Portfolio: Kdy rebalancovat?
|

Portfolio: Kdy rebalancovat?

Určit zastoupení akcií, dluhopisů, komodit, měn a dalších instrumentů v portfoliu je věc jedna, udržovat tyto poměry je věc druhá. Otázka za milion tedy zní: Jak poznat ideální čas na rebalancování investic?

Investiční portfolio Diverzifikace investic Ponaučení pro investory Alokace investic

Pokud byste zvolili například investiční strategii 60/40, tedy portfolio složené z 60 % z akcií a z 40 % z dluhopisů, můžete si být jistí, že dříve nebo později získají dominantní pozici akcie, zatímco podíl dluhopisů se smrskne na takřka zanedbatelné minimum. Důvod je prostý - akcie z hlediska výkonnosti dluhopisy dlouhodobě porážejí, a to výrazně.

Metod, jak a podle čeho portfolio rebalancovat, je mnoho. Populární je samozřejmě strategie založená na kalendáři, tedy rebalancování vždy v určitý měsíc, tradičně v lednu nebo v prosinci. Jak přitom ukazuje tento graf, je docela jedno, kdy tak učiníte, rozdíly ve výkonnosti portfolia jsou u jednotlivých měsíců minimální.

Jinou metodou je průběžné rebalancování portfolia, například vždy ve chvíli, kdy se podíl dané třídy aktiv odchýlí od určené hodnoty o dva procentní body. Má-li tedy zastoupení akcií v portfoliu dosahovat 60 %, dochází v takovém případě k rebalancování ve prospěch dluhopisů vždy, když podíl akcií vzroste na 62 %, respektive ve prospěch akcií vždy, když jejich podíl klesne na 58 %.

Způsobů by se našla ještě celá řada, jedním z nejefektivnějších ale je, jak ukazuje i tento graf zachycující období od roku 2007 do roku 2009, dokupování akciových pozic při hlubokých propadech trhů.

"Nikdo samozřejmě neví, kde je lokální dno, o to ale nejde. Bohatě stačí, když se investorům podaří nastoupit někde v jeho blízkosti. A propady cen amerických akcií z uplynulých týdnů dávají tušit, že právě v těchto dnech by se rebalancování portfolia ve prospěch akcií mohlo vyplatit," říká Michael Batnick ze společnosti Ritholtz Wealth Management.

Zdroj: The Irrelevant Investor