Pevný výnos v roce 2018: Důležité jsou načasování, aktivní výběr a určitá oběť
|

Pevný výnos v roce 2018: Důležité jsou načasování, aktivní výběr a určitá oběť

Centrálním bankám již ve snaze zvýšit inflaci dochází dech. Zajímavé příležitosti nabízejí rozvíjející se trhy, hybridní dluhopisy či dluhopisy investičního stupně.

Státní dluhopisy Dluhopisový trh Investiční tipy Výhled na rok 2018

Evropská ekonomika nadále roste. Světový hospodářský cyklus se prodlužuje, ale nese to s sebou rizika. V roce 2018 budou podle expertů z Fidelity International zisky aktiv s pevným výnosem jako celek nižší. Volání po korekcích bude znít naplno. "V investování do této třídy aktiv se vyplatí aktivně vybírat. V této fázi cyklu doporučujeme některé výnosy obětovat," říká Charles McKenzie, investiční ředitel z Fidelity International.

Rok 2017 byl charakterizován menší aktivitou centrálních bank a absencí vyšší inflace při zrychlení globálního růstu. Roste riziko, že centrální banky budou tolerantnější k "nízké inflaci". Přes 25 let byly měnové autority celkem úspěšné v usměrňování inflace, nyní však zřejmě narazily na limity ve snaze inflaci zrychlit. Asymetrie opatření zaměřených na opatrnost a udržení nízkých sazeb po delší dobu povzbudila růst finanční nerovnováhy. Hlavním znakem toho je dluh, který dosahuje rekordní úrovně (přes 260 % světového HDP).

Dluhopisy investičního stupně je potřeba vybírat

Značná ekonomická dynamika a příznivé úrokové sazby podpořily loni úvěrové trhy. Pokud budou tyto podmínky přetrvávat, nástroje nabízející vysoký výnos by měly nadále výkonově růst. "Dluhopisy investičního stupně jsou stále zajímavé, protože nabízejí dostatečný polštář pro případ poklesu ekonomiky," vysvětluje Charles McKenzie.

Napjaté spready na obou stranách Atlantiku i v Asii znamenají, že je méně regionálních příležitostí než v minulých letech. Rozvíjející se trhy a jejich dluh přesto nabízejí rozumný výnosový potenciál – jsou blízké kvalitě dluhopisů investičního stupně a současně poskytují širší možnosti, co se týče rizik. Příležitostí jsou také hybridní dluhopisy, které nabízejí výnosy srovnatelné s tradičními nástroji s vysokým výnosem, ale s podkladovým úvěrovým rizikem investičního stupně.

Úvěry v pozdní fázi cyklu a příprava na poklesy

Po devíti letech rally rizikových aktiv by investoři měli začít budovat portfolia určená pro pozdní fázi cyklu. S napjatými spready by měly valuace hrát klíčovou roli při rozhodování o alokaci aktiv.

Vzhledem k tomu, že je nemožné trh perfektně časovat, a vzhledem k vyšším transakčním nákladům u úvěrů nemusí pohotovost při alokaci aktiv stačit. Chytrá diverzifikace by proto měla být klíčovým rysem portfolií pozdního cyklu.

Investoři by měli snižovat koncentraci rizik, která zpravidla pocházejí z benchmarkových dluhopisů denominovaných pouze v jedné měně. Mohou tak činit dynamickým zajišťováním portfolia, pokud mají odpovídající analytické nástroje, nebo využívat úvěry ke kapitalizaci při nízké volatilitě, a to při současném prodeji při růstu a nákupu při poklesu.

Posledním, ale nejdůležitějším řešením je aktivní výběr dluhopisů do portfolia. Malý rozptyl na úvěrových trzích znamená, že je vhodná doba pro obchodování s kvalitními tituly, aniž se investor vyloženě vzdá výnosu. Například rozpětí mezi cennými papíry s ratingem BBB a BB je bezmála nejmenší v historii, takže by se investoři měli ptát sami sebe, nakolik má smysl honba za o něco vyššími výnosy.

Současné prostředí může oddělit vítěze od poražených, avšak pokročilý cyklus vyžaduje, aby investoři byli ochotni obětovat část výnosů. Vyplatí se to.

Zdroj: Fidelity International