Poklesy na trzích jako příležitost? Ano, zaznělo z Česka
|

Poklesy na trzích jako příležitost? Ano, zaznělo z Česka

V době, kdy akciové trhy v březnu dosedly na dno, se společnost EMA zeptala českých občanů, jak vnímají poklesy na trzích. Výsledek průzkumu je pro českou veřejnost poměrně dobrou vizitkou.

Investiční strategie Korekce na trzích Investování Česká republika

Více než polovinu oslovených dění na trzích nezajímá a nesledují je. V rámci zbytku ale přes polovinu lidí považuje poklesy na trzích za příležitost k investici.

I řada z těch, kteří dění na trzích nesledují, zároveň investuje. Proto bylo relevantní se zaměřit na názory na poklesy jako nákupní příležitost i z hlediska toho, zda daní respondenti sami investují, či neinvestují. Z těch, kteří s penězi na trzích "pracují", jich více než třetina poklesy považuje za příležitost. Mezi neinvestory bylo takových koncem března jen necelých 18 %, což ale lze chápat i jako poměrně vysoký podíl.

A nakonec souhrn odpovědí roztříděných podle toho, do čeho (převážně) oslovení lidé investují. Jako příležitost vnímalo poklesy v březnu nejvíce těch, kteří jako svou dominantní investici uvedli podílové fondy.