SLEDOVALI JSME ŽIVĚ: ECB ponechala v září sazby beze změny, dále měsíčně odkupuje aktiva za 80 miliard eur. Mario Draghi odmítl, že by banka zvažovala změny podpůrných programů
|

SLEDOVALI JSME ŽIVĚ: ECB ponechala v září sazby beze změny, dále měsíčně odkupuje aktiva za 80 miliard eur. Mario Draghi odmítl, že by banka zvažovala změny podpůrných programů

Evropská centrální banka na svém zářijovém zasedání ponechala sazby beze změny. Základní úroková sazba tak zůstává na 0 %, zápůjční na 0,25 % a depozitní na -0,4 %, kam je banka snížila v březnu. V nezměněném objemu 80 miliard eur měsíčně pokračuje také program kvantitativního uvolňování. Změny těchto parametrů většina trhu ani nečekala.

Úrokové sazby ECB Kvantitativní uvolňování

ECB překvapila, když ponechala nastavení měnových podmínek beze změn. Oproti očekávání analytiků tak neprodloužila program kvantitativního uvolňování, který má skončit v březnu 2017. Trh předpokládal, že ECB vyhlásí záměr pokračovat s odkupy minimálně do září 2017. "Mario Draghi a jeho kolegové tím vyjádřili důvěru v pokračující oživení evropské ekonomiky, které by se mělo postupně promítnout do růstu inflace. Tento trend by nemělo zvrátit ani rozhodnutí o brexitu, alespoň většina makroekonomických dat z poslední doby tomu napovídá," uvedl ekonom Marek Dřímal z Komerční banky.

Euro v páru s dolarem po oznámení základního výsledku hlasování dále posílilo nad 1,13 EUR/USD. "Podle našich odhadů se jedná o dočasný pohyb. Navzdory svému předpokládanému zrychlení se inflace v následujících letech nedostane na dvouprocentní cíl centrální banky. A případné zpomalení ekonomické aktivity nebo nárůst nervozity na trzích mohou ECB vyprovokovat k akci. Kvantitativní uvolňování by tak mělo skončit nejdříve v druhé polovině příštího roku," doplnil Dřímal. "Dolar by měl během příštích měsíců posilovat, a to i díky očekávanému zvýšení sazeb ze strany Fedu. Na konci roku by měl kurz EUR/USD být na 1,10."

"ECB vyhodnocuje své programy (například efekty záporných sazeb), na což bude potřeba ještě nějaký čas, proto nás 'nečinnost' ECB nepřekvapila," uvedli analytici z České spořitelny. "Ohledně možného posunu konce programu nákupu dluhopisů, který část trhu očekávala, Draghi uvedl, že nebyl diskutován."

Zajímavější proto bylo téma otázky technických detailů nákupu dluhopisů, protože díky nízkým výnosům některých dluhopisů může mít v budoucnu ECB problém (za současného nastavení) s tím, že nebude mít co nakupovat. Draghi to komentoval tak, že bylo zadáno interním zaměstnancům banky, aby vyhodnotili různé možnosti pro hladké nákupy dluhopisů v budoucnu. "Tomu rozumíme tak, že ECB nyní hledá cesty, jak zajistit v budoucnu bezproblémový chod QE. Zaprvé, vidíme relativně vysokou pravděpodobnost, že na říjnovém zasedání ECB pozmění (rozmělní) pravidla pro odkup dluhopisů. Z jejího pohledu by bylo nejjednodušší buď uvolnit současnou podmínku, že nakupovaný bond musí mít výnos vyšší, než je depozitní sazba ECB, prodloužit maturitu bondů se současných 20 let na například 30 let, či možný nákup vyššího objemu dluhopisů v rámci jedné emise. Zadruhé, tímto rozvolněním si dle nás ECB otevře cestu pro prodloužení programu QE za březen 2017. Je jen otázkou, v jaké míře. Je možné, že ECB program například prodlouží do konce roku 2017, ale bude ho zároveň postupně utlumovat, aby ukončení programu v budoucnu bylo co nejhladší a nedošlo ke skokové změně měnové politiky," uvedli dále ekonomové z České spořitelny.

Ekonomická situace v eurozóně má stále daleko k tomu, aby s ní ECB mohla být spokojena (utlumená ekonomická aktivita vytváří silné protiinflační tlaky). A proto je logické očekávat další akce ze strany centrální banky. "ECB by do toho mohla nicméně více 'kopnout' a uvolnit politiku daleko razantněji. Třeba tím, že by nakupovala jiná aktiva (bankovní dluhopisy, nesplácené úvěry, případně i akcie. Pravděpodobnost těchto opatření ale již vnímáme jako výrazně nižší, byť by měla daleko větší dopad," uzavřeli analytici.

Tisková konference Maria Draghiho

14.31: Tisková konference začíná.

14.32: Sazby zůstaly beze změny. Počítáme s tím, že zůstanou po delší dobu takto nízko nebo níže. Jistě déle, než budeme odkupovat aktiva.

14.33: Odkupy aktiv poběží do konce března 2017, případně déle, bude.li to ekonomická situace vyžadovat.

14.34: Náš základní scénář zůstává vystaven rizikům méně příznivého vývoje.

14.34: Očekáváme růst reálného HDP mírným tempem a předpokládáme postupný růst inflace podle analýzy z června 2016.

14.36: Domácí poptávka je podporována našimi opatřeními. Výkon ekonomiky je ale ohrožen slabou poptávkou ze zemí mimo eurozónu.

14.38: Letos očekáváme růst HDP eurozóny o 1,7 %, příští rok o 1,6 % a v roce 2018 také o 1,6 %.

14.40: Inflace by měla zrychlovat, letos ale zůstane hluboko pod naším cílem.

14.42: Naše opatření musejí být podpořena na politické úrovni, a to národní i celoevropské. Všechny země eura potřebují strukturální reformy.

14.44: Fiskální opatření musejí podpořit ekonomiku, ovšem zůstat v souladu s fiskálními pravidly EU.

14.45: Změny (prodloužení) programu odkupu aktiv jsme nediskutovali.

14.46: Program QE funguje a chceme pokračovat v jeho implementaci. Odkupy bankovních dluhopisů nebo akcií není na programu dne.

14.50: Proč jsme ponechali politiku beze změny? Považujeme aktuální opatření za efektivní.

14.52: Inflace se vyvíjí podle našeho základního scénáře. K 2% cíli to může trvat o něco déle, než jsme si původně mysleli, ale ne o mnoho déle.

14.53: Není problém z naší strany udělat více, ale nepovažujeme to v tuto chvíli za potřebné.

14.55: Věříme svým odhadům. Očekávání trhu jsou volatilnější, vycházejí z řady dislokací na trhu, z výnosů dluhopisů, které jsou ovlivněny měnovou politikou a tak dále. Držíme se svých prognóz.

14.59: Úvěrů přibývá velice rychle a konzistentně. Spready se zúžily, situace v různých zemích vzájemně přiblížila.

15.01: Banky soupeří o klienty, kterým chtějí poskytovat úvěry. To žene úvěrový trh nahoru. Nevidíme hromadění hotovosti.

15.03: Pro banky našimi opatřeními vznikají výzvy, to je bez debaty. Úroky ale musejí zůstat nízké kvůli oživení ekonomiky, což se zpětně projeví pozitivně i v bilancích bank.

15.08: Veškeré pozitivní dopady uvolněné měnové politiky se budou projevovat postupně.

15.10: Nákupy akcií a helikoptérové peníze? O tom jsme se opravdu nebavili. (15.19: Ani jsme nediskutovali o tom, zda o tom máme diskutovat.)

15.12: Průměrný spotřebitel je hlavní postavou aktuálního oživení.

15.22: Je složité stanovit, jaká likvidita by z globálního hlediska byla adekvátní. Pro nás je to ta, která zajistí naplnění našich cílů.

15.23: Země, které mají prostor na fiskální expanzi, například Německo, by jej měli zaplnit a investovat. Například do infrastruktury.

ECB podporuje ekonomiku řadu let

ECB již v rámci snahy o podporu hospodářského růstu snížila úrokové sazby na rekordní minima a spustila rozsáhlé nákupy vládních dluhopisů a dalších cenných papírů.

"Očekáváme, že další kroky podniknou guvernéři ECB v prosinci, kdy vidíme prostor pro další snížení úroků a prodloužení programu nákupu aktiv o dalších šest měsíců. ECB také zváží možnost nákupu dluhopisů bank," řekla agentuře Reuters ekonomka Elga Bartschová z Morgan Stanley.

ECB program nákupu cenných papírů letos v březnu zvýšila na 80 miliard eur měsíčně z předchozích 60 miliard eur měsíčně. Již loni v prosinci program prodloužila o půl roku do konce března 2017.

Základní úroková sazba ECB je teď na rekordním minimu 0 %. Depozitní sazba činí -0,4 %, což znamená, že komerční banky musejí za uložení svých peněz u ECB platit.

Jaké možnosti další monetární podpory ekonomiky ECB vlastně má?

Šikovný přehled zpracovali před zářijovým zasedáním analytici z České spořitelny.

 • Prodloužení QE – Trh očekává minimálně o půl roku, tedy do září 2017. Spíše ale lze předpokládat protažení odkupů až do konce roku 2017. Pokud by ECB chtěla vyslat obzvlášť silný signál, tak by podobně jako Fed mohla prodloužit kvantitativní uvolňování až na dobu neurčitou.
 • Navýšení objemu kupovaných aktiv – Aktuálně se jedná o 80 miliard EUR měsíčně. Ale je zde riziko, že ECB bude v budoucnu čelit nedostatku vhodných cenných papírů.
 • Snížení sazeb hlouběji do mínusu - ECB má ale více možností a je otázka, do jaké míry by bylo další snížení sazeb efektivní.
 • Uvolnění pravidel pro nákup aktiv
 1. Aktiva s delší splatností – maturita více než 30 let
 2. Odklon od takzvaného capital key rule, jež určuje rozložení nákupů poměrně mezi jednotlivé státy eurozóny
 3. Limit ECB, která nesmí držet více než jednu třetinu z celkového dluhu jakékoli členské země
 4. Ustoupení od pravidla, že ECB nenakupuje aktiva nesoucí nižší výnos, než je depozitní facilita (aktuálně -0,4 %)
 5. Navýšení maximálního možného podílu z emise, který může ECB nakoupit, například až do 50 % u non-ACA dluhopisů
 6. Uvolnění pravidel pro nákup korporátních dluhopisů, například s horším ratingem.
 • Další program půjček bankám (TLTRO)
 • Helikoptérové peníze - extrémní varianta

ECB se také bude snažit přesvědčit severní křídlo eurozóny k expanzivnější fiskální politice.

Jak je na tom aktuálně ekonomika eurozóny?

Je to jednoduché - inflace je stále minimální, nezaměstnanost vysoká, mezi Německem a zbytkem eurozóny jsou velké rozdíly, výnosy dluhopisů jsou z velké části záporné. Zkrátka nic moc.

Aktuální stav ekonomiky eurozóny (8. září 2016)

ECB určitě nedělá radost přebytek státního rozpočtu Německa. To v první polovině roku dosáhlo nečekaně vysokého přebytku a třetí rok v řadě dosáhne kladné celoroční bilance. Jak píše The Economist, ukazuje se, že problémy Řecka (tedy eurozóny) a státní přebytek Německa jsou nádoby propojené mezinárodním obchodem a pohybem kapitálu. S rostoucím přebytkem státního rozpočtu Německa roste také jeho běžný účet, což jinými slovy znamená, že Německo relativně stále méně dováží a více vyváží. Právě přebytek státního rozpočtu je spojen s omezenými investicemi, většími úsporami a tlakem na růst přebytku na běžném účtu.

Přestože fiskální konsolidace má jen částečný vliv na vývoj běžného účtu, její vliv je nezanedbatelný. Tím, že německá vláda relativně šetří, méně podporuje vývozy ostatních zemí včetně Řecka. A země jako Řecko či Španělsko by potřebovaly mnohem rychlejší růst HDP, aby mohly snížit nezaměstnanost a zadlužení v situaci, kdy nemohou reálně oslabit svou vlastní měnu.

Zdroj: ECB, Bloomberg, ČTK, Česká spořitelna

Evropa si podle Berlína musí zachovat datovou nezávislost
18:01

Evropa si podle Berlína musí zachovat datovou nezávislost

Evropa musí prosazovat své hodnoty nejen v zahraniční politice, ale také v digitálním světě. V pondělí to na úvod on...
Evropa Informační technologie
Evropské akcie neudržely ranní zisky, skončily v mírné ztrátě
Evropské akcie neudržely ranní zisky, skončily v mírné ztrátě
18:00

Evropské akcie neudržely ranní zisky, skončily v mírné ztrátě

Akcie na západoevropských trzích sice v pondělí začaly růstem a v průběhu dopoledne přidávaly téměř jedno procento,...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
První český investiční robo-advisor Portu již spravuje přes miliardu…
První český investiční robo-advisor Portu již spravuje přes miliardu…
17:45

První český investiční robo-advisor Portu již spravuje přes miliardu korun

První český on-line investiční robo-advisor Portu překročil hranici 1 miliardy korun pod správou a 20 tisíc...
Investiční strategie Investování
General Motors svolá téměř šest milionů aut kvůli airbagům
17:12

General Motors svolá téměř šest milionů aut kvůli airbagům

Největší americká automobilka General Motors (GM) svolá 5,9 milionu vozů kvůli potenciálně nebezpečným nafukovačům...
Americké akcie Auta
Pražská burza v pondělí stoupla na nejsilnější úroveň za skoro půl…
Pražská burza v pondělí stoupla na nejsilnější úroveň za skoro půl…
16:50

Pražská burza v pondělí stoupla na nejsilnější úroveň za skoro půl roku

Pražská burza zpevnila na nejsilnější úroveň za skoro půl roku. Index PX v pondělí stoupl o 1,39 % na 955,22 bodu....
Shrnutí obchodování v ČR Akcie ČR
Ruský úřad kvůli zakázanému obsahu zahájil řízení proti Googlu
16:25

Ruský úřad kvůli zakázanému obsahu zahájil řízení proti Googlu

Ruský cenzurní orgán Roskomnadzor zahájil správní řízení proti americké internetové společnosti Google. Jako důvod...
Rusko Alphabet (Google) Regulace
Americká vláda uzavřela dohodu s provozovateli taxislužby Uber a Lyft
16:13

Americká vláda uzavřela dohodu s provozovateli taxislužby Uber a Lyft

Americká federální vláda uzavřela smlouvu s provozovateli alternativní taxislužby Uber Technologies a Lyft. Hodnota...
Spojené státy americké (USA) Uber Lyft
Růst podnikatelské aktivity v USA v listopadu opět překvapil
15:50

Růst podnikatelské aktivity v USA v listopadu opět překvapil

Růst podnikatelské aktivity ve Spojených státech v listopadu zrychlil. Ve své předběžné zprávě to v pondělí uvedla...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Indexy nákupních manažerů (PMI)
Čínští výrobci telefonů se snaží firmě Huawei vzít podíl na trhu
15:12

Čínští výrobci telefonů se snaží firmě Huawei vzít podíl na trhu

Čínští výrobci telefonů, mimo jiné Xiaomi, Oppo a Vivo, se snaží získat podíl na trhu, jemuž dominuje konkurenční...
Čína Mobilní telefony
Jeff Bezos poprvé investuje do start-upu v Africe
14:52

Jeff Bezos poprvé investuje do start-upu v Africe

Miliardář a zakladatel internetové společnosti Amazon Jeff Bezos podpořil začínající finančně technologickou firmu...
Amazon Nejbohatší investoři a byznysmeni Afrika
Na burzu letos vstoupilo rekordní množství firem specializovaných na…
13:51

Na burzu letos vstoupilo rekordní množství firem specializovaných na akvizice

Za leden až říjen letošního roku vstoupilo na burzu 165 firem, které se specializují na akvizice a které se označují...
Primární úpis akcií (IPO) Akciový trh
Šéf aerolinek Qantas: U mezinárodních letů bude požadované očkování…
13:43

Šéf aerolinek Qantas: U mezinárodních letů bude požadované očkování proti covidu-19

Šéf australské letecké společnosti Qantas Alan Joyce uvedl, že až bude k dispozici vakcína proti covidu-19, bude jeho...
Koronavirus Doprava Turismus a cestovní ruch
Slovensko vyjde z krize na rozdíl od ČR s rekordním dluhem, uvedla…
12:22

Slovensko vyjde z krize na rozdíl od ČR s rekordním dluhem, uvedla nezávislá slovenská rozpočtová rada

Slovensko na rozdíl od České republiky v plné míře nevyužilo dřívějšího příznivého vývoje ekonomiky k ozdravení...
Slovensko Koronavirus Krize
Německo chce být připraveno očkovat proti covidu ještě v prosinci
11:55

Německo chce být připraveno očkovat proti covidu ještě v prosinci

Německo chce být připraveno očkovat proti koronaviru ještě v prosinci. V pondělí to během návštěvy sasko-anhaltského...
Německo Koronavirus
Chceme bydlet ve svém. Kvůli koronaviru na to ale nebudeme mít, myslí…
Chceme bydlet ve svém. Kvůli koronaviru na to ale nebudeme mít, myslí…
11:30

Chceme bydlet ve svém. Kvůli koronaviru na to ale nebudeme mít, myslí si dvě třetiny Čechů

Téměř dvě třetiny Čechů, kteří by chtěli bydlet ve vlastním, si myslí, že kvůli koronavirové epidemii a jejím dopadům...
Česká republika Česká ekonomika Realitní trh
Asijské akcie v pondělí převážně rostly, proti proudu šlo Japonsko
Asijské akcie v pondělí převážně rostly, proti proudu šlo Japonsko
10:30

Asijské akcie v pondělí převážně rostly, proti proudu šlo Japonsko

Obchodování na akciových trzích v Asii a Tichomoří v pondělí skončilo v plusu. Pod nulou uzavřely jenom japonské...
Asijské akcie Shrnutí obchodování v Asii
S&P zvýšila dluhový rating Avastu na BB+
10:04

S&P zvýšila dluhový rating Avastu na BB+

Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's (S&P) zvýšila dluhové hodnocení vývojáře antivirového softwaru Avast...
Avast Rating