Unipetrol loni dosáhl rekordního upraveného čistého zisku, tržby ale kvůli srpnové havárii klesly. Ve hře jsou dividenda, ale i změny v managementu
|

Unipetrol loni dosáhl rekordního upraveného čistého zisku, tržby ale kvůli srpnové havárii klesly. Ve hře jsou dividenda, ale i změny v managementu

Petrochemický holding Unipetrol oznámil, že za celý loňský rok dosáhl rekordního čistého zisku 7,04 miliardy korun a očištěného zisku 7,38 miliardy korun. Před dvěma lety přitom firma vykázala celoroční čistou ztrátu 556 milionů korun, respektive očištěný zisk 2,09 miliardy korun. Tržby firmě nicméně kvůli letní nehodě v Chemparku Záluží za celý loňský rok klesly na 108,91 miliardy korun ze 123,94 miliardy korun v roce 2014. Od roku 2011 firma každý rok reportovala ztrátu.

Ropa Unipetrol Rafinérie Petrochemie Akcie ČR Výsledková sezóna

Na úrovni zisku EBITDA LIFO (provozní zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací) Unipetrol vykázal za celý rok 2015 výsledek 10,88 miliardy korun, po očištění o jednorázové položky dokonce 11,36 miliardy korun. V roce 2014 holding oznámil, že dosáhl zisku EBITDA LIFO jen 2,85 miliardy korun, respektive 6,39 miliardy korun po očištění o vliv jednorázových položek. Zisk EBIT pak loni dosáhl 8,72 miliardy korun po ztrátě 1,25 miliardy korun v roce 2014. Očištěný zisk EBIT loni činil 9,2 miliardy korun, v předešlém roce dosáhl 2,29 miliardy korun.

Unipetrol - konsolidované neauditované hospodářské výsledky za 4Q a FY2015

"Společnost za celý rok 2015 dosáhla mimořádného provozního zisku téměř 11 miliard korun. Podařilo se nám využít příznivého makroekonomického prostředí, především velmi dobrých rafinérských a petrochemických marží, a také zvýšit prodeje rafinérských produktů po dokončení akvizice akciového podílu v České rafinérské," řekl generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Marek Świtajewski.

V samotném čtvrtém čtvrtletí loni Unipetrol dosáhl provozního zisku EBITDA LIFO 807 milionů korun, zisku EBITDA 708 milionů korun a čistého zisku 182 milionů korun při tržbách 22,96 miliardy korun. Finanční výsledky za poslední čtvrtletí byly ovlivněny omezenou výrobní kapacitou litvínovské rafinérie, zejména pak poklesem petrochemické výroby a prodejních objemů petrochemických produktů v důsledku mimořádné události na etylénové jednotce z 13. srpna. Pozitivně se do výsledku promítly meziročně vyšší rafinérské i petrochemické marže a vyšší prodeje rafinérských produktů. Čistá hotovostní pozice firmy byla na konci loňského roku 5,86 miliardy korun.

Martin Krajhanzl, analytik z České spořitelny, očekával, že tržby za poslední loňské čtvrtletí dosáhnou 25,1 miliardy korun, zisk EBITDA 808 milionů korun a čistý zisk 256 milionů korun.

Reportované výsledky Unipetrolu za 4Q2015 vs. odhad Erste

"Tržby Unipetrolu byly ve čtvrtém čtvrtletí negativně ovlivněny nehodou na etylénové jednotce. Provozní zisk se meziročně snížil o 59 % na 243 milionů Kč (21 % pod konsenzem trhu) a čistý zisk klesl o 69,1 % na 182 milionů Kč (27 % pod konsenzem). Unipetrol odhaduje škody na etylénové jednotce za loňský rok na 4,1 miliardy Kč a ušlý zisk na 2,4 miliardy Kč. Firma zopakovala výhled obnovení výroby etylénové jednotky na minimální kapacitu v červenci 2016 a na maximální v říjnu 2016," řekl Krajhanzl po zveřejnění výsledků.

"Čtvrtletní výsledky byly slabé a zaostaly jak za naším odhadem, tak za konsenzem trhu. Hlavní příčinou byl tvrdší negativní dopad vyplývající z odstavené etylénové jednotky, což destabilizovalo výrobu společnosti ve druhé polovině roku. Na druhou stranu ušlý zisk v roce 2015 dosáhl 2,4 miliardy Kč a z většiny by měl být pokryt pojištěním. Škody v souvislosti s etylénovou jednotkou (4,1 miliardy Kč v roce 2015) jsou pod spodním pásmem našeho dřívějšího odhadu 5-7 miliard korun. Proto hodnotíme výsledky neutrálně," dodal Martin Krajhanzl.

Analytik z J&T Banky Bohumil Trampota odhadoval, že Unipetrol vykáže za poslední loňské čtvrtletí zisk EBITDA 926 milionů korun a čistý zisk 333 milionů korun při tržbách 23,92 miliardy korun.

Unipetrol - vývoj očištěného zisku EBITDA LIFO (do 4Q2015)

V polovině srpna v Chemparku Záluží požár a výbuch poškodily etylénovou jednotku Unipetrolu. Rekonstrukci jednotky zahájila firma v prosinci, opětovně ji chce uvést do provozu letos v druhém pololetí.

Škody na majetku způsobené požárem společnost v říjnu vyčíslila na 597 milionů korun. Dalších 44 milionů korun pak činily náklady shořelých zásob a náklady na čištění. Ušlý zisk ve třetím čtvrtletí podle odhadu Unipetrolu činil 1,6 miliardy korun.

Pojišťovna Allianz na začátku letošního ledna představila studii, ve které tvrdí, že celkové škody, které v souvislosti s požárem v chemičce vznikly, dosáhnou 12,4 miliardy korun. Unipetrol to tehdy odmítl komentovat.

Unipetrol - hospodářské výsledky za 4Q2015 a celý rok 2015

K možnosti výplaty dividendy se Unipetrol ve výsledkové zprávě nevyjádřil, jak ale upozorňuje Martin Krajhanzl, výplata podílu ze zisku firmy je stále ve hře. "Náš základní odhad počítá s dividendou z loňského zisku ve výši pět korun na akcii. To by bylo opatrné vzhledem k aktuální provozní situaci, zároveň by však obnovením výplaty management Unipetrolu vyslyšel volání některých akcionářů," řekl Krajhanzl s tím, že diskuzi o dividendě očekává až s blížící se valnou hromadou společnosti, která obvykle probíhá na přelomu května a června. "Srpnová nehoda nicméně pravděpodobnost scénáře výplaty dividendy výrazně snížila," připustil Krajhanzl.

Dividenda a změny v managementu ve hře

Management Unipetrolu byl v komentářích ohledně potenciální dividendy z loňského zisku (zhruba 38,80 Kč na akcii bez zahrnutí příjmů z pojistného plnění za havárii v Záluží) opatrný, ačkoli má firma k dispozici čistou hotovost 5,9 miliardy Kč. Zároveň ji ale ani nevyloučil. "Valná hromada proběhne na přelomu května a června, proto lze očekávat pozvánku na ni i s případným návrhem dividendy v druhé polovině dubna. Držíme se svého základního scénáře dividendy 5 Kč na akcii (dividendový výnos 3,1 %), která by byla pro finance firmy aktuálně zvládnutelná, bylo by ale zároveň vyslyšeno volání některých akcionářů po výplatě části zisku," uvedl Krajhanzl.

Podle dvou zdrojů (Hospodářské noviny, The Fleet Sheet) by současný šéf Unipetrolu Marek Świtajewski, který je spojován s předchozí polskou vládou, měl během následujících měsíců odejít. Již dříve nová polská vláda odvolala Jaceka Krawiece z pozice šéfa mateřské PKN Orlen. "V současnosti se jedná o spekulaci. Avšak skutečností je, že politické riziko týkající se PKN Orlen (a tudíž i Unipetrolu) se po loňských volbách v Polsku zvýšilo," doplnil analytik z České spořitelny.

Výsledky v segmentu downstream

V rámci segmentu downstream, který se skládá z rafinérské a petrochemické části, Unipetrol ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 vykázal provozní zisk EBITDA LIFO 553 milionů korun. Výsledku segmentu pomohly velmi dobré rafinérské a petrochemické marže, které však v důsledku mimořádné situace na etylénové jednotce společnost využila jen v omezené míře. Kladně se do výsledku segmentu promítly i meziročně vyšší prodeje rafinérských produktů, vyšší hodnota rozdílu mezi cenami ropy Brent a Ural nebo pozitivní vývoj směnných kurzů.

Unipetrol - vývoj rafinérských a petrochemických marží (do 4Q2015)

Negativní vliv na výsledek segmentu downstream měl meziroční pokles prodejních objemů petrochemických produktů v důsledku mimořádné události na etylénové jednotce, vyšší fixní náklady ve společnosti Česká rafinérská (po převzetí podílu od společnosti Eni), dodatečné náklady na obnovu etylénové jednotky či efekt přecenění zásob v důsledku poklesu cen ropy.

V rafinérské části segmentu downstream Unipetrol ve čtvrtém čtvrtletí zpracoval 1,568 milionu tun ropy, což představuje meziroční nárůst o 20 %, zejména díky větší rafinérské kapacitě po ovládnutí České rafinérské na konci dubna. Prodejní objemy rafinérských produktů meziročně vzrostly o 53 % na 1,609 milionu tun. Z důvodu mimořádné události na etylénové jednotce kleslo využití rafinérských kapacit v posledním čtvrtletí loňského roku na 72 %.

Unipetrol - objem zpracované ropy a míra využití rafinérských kapacit a etylénové jednotky (4Q2014-4Q2015)

Výsledky petrochemické části segmentu downstream byly rovněž výrazně ovlivněny mimořádnou situací na etylénové jednotce v Záluží. Prodejní objemy petrochemických produktů meziročně klesly o 49 % na 225 tisíc tun.

Výsledky v maloobchodním segmentu

Maloobchodní segment Unipetrolu zaznamenal ve čtvrtém čtvrtletí velmi dobrou úroveň provozního zisku EBITDA LIFO 288 milionů korun. Pozitivně se do výsledku segmentu promítly vyšší prodeje paliv. Negativní vliv na výsledky maloobchodního segmentu měly meziročně nižší palivové marže. Společnost Benzina zvýšila svůj tržní podíl ke konci října na 15,8 %. Minulý týden Unipetrol informoval, že převezme 68 čerpacích stanic od OMV. Celkem tak bude mít v Česku přes 400 stanic a tržní podíl Benziny se zvýší na zhruba 18 %. Do roku chce Unipetrol dosáhnout podílu na maloobchodním trhu s palivy 20 %.

Zdroj: Unipetrol, Česká spořitelna, ČTK

Americké akcie v pátek skončily na rekordech, investoři očekávají…
Americké akcie v pátek skončily na rekordech, investoři očekávají…
včera v 22:30

Americké akcie v pátek skončily na rekordech, investoři očekávají další balík podpůrných opatření

Hlavní akciové indexy ve Spojených státech skončily v pátek na rekordech. Investoři po slabé statistice z amerického...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Poptávka po akciích při IPO Burger King India 150krát převýšila…
včera v 18:22

Poptávka po akciích při IPO Burger King India 150krát převýšila hodnotu nabízených cenných papírů

Primární veřejná nabídka akcií (IPO) společnosti Burger King India přilákala poptávku v objemu 9,5 miliardy dolarů,...
Primární úpis akcií (IPO) Asijské akcie Restaurace
Evropské akcie uzavřely první prosincový týden růstem
Evropské akcie uzavřely první prosincový týden růstem
včera v 18:00

Evropské akcie uzavřely první prosincový týden růstem

Akcie na západoevropských trzích v pátek posílily díky pozitivním zprávám z USA, kde se schyluje ke schválení...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Německá prokuratura vyšetřuje auditory EY kvůli krachu Wirecardu
včera v 17:54

Německá prokuratura vyšetřuje auditory EY kvůli krachu Wirecardu

Německá prokuratura v pátek zahájila vyšetřování auditorů společnosti EY, kteří se zabývali kontrolou účetnictví...
Podvod Německo
Pražská burza se v pátek vrátila na nejsilnější úroveň od března
Pražská burza se v pátek vrátila na nejsilnější úroveň od března
včera v 16:50

Pražská burza se v pátek vrátila na nejsilnější úroveň od března

Pražská burza se v závěru týdne vrátila na nejsilnější úroveň od březnového začátku epidemie nemoci covid-19 v Česku....
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Živnostníci v ČR budou moci využít dobrovolně takzvanou paušální daň
včera v 16:38

Živnostníci v ČR budou moci využít dobrovolně takzvanou paušální daň

Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné v ČR budou moci od příštího roku platit dobrovolně takzvanou...
Česká ekonomika Byznys a podnikání Daně
Rusko neuspělo s žádostí o odklad vymáhání odškodného za Jukos
včera v 16:04

Rusko neuspělo s žádostí o odklad vymáhání odškodného za Jukos

Nizozemský nejvyšší soud v pátek odmítl požadavek Ruska, aby prozatím pozastavil vymáhání odškodného ve výši 57...
Rusko Právo
USA: Tovární objednávky v říjnu vzrostly nad očekávání
včera v 16:00

USA: Tovární objednávky v říjnu vzrostly nad očekávání

Objem továrních objednávek ve Spojených státech byl v říjnu o 1 % vyšší než v září. Po zářijovém meziměsíčním růstu o...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika
Počet osobních bankrotů v ČR v listopadu stoupl, návrhů na ně ubylo
včera v 15:53

Počet osobních bankrotů v ČR v listopadu stoupl, návrhů na ně ubylo

V Česku bylo v listopadu vyhlášeno 1 347 osobních bankrotů, o 46 více než v říjnu. Zároveň bylo podáno 1 318 návrhů...
Česká ekonomika Bankrot Byznys a podnikání
V listopadu začalo v ČR podnikat 3 485 lidí, nejméně od začátku roku
včera v 15:06

V listopadu začalo v ČR podnikat 3 485 lidí, nejméně od začátku roku

V listopadu začalo podnikat 3 485 lidí, což je nejméně od začátku letošního roku a téměř o polovinu méně než v září....
Česká republika Byznys a podnikání
Spor o rozpočet EU trvá, komplikuje shodu na emisním závazku
včera v 14:47

Spor o rozpočet EU trvá, komplikuje shodu na emisním závazku

Šest dní před zásadním summitem Evropské unie odmítají lídři Maďarska a Polska ustoupit ve sporu, který hrozí...
Evropská unie Rozpočet
USA: Schodek obchodní bilance v říjnu mírně vzrostl
včera v 14:40

USA: Schodek obchodní bilance v říjnu mírně vzrostl

Hodnota deficitu americké obchodní bilance v říjnu klesla na 63,1 miliardy USD. Po zářijovém poklesu schodku na 62,1...
Spojené státy americké (USA) Mezinárodní obchod
Tvorba pracovních míst v USA v listopadu zaostala za očekáváním, míra…
Tvorba pracovních míst v USA v listopadu zaostala za očekáváním, míra…
včera v 14:30

Tvorba pracovních míst v USA v listopadu zaostala za očekáváním, míra nezaměstnanosti ale klesla na 6,7 %

Ekonomika Spojených států v listopadu vytvořila asi 245 000 pracovních míst. To je nejnižší údaj za šest měsíců. Růst...
Nezaměstnanost Americká ekonomika Spojené státy americké (USA)
S&P: Globální dluh do konce roku vystoupí na 200 bilionů USD
včera v 14:03

S&P: Globální dluh do konce roku vystoupí na 200 bilionů USD

Globální dluh do konce letošního roku vystoupí kvůli dopadům nového koronaviru a opatřením na potlačení pandemie na...
Zadlužení Světová ekonomika
Senát našel v daňovém balíčku další příjmy za 4,5 miliardy Kč
včera v 11:49

Senát našel v daňovém balíčku další příjmy za 4,5 miliardy Kč

Senát našel v daňovém balíčku další příjem pro státní rozpočet ve výši 4,5 miliardy korun, který se ale nemusí nijak...
Daně Česká republika Rozpočet
OECD: Předkrizové úrovně dosáhne ekonomika ČR na konci 2022
včera v 11:41

OECD: Předkrizové úrovně dosáhne ekonomika ČR na konci 2022

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) očekává, že oživení české ekonomiky bude pomalé a ekonomika...
Česká ekonomika Hospodářský růst Investiční a ekonomický výhled
Zasedání tzv. uhelné komise by mohlo přinést datum odchodu ČR od uhlí
včera v 10:55

Zasedání tzv. uhelné komise by mohlo přinést datum odchodu ČR od uhlí

V pátek by se mělo uskutečnit zasedání takzvané uhelné komise, jehož závěrem by mohlo být stanovení data odchodu...
ČEZ Energetika Uhlí a koks
Při prosincovém převážení indexu CECE bude mírně snížen počet akcií…
včera v 10:53

Při prosincovém převážení indexu CECE bude mírně snížen počet akcií O2 C.R.

Čtvrteční rozhodnutí o převážení indexu CECE nepřineslo výraznější změny. Mírně bude pouze snížen počet akcií O2...
Indexy O2 Czech Republic (dříve Telefónica C.R.)