technologie Regulace
Personál dceřiných firem Lufthansy prodloužil stávku na celý den
včera v 12:04

Personál dceřiných firem Lufthansy prodloužil stávku na celý den

Palubní personál dceřiných firem německé letecké společnosti Lufthansa prodloužil nedělní stávku za vyšší mzdy na...
Doprava Německo
ČR: Stát vybral na DPH ke konci září meziročně o 14 miliard korun více
včera v 11:11

ČR: Stát vybral na DPH ke konci září meziročně o 14 miliard korun více

Finanční úřady vybraly za první tři čtvrtletí roku na dani z přidané hodnoty (DPH) 307,1 miliardy korun, meziročně o...
Česká republika Česká ekonomika Daně
Výdaje na státní dluh by měly příští rok klesnout o tři miliardy…
včera v 10:09

Výdaje na státní dluh by měly příští rok klesnout o tři miliardy korun na 43,8 miliardy Kč

Výdaje na obsluhu státního dluhu mají v příštím roce klesnout na 43,8 miliardy korun, což je proti letošnímu roku...
Česká republika Zadlužení
Trump se vzdal plánu uspořádat summit G7 ve svém golfovém rezortu
včera v 09:08

Trump se vzdal plánu uspořádat summit G7 ve svém golfovém rezortu

Americký prezident Donald Trump po ostré kritice upustil od svého plánu uspořádat příští summit nejvyspělejších...
Donald Trump Světová ekonomika Politika
MMF: Obchodní spory oslabují ekonomiku, je třeba reformovat WTO
MMF: Obchodní spory oslabují ekonomiku, je třeba reformovat WTO
19. 10. 2019 22:26

MMF: Obchodní spory oslabují ekonomiku, je třeba reformovat WTO

Obchodní spory patří mezi hlavní rizika ohrožující světové hospodářství, uvedl v sobotu Mezinárodní měnový fond v...
Mezinárodní měnový fond Mezinárodní obchod Světová ekonomika
Britská Dolní sněmovna dohodu o brexitu neschválila, Johnson by měl…
Britská Dolní sněmovna dohodu o brexitu neschválila, Johnson by měl…
19. 10. 2019 16:30

Britská Dolní sněmovna dohodu o brexitu neschválila, Johnson by měl požádat o další odklad

Dolní komora britského parlamentu v sobotu na mimořádném zasedání odsunula hlasování o brexitové dohodě. Nejprve je...
Spojené království Evropská unie Politika
G20 se shodla na přísnější regulaci kryptoměn typu stablecoin
19. 10. 2019 12:18

G20 se shodla na přísnější regulaci kryptoměn typu stablecoin

Finanční představitelé zemí ze skupiny G20 zahrnující 20 největších ekonomik světa se shodli na přísnějších regulací...
Kryptoměny Regulace Měny
Venezuelská ekonomika v 1. čtvrtletí klesla o 26,8 %
19. 10. 2019 11:25

Venezuelská ekonomika v 1. čtvrtletí klesla o 26,8 %

Hrubý domácí produkt (HDP) Venezuely v prvním čtvrtletí ve srovnání se stejným obdobím loňského roku klesl o 26,8 %....
Venezuela Latinská Amerika HDP
MMF odložil změny ve struktuře akcionářů na prosinec 2023
19. 10. 2019 10:28

MMF odložil změny ve struktuře akcionářů na prosinec 2023

Mezinárodní měnový fond (MMF) odložil rozhodnutí o navýšení kapitálu a změně struktury akcionářů, které by dalo větší...
Mezinárodní měnový fond
Američtí demokraté nechtějí summit G7 v Trumpově rezortu
19. 10. 2019 09:17

Američtí demokraté nechtějí summit G7 v Trumpově rezortu

Američtí demokratičtí poslanci předložili v pátek v Kongresu návrh zákona, jehož cílem je zabránit prezidentovi...
Spojené státy americké (USA) Politika Světová ekonomika
Americké akcie v pátek klesly, v týdenním horizontu se indexy na…
Americké akcie v pátek klesly, v týdenním horizontu se indexy na…
18. 10. 2019 22:30

Americké akcie v pátek klesly, v týdenním horizontu se indexy na směru neshodly

Akciové trhy ve Spojených státech v pátek oslabily. Negativní zprávy ohledně společností Boeing a Johnson & Johnson a...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Křetínského CMI koupila 4% podíl v německé ProSiebenSat.1
18. 10. 2019 20:17

Křetínského CMI koupila 4% podíl v německé ProSiebenSat.1

Skupina Czech Media Invest (CMI), kterou spoluvlastní český podnikatel Daniel Křetínský, koupila podíl zhruba 4,07 %...
Média Německo Fúze a akvizice
Protivládní protesty v Libanonu si vyžádaly desítky zraněných
18. 10. 2019 19:46

Protivládní protesty v Libanonu si vyžádaly desítky zraněných

Libanonci v pátek druhým dnem protestovali proti vládě, kterou viní z drancování ekonomiky. Jde o největší protesty...
Blízký a Střední východ Politika Geopolitická rizika
Výrobce čipů AMS podal novou nabídku na převzetí výrobce osvětlení…
18. 10. 2019 19:40

Výrobce čipů AMS podal novou nabídku na převzetí výrobce osvětlení Osram

Rakouský producent čipů AMS se rozhodl podat nový návrh na převzetí německého výrobce osvětlení Osram. Za každou...
Evropské akcie Fúze a akvizice
Reuters: Boeing možná poskytl zavádějící data o letounech 737 MAX
18. 10. 2019 19:29

Reuters: Boeing možná poskytl zavádějící data o letounech 737 MAX

Interní komunikace mezi dvěma pracovníky americké strojírenské společnosti Boeing z roku 2016 naznačuje, že firma...
Boeing Doprava