Periodická tabulka investic
|

Periodická tabulka investic

Veškeré látky na Zemi se skládají z chemických prvků. Podobné je to i v případě investičního portfolia. To je tvořeno různými třídami aktiv, strategiemi, nástroji či technikami. Philip Huber ze společnosti Huber Financial Advisors tvrdí, že je dokonce možné sestavit periodickou tabulku investic.

Ponaučení pro investory Finanční gramotnost Investování Investice

Huber využívá barev a písmen k tomu, aby každý typ investice co nejlépe charakterizoval. V případě akcií bere v potaz například hledisko tržní kapitalizace, regionu nebo sektoru, u investic s fixním výnosem zase reflektuje mimo jiné délku splatnosti, typ emitenta či daňové výjimky. Nechybí ovšem ani reálná aktiva, hybridní cenné papíry, alternativy nebo nelikvidní investice.

Jednotlivým investičním "prvkům" Huber přiřazuje hlavní, případně vedlejší úlohu v portfoliu (charakteristický rys), přičemž těchto rysů rozlišuje sedm. Jde například o růst, výnos, diverzifikaci, ochranu proti inflaci nebo udržování hodnoty.

Výsledek vypadá následovně.

"Uvědomuji si, že existuje spousta výjimek. Mým cílem ale nebylo vytvořit univerzálně platné charakteristiky jednotlivých typů investic, chtěl jsem spíše naznačit, jak široká nabídka investičních instrumentů a strategií je. Řada investorů rozlišuje jen akcie, dluhopisy, měny, komodity a reálná aktiva. Nabídka, začneme-li vnímat další dělení těchto tříd aktiv, je ovšem podstatně pestřejší," vysvětluje Philip Huber.

Zdroj: bpsandpieces.com