Proč investoři více riskují?
|

Proč investoři více riskují?

Investování je v podstatě jednoduché. Je potřeba držet nízké náklady, diverzifikovat, mít dlouhodobý investiční horizont a nechat pracovat složené úročení ve svůj prospěch. Statisticky by to mělo fungovat, mnoho investorů tyto základy ovšem ignoruje.

Chyby v investování Investiční strategie Americké akcie Diverzifikace investic Rizika Ponaučení pro investory Pravidla a doporučení pro investování Investování

Investoři namísto jednoduchých rad stále častěji využívají strategie s vyšším rizikem, a tím se připravují o teoretickou i praktickou možnost vyšších výnosů. Proč to dělají?

Očekávání nižších výnosů

Dění na trzích nelze předvídat, ale některé modely ocenění mohou investorům pomoci. Tradiční ukazatele, jako jsou P/B, P/S, P/E, CAPE a další, naznačují, že jsou nyní americké akcie poměrně drahé. Státní i firemní dluhopisy také nabízejí nejnižší výnosy v poválečné éře. Deset let od poslední finanční krize je na trhu zkrátka málo zajímavých příležitostí.

Investoři by to ale měli přestat řešit a začít akceptovat budoucí výnosy vládních dluhopisů USA kolem dvou procent a z držení akcií okolo pěti procent za rok. Oni ale namísto toho podstupují vyšší riziko, čímž své potenciální budoucí výnosy omezují.

Nepochopení rizika

Investoři občas zapomínají na definici rizika, které lze shrnout jako možnost, že skutečná návratnost investice bude nižší než očekávaná. Riziko a výnos jsou dvě strany téže mince, mít šanci generovat vyšší výnosy vyžaduje přijetí většího rizika. Ve snaze o co nejvyšší výnos investoři riskují, že dosáhnou horšího výnosu, než jaké bude zhodnocení trhu jako celku.

Následování toho, co fungovalo

Tvrzení, že "minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů", působí banálně, ale funguje. A je mnohými investory ignorováno. I proto míří mnoho peněz investorů do produktů, které jsou v módě. Jenže k tomu dochází většinou až tehdy, kdy již daný produkt dosáhl většiny zisků.

Dobrým příkladem jsou hedgeové fondy, které dvacet let před finanční krizí překonávaly trh, díky čemuž se po roce 2009 jejich aktiva zdvojnásobila. Výsledkem bylo příliš mnoho peněz ve fondech, které měly malý prostor pro dosahování dobrých výnosů. Samostatnou kapitolou je bitcoin.

Když úspěšná strategie začne přitahovat spoustu peněz, často to znamená, že jsou skvělé výnosy u konce. Když chce investor vědět, kdy se blíží konec éry nějakého produktu, měl by sledovat příliv prostředků do něj.

Investování jako loterie

Pravidlo "vítěz bere vše" dobře funguje nejen ve sportu nebo kultuře, ale také u nástrojů, jako jsou venture capital, private equity nebo hedgeové fondy. Malý počet z nich tvoří většinu zisků. Mnoho investorů by rádo našlo právě ten produkt, který by jim zajistil vysoké výnosy. Opět ale platí, že velké výnosy souvisejí s vysokým rizikem. Na to, aby investor našel nejvýnosnější produkt, by musel mít stroj času nebo věšteckou kouli. Nebo hodně štěstí.

Přehnané sebevědomí na konci cyklu

Poslední medvědí trend skončil před deseti lety, a tak mnozí již zapomněli na nepříjemnosti s poklesy spojené. Ti, kteří v letech 2009-2012 nechtěli akcie ani vidět, nyní zhusta investují do rizikových nástrojů, do nichž investují všichni ostatní, a snaží se dohnat období, kdy "v akciích" nebyli. Vidina zisku je silným lékem na trauma z finanční krize a při pohledu na současné dění na trhu je snadné podlehnout dojmu, že jsou výnosy zaručené. Ale nejsou.

Zdroj: Bloomberg