Odpovědné investování: Výhody pro společnost i investory
|

Odpovědné investování: Výhody pro společnost i investory

Dluhopisy odpovědných společností (investičního stupně i s vyššími výnosy) mají užší spready, silnější finanční indikátory a nižší pravděpodobnost nesplácení. Vykazují navíc nižší volatilitu a lepší výkonnost než cenné papíry firem, které se nechovají odpovědně.

Investování Sociálně odpovědné investování

Význam odpovědného investování

Environmentální, společenská a (geo)politická témata (ESG) získávají v komunitě investorů na důležitosti. Základní myšlenkou je alokovat peníze nejen na základě finančních kritérií, ale i s ohledem na to, zda firmy berou v úvahu udržitelnost. Analytici z Fidelity International na základě svého výzkumu zdůrazňují, že nižší náklady na obchodování s dluhopisy platí spíše pro ty společnosti, které jsou odpovědnější, a to navzdory tomu, že v průměru je jich na trhu obchodován menší objem. To je zřejmě dáno tím, že je v médiích menší pravděpodobnost výskytu negativních zpráv o nich, a tím pádem nižší možnost zviditelnění se.

Vzhledem k dosud nedostatečnému množství dat není možné přesně říci, zda odpovědnost firmy je jediným důvodem těchto lepších výsledků. Je proto potřeba dalších analýz, aby se toto zjištění ověřilo.

Odpovědnost ovšem podle všeho může být dobrým doplňkem tradičních nástrojů při výběru vhodných investic. "Vypozorovali jsme slabý vztah, nebo někdy spíše mírnou korelaci, s dalšími charakteristikami, jakými jsou úvěrový rating společnosti, poměr spreadu a zadlužení a ocenění. Pokud se firma chová odpovědně, může to pomoci zlepšit vyhodnocení rizika nesplácení v portfoliu celkově i ex post. Obojí je podle nás konzistentní jak z teoretického hlediska, tak v souladu s naší empirickou studií," shrnuje Claudio Ferrarese, portfoliomanažer z Fidelity International.

Myšlenka zahrnout odpovědnost společností do investování do dluhopisů může nabídnout jistou diverzifikaci oproti tradičním nástrojům. Stejně tak může pomoci při investování do cenných papírů s fixním výnosem, kde kontrola mezních rizik může být důležitou součástí procesu stanovování investičních cílů.

Odpovědné investování na vzestupu

Počátky odpovědných investic lze najít v roce 2006, kdy OSN financovala vypracování zásad Principles for Responsible Investment (PRI). Těchto šest zásad se stalo standardem pro udržitelné investování a v současné době má PRI na 1 100 signatářů a představuje přes 70 miliard dolarů ve spravovaných aktivech. První odpovědné investiční strategie zpočátku jen vyloučily kontroverzní sektory jako tabákový nebo herní průmysl, případně se zaměřily na konkrétní benefit, který měly zajistit.

Všeobecně uznávané faktory odpovědného chování

 • Environmentální
 • Klimatická změna
 • Emise uhlíku
 • Vyčerpání zdrojů (včetně vody a zeleně)
 • Znečištění a produkce odpadků

Sociální

 • Pracovní podmínky (včetně otroctví a dětské práce)
 • Místní komunity (zahrnuje konflikty mezi domorodci)
 • Zdraví a bezpečnost
 • Vztahy mezi zaměstnanci a jejich diverzita

Politické

 • Platy úředníků
 • Korupce a zpronevěra
 • Politický lobbing a dary
 • Diverzita řídících rad a jejich struktura
 • Daňové strategie

Cílem odpovědného investování je mimo jiné propojení zájmů majitelů cenných papírů tak, aby se například vyhnuli krátkodobým stimulům před dlouhodobými, aby rozpustili rizika spojená se sociálními a environmentálními problémy, která mohou mít vliv na ztrátu kapitálu. Jedná se například o pokuty nebo ztráty licencí. Cennou devizou odpovědných investic je i vyšší transparentnost, a to jak v zájmu těch, kteří peníze vkládají, tak celého finančního ekosystému. Důležité je i spojení investování se sociální odpovědností a PRI zásadami, které nabývají na důležitosti s tím, jak mladší generace získává kapitál, jejž je možné investovat.

Zdroj: Fidelity International