Průmysl 4.0 změní výrobní procesy, dodavatelský řetězec i obchodní modely
|

Průmysl 4.0 změní výrobní procesy, dodavatelský řetězec i obchodní modely

Nastupující digitalizace, pokročilá robotizace a automatizace změní kvůli poklesu výrobních nákladů dosavadní trendy a způsobí návrat výroby z regionů s levnou pracovní silou do domovských zemí. Rádi bychom tuzemským firmám pomáhali v pochopení a přijetí těchto nových trendů a v rychlé reakci na ně, říká Filip Hradec, ředitel útvaru Firemní klientela České spořitelny.

Inovace

Co si pod pojmem Průmysl 4.0 představujete? O jak významnou technologickou změnu se jedná?

Průmysl 4.0 je podstatně širší pojem než dnes často zmiňovaná robotizace. Možná je až příliš abstraktní, a proto je lepší se soustředit na konkrétní koncepty, které Průmysl 4.0 naplňují. Aktuálně celou věc doprovází obrovský rozvoj, zlevnění nových technologií, senzorů, čipů a softwaru. Pozitivem jsou významné úspory a zvyšování přidané hodnoty pro ty, kdo dokáží své stávající postupy včas obohatit o nové technologie. Digitalizace, robotizace a lepší využití dat například již dnes umožňuje vyrábět individualizované výrobky za cenu hromadné výroby. Průmysl 4.0 přinese šok v mnoha odvětvích. A mimochodem, některé jeho prvky zásadně zasáhnou i do služeb, což bude platit i pro bankovnictví.

Zůstaňme u průmyslu. Jaké změny do něj přinese Průmysl 4.0?

Velcí výrobci je například mohou využít tak, že budou zřizovat malé výrobní autonomní jednotky, které budou posílat na místa, kde budou potřeba, aniž by tam budovali továrny. V extrémní poloze zdroj zisku nebude jen v samotném výrobku, ale i v designu, v nastavení procesů či v analýze dat zákazníků.

Sehnat další pracovníky

Co Průmysl 4.0 konkrétně řeší v současné praxi?

Uvedu příklad. V nedávné době jsem navštívil klienta ze segmentu automotive. Tento klient v posledních několika letech razantně roste, ale nyní dosáhl stavu, kdy prakticky nemůže uzavírat další kontrakty, přestože o jeho slévárenské výrobky je velký zájem. Když jsem se ptal, jak bychom mu mohli pomoci, jeho jediná odpověď byla: "Poraďte mi, jak sehnat další pracovníky." No a já myslím, že je to právě Průmysl 4.0, který minimálně v určité míře nabízí řešení v podobě moderního automatizovaného a robotizovaného systému, kde budou pracovní síly nutné pro jeho obsluhu, ale nikoli pro samotnou výrobu. Roboty, případně koboty (či koboti), což jsou roboty spolupracující s člověkem, přitom mohou pracovat 24 hodin denně, čímž se dramatický zvýší i produktivita.

Jak si stojí ceny inteligentních robotů?

Záleží na konkrétní instalaci. Cenu určuje rozsah potřeb zákazníka, ale obecně lze říci, že se cena "jednoho robotu" pohybuje mezi deseti a dvaceti tisíci dolarů. Faktem je, že ceny pokročilých robotů klesají a podle odhadů budou dále klesat. Pokles cen se přitom odehrává ve všech oblastech s roboty spojených, jako jsou jejich instalace, programování, doprovodné vybavení nebo nutný software.

Foto: Jan Weisser

Až půl milionu korun za robot. Vyplatí se to?

Přestože v daném okamžiku náhrada lidské práce nemusí být ještě zcela ekonomická a návratnost je za očekáváními finančních ředitelů podniků, tlak na růst mezd jednoznačně hovoří ve prospěch automatizace.

Vyšší přidaná hodnota

Jaké konkrétní dopady bude mít Průmysl 4.0 na české průmyslové firmy?

Předně doufám, že jim pomůže se vymanit z rolí dílčích subdodavatelů. Že pak budou přicházet na trh s komplexnějšími výrobky a nabídnou vyšší přidanou hodnotu. V tomto ohledu mají obrovský potenciál, protože již nyní je Česká republika druhým nejprůmyslovějším evropským státem. Čtvrtá průmyslová revoluce nepřichází do všech oblastí stejně rychle, ale přichází jistě a zřetelně. Zatímco některé obory budou zažívat rychlé a radikální zvraty, v jiných bude docházet jen k pomalým a spíše evolučním změnám. Jisté ale je, že Průmysl 4.0 změní výrobní procesy, dodavatelské řetězce i obchodní modely.

Jak jsou na tyto změny připraveny české podniky?

Český průmysl je stále zaměřen hlavně na subdodávky koncovým výrobcům, čímž přichází o vyšší přidanou hodnotu, provozní marži i zisky. Přitom se stává závislejším na svých odběratelích a dění na světových trzích. Mnoho tuzemských firem si ale již nyní dobře uvědomuje, že pokud se chtějí udržet na trhu a dále se rozvíjet, neobejdou se bez dalších investic do moderních výrobních technologií.

Zmínil jste, že Průmysl 4.0 nabízí zvýšení produktivity práce. Jak si v tomto ohledu stojí česká ekonomika?

Co se týče samotné produktivity práce na odpracovanou hodinu v české ekonomice, jsme na 75 % průměru unijních zemí. Za Německem ale daleko zaostáváme, jeho produktivita dosahuje 125 % průměru EU. Český průmysl se na výkonu domácí ekonomiky podílí více než 32 %, což je více než třeba ve zmíněném Německu. Odhady hovoří o tom, že díky automatizaci, robotizaci a digitalizaci mohou české firmy zvýšit produktivitu až o více než 30 %. To je výzva!

Vyluxovaný trh práce

Roboty, někdy také koboty (či koboti), jsou v současnosti frekventovaným tématem. Některé politické strany je dokonce navrhují zdaňovat. Mají se lidé bát, že přijdou o práci?

Vzhledem k demografickému výhledu na českém trhu práce nehrozí, že by roboty způsobily vysokou nezaměstnanost. To však neznamená, že se nezmění požadavky na kvalifikaci, schopnosti a vzdělání pracovní síly. Budoucí dělník už nebude jen pracovat se soustruhem, ale s tabletem a na něj napojeným chytrým robotem v plně automatizované výrobě. Některá pracovní místa zaniknou, jiná naopak vzniknou. Promění se také pracovní náplň. Poroste poptávka po pracovní síle, která bude schopná roboty ovládat. Automatizované robotické linky zvládnou výrobu, logistiku či distribuci, ale vždy budou potřeba lidé, kteří je budou umět řídit a zajišťovat jejich údržbu.

Nabízí podle vás Průmysl 4.0 řešení i pro tuzemský pracovní trh, který se potýká s nedostatkem kvalifikované síly?

Český trh práce je v současnosti prakticky vyluxovaný. Zaměstnavatelé nemají kde brát jak kvalifikovanou, tak i nekvalifikovanou pracovní sílu. Automatizace a robotizace výroby je v situaci nedostatku pracovníků a nadbytku zakázek pro firmu možností, jak rozšířit výrobu a dále růst. Průmysl 4.0 není pro český průmysl hrozbou, ale příležitostí dostat se na vyšší úroveň. Podniky by přitom neměly podceňovat procesní, organizační ani další změny, které digitalizace, automatizace a robotizace přinese.

Jakou roli v tom hrají náklady na práci?

Náklady práce na zaměstnance jsou v tuzemsku stále mnohem nižší, než je tomu u západoevropských průmyslových států, kde je míra automatizace a robotizace na vyšší úrovni. I tak jsou už ale české náklady práce často vyšší, než odpovídá hodinové práci robotu. Už kvůli tomu musejí tuzemské firmy počítat s tím, že sázet na nižší cenu práce nepůjde donekonečna. Měly by si uvědomit, že nastupující digitalizace, pokročilá robotizace a automatizace budou kvůli poklesu výrobních nákladů mimo jiné znamenat i přesun výroby z regionů s levnou pracovní silou zpět do domovských zemí.

Lepší hospodářské výsledky

Když byste měl zjednodušeně shrnout, co firmám, které podchytí nové trendy, Průmysl 4.0 přinese, co by to bylo?

Lepší hospodářské výsledky a jistou budoucnost. Jsou tu ale i rizika. Ty společnosti, které se novým technologiím nedokáží přizpůsobit, se ztratí v souboji s úspěšnější konkurencí. Jakou roli v tom hraje a bude hrát Česká spořitelna? Průmysl 4.0 si jistě vyžádá velké investice, které lze ale vždy provést tak, aby se firmě vrátily co nejdříve. V České spořitelně chceme podporovat podniky aktivním sdílením úspěšných modelů implementace nových technologií, chceme podporovat legislativní změny pro rychlejší a snadnější zapojování technologií do firemních procesů a samozřejmě věříme své roli financiéra. Máme připravené modely financování inovací v podnicích s využitím dotačních podpor, zvýhodněných zdrojů Evropské investiční banky a programu TOP Inovace. 

Ředitel Firemní klientely ČS Filip Hradec pracuje v České spořitelně 17 let. V minulosti se zaměřoval na rozvoj financování inovativních firem, obnovitelných zdrojů, fúzí a akvizic či zemědělství. Působil ale i jako ředitel úseku Realitní obchody České spořitelny. Vystudoval ekonomii na České zemědělské univerzitě.

Více informací o Průmyslu 4.0 najdete na adrese www.investicniweb.cz/inovace


Plánujete inovovat výrobní proces, technologii, produkty nebo způsob prodeje? Připravujete se vstoupit na nové trhy? Chystáte rozšíření sortimentu? Automatizujete výrobu, zpracování nebo kontrolu? Česká spořitelna nabízí úvěry do 100 milionů korun na inovace, modernizaci a růst společnosti. Úvěr má zvýhodněnou úrokovou sazbu až 1 % p.a. po dobu až 5ti let od podpisu smluvní dokumentace. Zvýhodnění je poskytováno ze zdrojů České spořitelny. Lze ho kombinovat i s programem Záruk InnovFin od EIB, který poskytuje záruku až do 50 %, čímž výrazně snižuje požadované zajištění. Úvěr získáte na inovace výrobních procesů, investice do technologií a vývoj nových produktů. Také lze využít program ke vstupu na nové trhy, na rozšíření sortimentu a při inovacích softwarue (včetně licencí). Úvěr na inovace lze doplnit i podporou z veřejných zdrojů (dotace, granty). Dokonalý přehled o možnostech má dceřiná společnost České spořitelny Erste Grantika Advisory. Specialisté vám vyhledají a doporučí vhodný dotační program a zajistí poradenství i dotační management.

včera v 06:39

Aleš Prandstetter (eFrank.cz): Na tyto sektory má smysl dlouhodobě vsadit

Neumím říci, jak se budou vyvíjet ceny akcií v tom kterém odvětví do prezidentských voleb v USA nebo třeba do konce...
Americké akcie Světové akcie ETF
21. 10. 2020 17:42

3. listopad jako nejdůležitější den letošního roku: Do jakého světa se probudíme po prezidentských volbách v USA?

Myslím si, že Donald Trump navzdory dosavadním předvolebním průzkumům nakonec křeslo v Bílém domě uhájí. A pro trhy...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Volby
20. 10. 2020 14:51

Tenconi (ADA Economics): Inflace není, co bývala. V měnícím se světě (i) s tím musíme počítat

Jednou z nejvýznamnějších průmyslových strategií posledních let bylo omezení životnosti výrobků. Jde přitom o jistou...
Světová ekonomika Ekonomické a politické hrozby Inflace
20. 10. 2020 12:37

Expert: Česká zemědělská půda je stále atraktivní ve srovnání s Rakouskem nebo Německem, obrovský potenciál teď ale vidím na Slovensku

Zemědělská půda na Slovensku slibuje v současnosti podobně atraktivní zhodnocení, jaké jsme zaznamenali v uplynulých...
Investiční alternativy Zemědělství Pozemky a půda
19. 10. 2020 12:00

Investorský magazín: Bankovky jako investice

Co je fascinujícího na sběru bankovek? A jak velké zhodnocení nabízejí? Investorský magazín nabízí úvodní lekci z...
Investorský magazín Rozhovor Investiční alternativy
15. 10. 2020 12:10

Výnosy a riziko na trhu s dluhopisy: Diverzifikace je základ, ve firemním sektoru budou (stále) padat hlavy

Velká část státních dluhopisů nabízí v současností záporný reálný výnos, mnohdy dokonce i ten nominální. Čeští drobní...
České státní dluhopisy Státní dluhopisy Firemní dluhopisy
13. 10. 2020 06:46

Horská (Raiffeisenbank): V horizontu pěti let změnu politiky centrálních bank nečekám, změna jejich role v globální ekonomice ale probíhá naplno

Centrální banky přehlížejí rychlý růst cen aktiv a sveřepě se věnují inflaci na úrovni klasického spotřebitelského...
Centrální banky Fed ECB
12. 10. 2020 12:00

Investorský magazín: Ruské akcie a trendy v obchodování drobných českých investorů

Investorský magazín tentokrát hledá zajímavé investiční příležitosti v největší zemi na světě. Ruské akcie, a nejen...
Rusko Emerging Markets Investiční strategie
12. 10. 2020 09:45

Jiří Staník (Helgi Library): Pilulka svůj růst nezakládá na lékárenském byznysu, ale na e-commerce. Třešničkou na dortu může být deregulace prodeje léků na předpis

Ocenění společnosti Pilulka je vzhledem k jejím růstovým plánům a dosavadní neziskovosti samozřejmě složité, firma má...
Akcie ČR Pražská burza Pilulka
11. 10. 2020 18:30

Pilulka.cz jde na burzu. Projděte si webinář s vedením společnosti a analytikem

26. října 2020 by se mělo na trhu START pražské burzy poprvé obchodovat s akciemi společnosti Pilulka.cz. Proč mohou...
Pilulka Akcie ČR Farmacie
10. 10. 2020 06:31

Petr a Martin Kasovi (Pilulka.cz): Cílem je spokojený zákazník, ne maximální možný zisk. Podnikání musí mít hlubší smysl

Petr a Martin Kasovi míří s Pilulkou.cz na pražskou burzu. V burzovní vinárně si povídali se šéfredaktorem...
Pilulka Akcie ČR Primární úpis akcií (IPO)
8. 10. 2020 12:15

Prandstetter (eFrank.cz): Český akciový trh není pro ty, kdo chtějí chránit své bohatství. Bankovní tituly budou nadále pod tlakem nízkých sazeb

Z hlediska dividend je pražská burza nepochybně zajímavá, dlouhodobě je ale výkonnost samotných akcií na trhu v Rybné...
Akcie ČR Pražská burza Banky
6. 10. 2020 06:52

Filip Kejla (WOOD & Company): Pilulka je mimořádně atraktivní investice, hospodaření i valuace slibují růst

Filip Kejla není na trhu žádným nováčkem. Společnost Pilulka.cz, která se chystá na trh START pražské burzy, je podle...
Pilulka Akcie ČR Primární úpis akcií (IPO)
5. 10. 2020 12:00

Investorský magazín: Česká zbrojovka Group na pražské burze a jak je (ne)bezpečný dark web

Vlna IPO na parketu pražské burzy pokračuje. Hlavní trh na začátku října obohatil tradiční český výrobce ručních...
Investorský magazín Rozhovor Česká zbrojovka Group
5. 10. 2020 09:54

Druhá vlna pandemie covidu-19: Je oživení ekonomiky v roce 2021 ohroženo?

Jaké jsou scénáře vývoje (nejen) české ekonomiky ve světle probíhající druhé vlny pandemie koronaviru? V rámci...
Česká republika Česká ekonomika Koronavirus
2. 10. 2020 11:52

Valuace technologických akcií pohledem insidera: Tesla není Amazon aneb Kde hledat hodnotu na přehřátém trhu

Ocenění akcií velkých technologických akcií je přehnané, v některých segmentech jsou ale očekávání přece jen...
Informační technologie Technologie Tesla
1. 10. 2020 17:53

Další globální otřes na vzdáleném horizontu: Rozpadnou se USA?

Chaos se stává normálem, o vítězích tak bude napříště rozhodovat odolnost vůči nečekaným šokům. Mezi ně se může...
Ekonomické a politické hrozby Geopolitická rizika Bitcoin
28. 9. 2020 12:00

Investorský magazín: Aktivní vs. pasivní investování

Pasivně, nebo aktivně spravovaný podílový fond? Investorský magazín probírá přednosti a nedostatky obou strategií....
Investiční strategie Podílové fondy ETF
24. 9. 2020 09:58

Chaos jako nový normál: Nechutná nerovnost ve společnosti může vyvolávat další šoky

Chaos se stává normálem, o vítězích tak bude napříště rozhodovat odolnost vůči nečekaným šokům. Ty může mimo jiné...
Světová ekonomika Ekonomické a politické hrozby Geopolitická rizika
22. 9. 2020 17:54

Jan Bureš: ČNB nemá nyní důvod měnit politiku, silnější koruna by mohla vést k verbálním intervencím

Česká národní banka nemá kam spěchat, jádrová inflace v Česku je vysoká. Ačkoli se čeká, že převáží dezinflační...
Česká koruna Maďarský forint Polský zlotý