Investování: Proč je tak těžké uvažovat v dlouhodobém horizontu
|

Investování: Proč je tak těžké uvažovat v dlouhodobém horizontu

Stále se opakující rada investorům zní: Myslete dlouhodobě. Jenže jen málo z nich se jí dokáže řídit.

Investiční horizont Investiční strategie Kup a drž Chyby v investování Ponaučení pro investory

Na začátek si lze pomoci jednoduchou grafikou. Ta znázorňuje život 30letého člověka, který v 65 letech odejde do důchodu a v 80 letech zemře. Každá tečka reprezentuje jeden den, času má tedy hodně, jak ale kdysi pravil jeden francouzský matematik, "všechny problémy lidstva pocházejí z neschopnosti sedět tiše o samotě v místnosti".

"Investoři, kteří mají dostatek času, by měli zavřít oči a čekat. Mladý strom přece také ze země nevykopáváte při první větší bouři," říká Michael Batnick z Ritholtz Wealth Management. "Pokud je portfolio diverzifikované a dobře sestavené, nemusejí se investoři dílčích poklesů tržních cen aktiv obávat."

Poukazuje přitom na graf, který znázorňuje vývoj indexu Dow od roku 1920 při zprůměrování jeho celkového růstu.

"Lidé často mluví o dlouhodobém investování, ale již nedefinují, co přesně tím myslí. Pro mě osobně to neznamená držet aktiva až do smrti, ale držet je tak dlouho, že kolísání jejich cen nevzbuzuje emoce," dodává Batnick. "Investoři si často myslí, že na zhodnocení peněz nemají dost času, opak ale bývá pravdou."

Zdroj: The Irrelevant Investor