Proč akciový trh roste a padá?
|

Proč akciový trh roste a padá?

Když začnou akciové trhy klesat, vynoří se množství teorií, proč tomu tak je. Některé mají s realitou společného více, některé méně, skutečnost je ale taková, že akciový trh je organismem, který se vyvíjí, a to ne vždy podle našich představ. Minulost přitom nemusí být vždy nejlepším vodítkem k pochopení toho, co se na trzích děje.

Zisky Fundamenty Dividendy Světové akcie Rizika Akciový trh Ponaučení pro investory

Věta "tentokrát je to jiné" je sice nejnebezpečnějším tvrzením na akciovém trhu, ale má něco do sebe. Trhy se stále vyvíjejí, a i když se investoři snaží na základě zkušeností z minulosti předvídat budoucí vývoj, většinou to nefunguje. "Stále vytváříme nové teorie, protože nám dávají pocit, že máme kontrolu nad něčím, co je ve skutečnosti neprůhledný svět," míní Cullen Roche, zakladatel společnosti Orcam Asset Management.

Přesto možná existuje nějaký základ, který je důvodem pro růsty i poklesy na akciových trzích. Trh odráží fungování společností a změny cen odrážejí očekávané budoucí peněžní toky, které tyto firmy vygenerují. "Pokud by tedy akciový trh sestával z jedné super firmy, která ročně vyplatí ve formě dividendy celý svůj zisk ve výši 10 %, mohli bychom očekávat, že akcie každý rok vydělá 10 %. Jakékoli změny ceny v průběhu času by vyplývaly z externích faktorů, ale jakékoli výnosy, které by byly výrazně přes 10 %, nemají smysl, protože společnost nemůže vyplácet více než 10 % ročně v hotovosti," vysvětluje Roche.

Je to zjednodušený příklad, protože výnosy akcií jsou ve skutečnosti ovlivňovány třemi základními faktory. Těmi jsou:

  • tempo růstu výnosů (kolik společnost vydělá na akcii),
  • dividendový výnos (kolik společnost vyplatí ze zisku na akcii),
  • růst ocenění (kolik je někdo ochoten zaplatit za dolar zisku).

Pokud tedy trh vykazuje 7% růst zisku na akcii a 3% dividendu, lze očekávat, že celková návratnost akciového trhu bude 10 %. "Je zajímavé, že zisky a dividendy jsou v delších časových obdobích poměrně stabilní. Akciový trh je tedy ve skutečnosti velice podobný vysoce kvalitnímu dluhopisu s dlouhou splatností," popisuje Roche.

Budoucí zisky a dividendy se těžko predikují, stejně jako nelze znát vývoj ocenění, tedy toho, kolik splašených investorů zaplatí mnoho peněz za budoucí zisky. A i když lze dlouhodobě očekávat růst zisků i dividend, z krátkodobého hlediska je jakákoli predikce nemožná. A právě krátkodobé pohyby ovlivňují chování většiny investorů.

Z toho vyplývá ve vší té nejasnosti jasná odpověď na titulek článku:

1. Proč akciové trhy rostou? Protože z dlouhodobého hlediska lze očekávat, že zisky firem a dividendy budou růst.

2. Proč akciové trhy klesají? Protože vygenerovaná hotovost je v krátkodobém horizontu nejistá, což vede k volatilitě cen i ocenění.

Riziko na akciových trzích tedy plyne z toho, že investoři mají krátkodobé závazky, jež jim akcie nejsou schopny pokrývat. Investoři chtějí dlouhodobé zisky, ale nejsou schopni podstupovat krátkodobé riziko.

"Lék na to neexistuje. Nejlepší, co mohou investoři dělat, je uvědomit si nesoulad mezi dlouhodobými růsty a krátkodobými propady, alokovat své prostředky tak, aby je nevystavovali nadměrnému riziku krátkodobých propadů, a pamatovat si, že čas zvládne vyřešit většinu krátkodobých problémů," uzavírá Roche.

Zdroj: Pragmatic Capitalism