Průmyslová výroba v Česku loni meziročně stoupla o 4,9 %
|

Průmyslová výroba v Česku loni meziročně stoupla o 4,9 %

Průmyslová produkce v prosinci meziročně vzrostla reálně o 7,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 4,7 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 0,6 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 12,0 %. V roce 2014 průmyslová produkce vzrostla meziročně o 4,9 %. Hodnota nových zakázek byla vyšší o 12,1 %.

Česká ekonomika Průmyslová výroba Stavebnictví

"Prosincová průmyslová produkce se po listopadovém propadu o 0,4 % opět vrátila k silnější meziroční dynamice a meziročně vzrostla o více než 7 %. To potvrzuje, že propad listopadové produkce byl způsoben pouze kalendářními vlivy. Kalendářní efekty jsou nyní naopak mírně ve prospěch prosincových hodnot (+1 den) a po jejich očištění průmysl vzrostl o 4,7 %, tj. stejně jako v listopadu," okomentoval zprávu Jakub Seidler, hlavní ekonom pro ČR v ING.

"Nejvýznamnější část průmyslové produkce tvoří zpracovatelský průmysl a zejména výroba motorových vozidel, proto měl i tento segment průmyslu opět největší příspěvek k růstu (2,3 procentního bodu). Daleko příznivější jsou i hodnoty nových zakázek a tržeb, které se po listopadovém propadu vrátily k dvoucifernému meziročnímu růstu. Vyšší meziroční dynamiku měly v prosinci nové zakázky z tuzemska, 17% růst vs. 10% meziroční růst zakázek ze zahraničí," poukázal Seidler.

"Vzhledem k příznivým údajům ke konci roku tak průmyslová produkce za celý rok 2014 vzrostla o 4,9 %, což je ve srovnání s nulovým růstem v roce 2013 a propadem v roce 2012 solidní zlepšení. V tomto roce bude na meziroční dynamiku působit již vyšší srovnávací základna z roku 2014, poslední předstihové ukazatele typu podnikatelské důvěry nebo indikátoru nákupních manažerů (PMI) naznačují, že průmyslová výroba by měla na začátku roku pokračovat v příznivém tempu. Pozitivně by měl na průmyslovou produkci v tomto roce působit také efekt nižších nákladů spojených s propadem cen ropy," dodal Seidler.

Prosinec 2014 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 0,6 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,3 procentního bodu, růst o 16,0 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,0 p.b., růst o 15,3 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,7 p.b., růst o 7,5 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 2,2 %), těžba a dobývání (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 4,4 %) a zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 4,7 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v prosinci 2014 meziročně vzrostly o 7,6 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 17,5 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 1,4 %.

Hodnota nových zakázek v prosinci 2014 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 12,0 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 9,6 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 16,7 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +4,9 procentního bodu, růst o 14,8 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +1,9 p.b., růst o 18,3 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,7 p.b., růst o 18,0 %). Nové zakázky klesly v odvětví výroba oděvů (příspěvek -0,03 p.b., pokles o 4,2 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,03 p.b. pokles o 0,4 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,01 p.b., pokles o 0,6 %).

Česká republika - průmyslová výroba (prosinec 2014)

Průmyslová produkce ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně vzrostla o 3,2 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 4,2 %. Ve 4. čtvrtletí 2014 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 1 pracovní den méně. V porovnání se 3. čtvrtletím 2014 byla sezónně očištěná produkce o 2,6 % vyšší.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně vyšší o 5,9 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 14,0 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 2,2 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně vzrostly o 7,4 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 6,5 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 9,1 %.

Průmyslová produkce v roce 2014 meziročně vzrostla o 4,9 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,1 procentního bodu, růst o 13,0 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,53 p.b., růst o 6,0 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,51 p.b., růst o 7,2 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,3 procentního bodu, pokles o 2,4 %), těžba a dobývání (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 2,8 %) a tisk a rozmnožování nahraných nosičů (příspěvek -0,05 p.b., pokles o 4,0 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly v roce 2014 meziročně vyšší o 8,4 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 15,9 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 0,7 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích v roce 2014 meziročně vzrostly o 12,1 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 12,9 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 10,5 %.

Stavební produkce v roce 2014 vzrostla o 2,3 %

Stavební produkce v prosinci 2014 klesla meziročně reálně o 6,6 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 7,9 %. Prosinec 2014 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den více. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v prosinci 2014 meziměsíčně nižší o 3,3 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 5,3 % (příspěvek -3,8 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 10,0 % (příspěvek -2,8 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v prosinci 2014 meziročně snížil o 2,5 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 0,9 % a činila 31 959 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v prosinci 2014 meziročně snížil o 3,8 %, stavební úřady jich vydaly 5 798. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 20,4 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 klesla o 7,7 %.

Počet zahájených bytů v prosinci 2014 meziročně vzrostl o 10,5 % a dosáhl hodnoty 1 904 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu počtu bytů o 0,3 %, u bytů v bytových domech došlo k růstu o 3,1 %.

Počet dokončených bytů se v prosinci 2014 meziročně snížil o 14,5 % a činil 2 747 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 24,2 %, v bytových domech vzrostl o 17,7 %.

Stavební produkce ve 4. čtvrtletí 2014 klesla meziročně reálně o 0,5 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů zůstala na stejné úrovni roku 2013 (4. čtvrtletí 2014 mělo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den méně). V porovnání se 3. čtvrtletím 2014 byla sezónně očištěná produkce o 0,5 % nižší. Produkce pozemního stavitelství meziročně klesla o 2,8 % (příspěvek -1,9 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst stavební produkce o 4,2 % (příspěvek +1,4 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně snížil o 2,9 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 2,8 % a činila 32 453 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně vzrostl o 15,1 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 12 719. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 1,1 % a činila 47,1 mld. Kč, na pozemním stavitelství 16,1 mld. Kč (pokles o 16,7 %) a na inženýrském stavitelství 31,0 mld. Kč (růst o 9,7 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,7 mil. Kč a byla meziročně o 14,0 % nižší.

Počet vydaných stavebních povolení ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně klesl o 2,1 %, stavební úřady jich vydaly 19 484. Orientační hodnota těchto staveb činila 57,9 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2013 klesla o 12,2 %.

Stavební produkce v roce 2014 vzrostla meziročně reálně o 2,3 %. Produkce pozemního stavitelství zůstala na stejné úrovni roku 2013 a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst stavební produkce o 7,5 % (příspěvek +2,3 p. b.). Stavební produkce za rok 2014 klesla ve srovnání s konjunkturním rokem 2008 o 22,1 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v roce 2014 meziročně snížil o 4,8 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 2,9 % a činila 29 827 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci v roce 2014 meziročně vzrostl o 9,7 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 45 714. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 23,3 % a činila 184,7 mld. Kč, na pozemním stavitelství 68,5 mld. Kč (růst o 2,0 %) a na inženýrském stavitelství 116,2 mld. Kč (růst o 40,6 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 4,0 mil. Kč a byla meziročně o 12,4 % vyšší. Ke konci roku 2014 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 12,6 tisíc zakázek (růst o 23,6 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 162,4 mld. Kč (růst o 15,1 %).

Počet vydaných stavebních povolení v roce 2014 meziročně klesl o 6,5 %, stavební úřady jich vydaly 79 357. Orientační hodnota těchto staveb činila 249,8 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2013 klesla o 3,1 %.

Zdroj: ČSÚ
Objem veřejných stavebních zakázek v 1. pololetí vzrostl o 75 %
14:15

Objem veřejných stavebních zakázek v 1. pololetí vzrostl o 75 %

Veřejní investoři v Česku zadali v prvním pololetí stavebním firmám 2 373 nových zakázek za 99,5 miliardy korun....
Česká republika Česká ekonomika Stavebnictví
Do roku 2020 se má realizovat 22 opatření na snížení byrokracie
11:40

Do roku 2020 se má realizovat 22 opatření na snížení byrokracie

Stát se chce v příštích letech zaměřit na snižování administrativní zátěže podnikatelů. Konkrétně jde o elektronizaci...
Česká republika Česká ekonomika Politika
V červnu byl rekordní počet reorganizací krachujících firem
10:15

V červnu byl rekordní počet reorganizací krachujících firem

Letošní červen přinesl rekordně vysoký počet schválených reorganizací podniků v jednom měsíci, celkem šest. Za...
Česká ekonomika Byznys a podnikání Bankrot
Voda v krajině se musí řešit jako celek, vyzvali vědci politiky
08:55

Voda v krajině se musí řešit jako celek, vyzvali vědci politiky

Vědci z České limnologické společnosti (ČLS) upozornili v otevřeném dopisu na nedostatečné řešení problémů s vodou a...
Voda Česká republika Česká ekonomika
Šéf OECD představí v Praze hodnocení ekonomiky ČR
03:05

Šéf OECD představí v Praze hodnocení ekonomiky ČR

Do Česka v neděli přicestuje generální tajemník Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Ángel Gurría,...
Česká republika Česká ekonomika
V Libyi byli uneseni dva pracovníci ropné společnosti, produkce…
včera v 14:21

V Libyi byli uneseni dva pracovníci ropné společnosti, produkce suroviny na místě klesne

Při útoku zatím neznámé skupiny na zařízení největšího ropného naleziště v Libyi, ropného pole Sharara, byli v sobotu...
Ropa Komodity Těžba
La Repubblica: Je pravda, že se po vodě hubne?
La Repubblica: Je pravda, že se po vodě hubne?
včera v 08:58

La Repubblica: Je pravda, že se po vodě hubne?

Lidské tělo si žádá zhruba dva litry vody denně. Dvacet procent naší potřeby pochází z potravin, které sníme, zejména...
Voda Potraviny Zajímavost dne
Facebook nehodlá na své síti mazat falešné zprávy
včera v 06:20

Facebook nehodlá na své síti mazat falešné zprávy

Americká internetová společnost Facebook nehodlá na své sociální síti mazat falešné zprávy. Podle firmy by to bylo v...
Facebook Sociální sítě Média
Americké akcie uzavřely ziskový týden mírným pátečním růstem, S&P 500…
Americké akcie uzavřely ziskový týden mírným pátečním růstem, S&P 500…
13. 7. 2018 22:00

Americké akcie uzavřely ziskový týden mírným pátečním růstem, S&P 500 je nejvýše od února

Americké akcie uzavřely páteční obchodování především díky ziskům průmyslových a energetických firem růstem. Širší...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
USA zrušily zákaz dodávek amerického zboží čínské firmě ZTE
13. 7. 2018 19:00

USA zrušily zákaz dodávek amerického zboží čínské firmě ZTE

Ministerstvo obchodu Spojených států v pátek zrušilo dubnové nařízení, podle kterého americké společnosti nesměly...
Spojené státy americké (USA) Čína Politika
Evropské akcie v pátek uzavřely v zelených číslech, za celý týden si…
Evropské akcie v pátek uzavřely v zelených číslech, za celý týden si…
13. 7. 2018 18:00

Evropské akcie v pátek uzavřely v zelených číslech, za celý týden si připsaly více než půl procenta

Evropské akciové trhy zakončily páteční seanci v plusu, když se investoři soustředili na výsledkovou sezónu ve...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Zahraniční investice v EU loni klesly o téměř 90 procent
Zahraniční investice v EU loni klesly o téměř 90 procent
13. 7. 2018 17:44

Zahraniční investice v EU loni klesly o téměř 90 procent

Přímé zahraniční investice v Evropské unii loni klesly o 89,2 procenta na 36,7 miliardy eur. Snížily se již druhý rok...
Evropská unie Investice
Italská centrální banka zhoršila výhled domácí ekonomiky
Italská centrální banka zhoršila výhled domácí ekonomiky
13. 7. 2018 17:27

Italská centrální banka zhoršila výhled domácí ekonomiky

Italská centrální banka v pátek zhoršila výhled domácí ekonomiky pro letošní i příští rok. Reagovala tak na...
Itálie Centrální banky HDP
Přední těžaři ropy by podle Ruska mohli dál zvyšovat produkci
Přední těžaři ropy by podle Ruska mohli dál zvyšovat produkci
13. 7. 2018 17:03

Přední těžaři ropy by podle Ruska mohli dál zvyšovat produkci

Rusko a další přední těžaři ropy by mohli pokračovat ve zvyšování produkce v případě, že se ropný trh bude potýkat s...
Rusko Těžba Ropa
Pražská burza v pátek mírně stoupla, za celý týden zpevnila o 0,7 %
Pražská burza v pátek mírně stoupla, za celý týden zpevnila o 0,7 %
13. 7. 2018 16:45

Pražská burza v pátek mírně stoupla, za celý týden zpevnila o 0,7 %

Pražská burza se v pátek odrazila od ztráty ze čtvrtečního obchodování, když index PX vzrostl o 0,15 % na 1 084,79...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Trh s kryptoměnami v závěru pracovního týdne mírně roste
13. 7. 2018 16:20

Trh s kryptoměnami v závěru pracovního týdne mírně roste

Nejpopulárnější kryptoměny se v pátek pohybují v plusových číslech. Bitcoin krátce po 16.00 podle serveru...
Kryptoměny Bitcoin
USA: Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v červenci…
13. 7. 2018 16:00

USA: Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v červenci podle předběžných dat klesl na 97,1 bodu

Index spotřebitelské důvěry ve Spojených státech v červenci klesl na 97,1 bodu z 98,2 bodu v červnu. Analytici...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Spotřebitelská důvěra
Ze světa investičních doporučení (13. července)
13. 7. 2018 15:20

Ze světa investičních doporučení (13. července)

Které akcie si v pátek vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Investiční doporučení Americké akcie
Slovensko zaostává v EU v nabídce dostupného nájemného bydlení
13. 7. 2018 14:45

Slovensko zaostává v EU v nabídce dostupného nájemného bydlení

Slovensko výrazně zaostává za ostatní zeměmi EU při nabídce finančně dostupných nájemných bytů, což se nepříznivě...
Slovensko Bydlení Nemovitosti