Placebo vs. nocebo efekt (nejen) v investování
|

Placebo vs. nocebo efekt (nejen) v investování

Patrně každý již slyšel o placebo efektu, zejména ve spojení s medicínou. Podobný placebo efekt je možné vysledovat také na finančních trzích. Asi málokdo ale slyšel o nocebo efektu, opaku placeba. Jak tyto efekty mohou ovlivnit investiční rozhodování?

Chyby v investování Psychologie Ponaučení pro investory Investování Zajímavost dne

V medicíně je placebo efekt příznivým výsledkem léčby preparátem, který přitom sám nemá vlastnosti, jež by měly mít takto pozitivní dopad. V podstatě jde o neúčinnou látku podávanou ve stejné formě jako lék, která v pacientovi vyvolává důvěru, a díky zlepšenému psychickému stavu pacienta dochází i ke zlepšování kondice pacienta po fyzické stránce.

Podobně to lze převést do světa financí, kde jde o příznivý účinek, který investor pociťuje při určité investiční činnosti, kterou nelze přičíst vlastnostem samotné akce, musí být proto důsledkem víry investora v tuto činnost. Příkladem mohou být časování trhu, obchodování podle každodenních zpráv a další.

Placebo a investice

Na trzích ale nejde o investici, která je sama o sobě jaksi neutrální, ale má zároveň pozitivní výsledky, jako je tomu u léků. Jde naopak o činnosti, které mají zanedbatelný, nebo dokonce negativní efekt, ale investora nutí věřit, že se mu daří.

Roli hraje mnoho faktorů, ale asi nejzajímavějším z nich je myšlenka akčního zkreslení (action bias), podle kterého má investor pocit, že jakákoli akce je lepší než nečinnost. Když investoři neudělají nic, mají pocit, že pro dobrý výsledek neudělali maximum.

Vzhledem k tomu, že jsou lidé neustále bombardování zprávami o výnosech, volatilitě, riziku a podobně, je strach z toho, že něco zmeškáme, obrovský. A to nutí investory k akci. Stres a úzkost způsobované takovým prostředím znamenají, že tato vynucená činnost přinese krátkodobé zlepšení. To může vést k tomu, že se investor krátkodobě bude cítit dobře, ale neuvědomuje si, že jsou s tím spojené dlouhodobé náklady, případně ztráty.

Nocebo a investice

Nocebo (na rozdíl od placeba) má v medicíně škodlivý účinek na zdraví pacienta způsobený psychologickými nebo psychosomatickými faktory, jako jsou negativní očekávání nebo špatná prognóza. U pacientů, kteří vědí, že nějaký lék má negativní vedlejší účinky, je mnohem větší pravděpodobnost, že se u nich tyto negativní účinky projeví, než u těch, kteří o vedlejších účincích léku nevědí.

Podle studie zveřejněné v American Journal of Bioethics v roce 2012 říci pravdu pacientům znamená, že jim to může ublížit. Z 96 mužů, kteří užívali beta-blokátory, došlo u 3,1 % k erektilní dysfunkci, i když netušili, že je to vedlejší účinek léku. Také k ní došlo u 15,6 % mužů, kterým bylo sděleno jméno léku, a u 31,2 % mužů, kterým bylo řečeno, že erektilní dysfunkce je možným vedlejším účinkem léku.

V investicích je to podobné, jakkoli se nepředpokládá, že by investor mohl být varován před možným neúspěchem své investice. Spíše jde o to, že neustálé opakování negativních zpráv může vést k nesprávným reakcím investorů. Pesimistické prognózy doplněné o hodnocení ocenění nebo opakující se "finanční porno" (představme si třeba pravidelnou relaci Mad Money s Jimem Cramerem na CNBC) na téma dalšího propadu trhu mohou vést k tomu, že investoři začnou dělat chybná investiční rozhodnutí.

Zatímco z lékařského hlediska je nocebo efekt výsledkem toho, že pacient je informován o potenciálních negativních účincích léku, z hlediska investic je nocebo efekt výsledkem toho, že investor je krmen dohady, názory a spekulacemi, nikoli podstatnými informacemi. Lékaři znají potenciální, prokázané, vedlejší účinky léků, které předepisují. Investiční specialisté často šíři (i) bezcenné informace.

Co si z toho vzít? Nedokážeme ovládat své mozky tak, aby jednaly podle toho, co považujeme za pravdivé, ale umíme zamezit tomu, aby byly naše mozky vystaveny spekulativním nesmyslům.

Zdroj: behaviouralinvestment.com, The Financial Bodyguard