Psychologie investora (5. díl): McCoy vs. Spock jako dva odlišné systémy myšlení
|

Psychologie investora (5. díl): McCoy vs. Spock jako dva odlišné systémy myšlení

Psychologové tvrdí, že nejlepší metodou uvažování o způsobu, jakým naše mozky pracují, je představit si, že v rámci svých myslí máme nainstalované dva odlišné systémy. Pro fanoušky Star Treku bychom mohli tyto dva systémy popsat jako doktora McCoye a pana Spocka. McCoy byl nepotlačitelně lidský, neboť svým emocím vždy dovolil být rozhodujícím prvkem v rozhodování. Naproti tomu Spock, napůl člověk a napůl Vulkánec, byl odhodlán potlačit své emoce, aby v jeho rozhodování hrála prim čistá logika.

Ponaučení pro investory Chyby v investování Investování

McCoyova část našich mozků, již budeme nazývat systémem X, je v podstatě rychlým a emocionálním přístupem k rozhodování. Systém X je ve skutečnosti základní defaultní možností, tudíž všechny informace jdou k dalšímu zpracování nejdříve přes systém X. Rozhodnutí učiněná systémem X jsou obecně založena na takových aspektech jako podobnost, obeznámenost a (časová) blízkost. Tyto mentální zkratky umožňují systému X simultánně se zabývat velkým množstvím informací. Systém X je efektivně rychlým a špinavým "uspokojujícím" systémem, jenž se snaží dát odpovědi, které jsou přibližně, spíše než přesně správné. Aby systém X věřil, že je něco pravda, může mu jednoduše stačit domnívat se, že to tak je.

Spockova část našich mozků, již budeme nazývat systémem C, je pomalejším a logičtějším způsobem zpracování informací. Tento systém vyžaduje vědomou snahu, aby začal být do zpracovávání informací aktivně zapojen, a pokouší se sledovat deduktivní logický přístup k řešení problémů. Jako kterýkoli logický proces se ovšem může v jednom okamžiku zabývat pouze jedinou informací, a proto je značně pomalý. Aby systém C uvěřil, že je něco pravda, vyžaduje jasné důkazy a logiku.

V každém z nás je McCoy

Pravděpodobně si myslíte, že jste dalším Spockem, nebo byste možná, alespoň jako investoři, chtěli být. Skutečnost je ovšem taková, že systém X ovládá mnohem větší část našeho jednání, než bychom si pohodlně přiznali. V reálném světě velice často skončíme tak, že věříme své prvotní emocionální reakci a pouze příležitostně zapojíme systém C, aby naše rozhodnutí posoudil.

Neurovědci zjistili, že části mozku spojené se systémem X jsou z evolučního pohledu mnohem starší než části mozku spojené se systémem C. To znamená, že jsme si vyvinuli potřebu emocí dříve než potřebu logiky. Může to znít zvláštně, jednoduchý příklad by však měl pomoci to osvětlit. Představte si, že na stůl před vámi umístím skleněné terárium s velkým hadem. Poprosím vás, abyste se nahnuli dopředu a soustředili se na hada. Pokud se had rychle pohne vzhůru, uskočíte dozadu, a to dokonce i tehdy, když z hadů nemáte strach.

Důvodem pro tuto reakci je fakt, že váš systém X reagoval tak, aby vás udržel v bezpečí. Ve skutečnosti byl signál vygenerován v okamžiku, kdy si váš mozek uvědomil, že se had hýbe. Signál byl odeslán na dvě odlišné trasy. Systém X poslal tuto informací přímo do amygdaly, což je mozkové centrum strachu a rizika. Amygdala reaguje rychle a donutí tělo, aby uskočilo zpět. Druhá část signálu poslala informaci po dlouhé smyčce do části systému C, který tuto informaci zpracuje uvědomělejším způsobem a zhodnotí možnost hrozby. Tento systém poukáže na to, že mezi vámi a hadem je sklo. Nicméně do tohoto okamžiku jste už reagovali na základě systému X.

Je samozřejmé, že v určitých okamžicích používáme oba systémy. Psychologický výzkum ukázal, že lidé se silně narušeným systémem X nemohou činit žádná rozhodnutí. Skončí tak, že celý den stráví v posteli v úvahách nad různými variantami bez toho, aby se k nějaké akci vůbec rozhodli. Z investičního hlediska ovšem učiníme nejlépe, když se budeme snažit co nejvíce používat logický systém C.

Zamyslet se a konat

Jak snadné je emocionální systém X překonat? Psychologové vytvořili jednoduchý test se třemi otázkami, jež měří schopnost systému C zkontrolovat výstup systému X. Tři otázky znějí následovně:

1. Pálka a míček dohromady stojí 1,10 USD. Pálka je o dolar dražší než míček. Kolik stojí míček?

2. Pokud pěti strojům zabere pět minut vyrobit pět věciček, za jak dlouho vyrobí sto strojů sto věciček?

3. V jezeře se začínají rychle rozrůstat nebezpečné řasy. Každý den se plocha s řasami zdvojnásobí. Jestliže řasám trvá 48 dní, než zaberou plochu celého jezera, jak dlouho jim bude trvat obsadit polovinu jezera?

Každá z těchto otázek má jednu zřejmou, nicméně bohužel nesprávnou odpověď, a jednu méně zřejmou, nicméně správnou odpověď. V první otázce rychlý a emocionální systém X preferuje odpověď, že míček stojí 0,10 dolaru. Nicméně pokud se trochu zamyslíme a zapojíme logický systém C, tak zjistíme, že správná odpověď je 0,05 dolaru.

Ve druhé otázce je častou rychlou odpovědí sto minut. Nicméně pokud se zamyslíme a zapojíme logiku, zjistíme, že jestliže pěti stojům zabere pět minut vyrobit pět věciček, tak produkce je ve skutečnosti jedna věcička na jeden stroj za pět minut. Tudíž sto strojům by trvalo pět minut vyrobit sto věciček.

A konečně ve třetí otázce je nejběžnější nesprávnou odpovědí snížení 48 dnů na polovinu, tedy 24 dnů. Nicméně pokud plocha s řasami každý den zdvojnásobí, tak den předtím, že pokryjí celé jezero, musí pokrýt polovinu jezera, tudíž je správná odpověď 47 dnů.

Nedělejte si starosti, pokud jste na jednu, dvě či všechny tři otázky odpověděli špatně. Psychologové ve svých výzkumech ukázali, že jen poměrně malému procentu respondentů se podaří zodpovědět všechny správně a zdaleka ne bezvýznamné procento respondentů nezodpoví správně ani jednu.

Jsme jen lidé

Co nám toto všechno říká? Lidé jsou náchylní k rozhodování s využitím rychlého a emocionálního systému X a tato rozhodnutí často nejsou zkontrolována pomalejším a logickým systémem C. Behaviorální akademici také zjistili, že počet otázek, na které odpovíte správně, koreluje s vaší obecnou zranitelností k celé spoustě jiných behaviorálních předsudků, jako jsou averze ke ztrátám, konzervatismus či netrpělivost. U těch, kteří nezodpoví ani jednu otázku správně, se zdá, že mají k těmto a dalším behaviorálním předsudkům sklon ještě větší.

Kdy je nejpravděpodobnější, že se rozhodneme na základě systému X? Psychologové tuto otázku prozkoumali a přišli s následujícími podmínkami, které zvyšují pravděpodobnost uvažování na základě rychlého a emocionálního systému X:

  • Když je problém špatně strukturován a je komplexní.
  • Když nejsou informace kompletní, jsou nejasné a mění se.
  • Když jsou cíle špatně definovány, posouvají se nebo si vzájemně konkurují.
  • Když je stres velký, protože jsou zahrnuta časová omezení (a) nebo jsou následky rozhodnutí významné.
  • Když rozhodnutí závisí na interakci s jinými rozhodnutími.

V životě samozřejmě platí, že prakticky každé rozhodnutí, které jsme museli učinit, spadalo alespoň do jedné z těchto kategorií. A určitě také platí, že alespoň do jedné z těchto kategorií patří každé investiční rozhodnutí. Warren Buffett, jeden z největších investorů historie, prohlásil, že se investoři musejí naučit svůj systém X kontrolovat. "Úspěch v investování nekoreluje s IQ, jakmile jste nad hodnotou 100. Pokud máte normální inteligenci, pak to, co potřebujete, je správný temperament, abyste kontrolovali svá emocionální nutkání, která při investování dostanou ostatní lidi do potíží," uvedl.

Než ovšem tuto problematiku uzavřeme s tím, že jsme vyřešili své behaviorální chyby, měli bychom si uvědomit, že sebekontrola, tedy schopnost překonat svá emocionální nutkání, respektive nejrůznější vrozené behaviorální předsudky (behavioral biases), které vedou k emocemi ovlivněným a neoptimálním investičním rozhodnutím, je jako naše svalstvo – po použití potřebuje čas, aby se obnovila. Proto je důležité sebekontrolu dlouhodobě rozvíjet a trénovat, aby při investičním rozhodování náš systém X nenapáchal (při působení nejrůznějších behaviorálních předsudků jako konzervatismus či nadměrný optimismus) velké škody a nenávratné ztráty investičního kapitálu. O těchto a dalších behaviorálních předsudcích si ale více povíme až v některém z příštích dílů seriálu.

06:39

Aleš Prandstetter (eFrank.cz): Na tyto sektory má smysl dlouhodobě vsadit

Neumím říci, jak se budou vyvíjet ceny akcií v tom kterém odvětví do prezidentských voleb v USA nebo třeba do konce...
Americké akcie Světové akcie ETF
21. 10. 2020 17:42

3. listopad jako nejdůležitější den letošního roku: Do jakého světa se probudíme po prezidentských volbách v USA?

Myslím si, že Donald Trump navzdory dosavadním předvolebním průzkumům nakonec křeslo v Bílém domě uhájí. A pro trhy...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Volby
20. 10. 2020 14:51

Tenconi (ADA Economics): Inflace není, co bývala. V měnícím se světě (i) s tím musíme počítat

Jednou z nejvýznamnějších průmyslových strategií posledních let bylo omezení životnosti výrobků. Jde přitom o jistou...
Světová ekonomika Ekonomické a politické hrozby Inflace
20. 10. 2020 12:37

Expert: Česká zemědělská půda je stále atraktivní ve srovnání s Rakouskem nebo Německem, obrovský potenciál teď ale vidím na Slovensku

Zemědělská půda na Slovensku slibuje v současnosti podobně atraktivní zhodnocení, jaké jsme zaznamenali v uplynulých...
Investiční alternativy Zemědělství Pozemky a půda
19. 10. 2020 12:00

Investorský magazín: Bankovky jako investice

Co je fascinujícího na sběru bankovek? A jak velké zhodnocení nabízejí? Investorský magazín nabízí úvodní lekci z...
Investorský magazín Rozhovor Investiční alternativy
15. 10. 2020 12:10

Výnosy a riziko na trhu s dluhopisy: Diverzifikace je základ, ve firemním sektoru budou (stále) padat hlavy

Velká část státních dluhopisů nabízí v současností záporný reálný výnos, mnohdy dokonce i ten nominální. Čeští drobní...
České státní dluhopisy Státní dluhopisy Firemní dluhopisy
13. 10. 2020 06:46

Horská (Raiffeisenbank): V horizontu pěti let změnu politiky centrálních bank nečekám, změna jejich role v globální ekonomice ale probíhá naplno

Centrální banky přehlížejí rychlý růst cen aktiv a sveřepě se věnují inflaci na úrovni klasického spotřebitelského...
Centrální banky Fed ECB
12. 10. 2020 12:00

Investorský magazín: Ruské akcie a trendy v obchodování drobných českých investorů

Investorský magazín tentokrát hledá zajímavé investiční příležitosti v největší zemi na světě. Ruské akcie, a nejen...
Rusko Emerging Markets Investiční strategie
12. 10. 2020 09:45

Jiří Staník (Helgi Library): Pilulka svůj růst nezakládá na lékárenském byznysu, ale na e-commerce. Třešničkou na dortu může být deregulace prodeje léků na předpis

Ocenění společnosti Pilulka je vzhledem k jejím růstovým plánům a dosavadní neziskovosti samozřejmě složité, firma má...
Akcie ČR Pražská burza Pilulka
11. 10. 2020 18:30

Pilulka.cz jde na burzu. Projděte si webinář s vedením společnosti a analytikem

26. října 2020 by se mělo na trhu START pražské burzy poprvé obchodovat s akciemi společnosti Pilulka.cz. Proč mohou...
Pilulka Akcie ČR Farmacie
10. 10. 2020 06:31

Petr a Martin Kasovi (Pilulka.cz): Cílem je spokojený zákazník, ne maximální možný zisk. Podnikání musí mít hlubší smysl

Petr a Martin Kasovi míří s Pilulkou.cz na pražskou burzu. V burzovní vinárně si povídali se šéfredaktorem...
Pilulka Akcie ČR Primární úpis akcií (IPO)
8. 10. 2020 12:15

Prandstetter (eFrank.cz): Český akciový trh není pro ty, kdo chtějí chránit své bohatství. Bankovní tituly budou nadále pod tlakem nízkých sazeb

Z hlediska dividend je pražská burza nepochybně zajímavá, dlouhodobě je ale výkonnost samotných akcií na trhu v Rybné...
Akcie ČR Pražská burza Banky
6. 10. 2020 06:52

Filip Kejla (WOOD & Company): Pilulka je mimořádně atraktivní investice, hospodaření i valuace slibují růst

Filip Kejla není na trhu žádným nováčkem. Společnost Pilulka.cz, která se chystá na trh START pražské burzy, je podle...
Pilulka Akcie ČR Primární úpis akcií (IPO)
5. 10. 2020 12:00

Investorský magazín: Česká zbrojovka Group na pražské burze a jak je (ne)bezpečný dark web

Vlna IPO na parketu pražské burzy pokračuje. Hlavní trh na začátku října obohatil tradiční český výrobce ručních...
Investorský magazín Rozhovor Česká zbrojovka Group
5. 10. 2020 09:54

Druhá vlna pandemie covidu-19: Je oživení ekonomiky v roce 2021 ohroženo?

Jaké jsou scénáře vývoje (nejen) české ekonomiky ve světle probíhající druhé vlny pandemie koronaviru? V rámci...
Česká republika Česká ekonomika Koronavirus
2. 10. 2020 11:52

Valuace technologických akcií pohledem insidera: Tesla není Amazon aneb Kde hledat hodnotu na přehřátém trhu

Ocenění akcií velkých technologických akcií je přehnané, v některých segmentech jsou ale očekávání přece jen...
Informační technologie Technologie Tesla
1. 10. 2020 17:53

Další globální otřes na vzdáleném horizontu: Rozpadnou se USA?

Chaos se stává normálem, o vítězích tak bude napříště rozhodovat odolnost vůči nečekaným šokům. Mezi ně se může...
Ekonomické a politické hrozby Geopolitická rizika Bitcoin
28. 9. 2020 12:00

Investorský magazín: Aktivní vs. pasivní investování

Pasivně, nebo aktivně spravovaný podílový fond? Investorský magazín probírá přednosti a nedostatky obou strategií....
Investiční strategie Podílové fondy ETF
24. 9. 2020 09:58

Chaos jako nový normál: Nechutná nerovnost ve společnosti může vyvolávat další šoky

Chaos se stává normálem, o vítězích tak bude napříště rozhodovat odolnost vůči nečekaným šokům. Ty může mimo jiné...
Světová ekonomika Ekonomické a politické hrozby Geopolitická rizika
22. 9. 2020 17:54

Jan Bureš: ČNB nemá nyní důvod měnit politiku, silnější koruna by mohla vést k verbálním intervencím

Česká národní banka nemá kam spěchat, jádrová inflace v Česku je vysoká. Ačkoli se čeká, že převáží dezinflační...
Česká koruna Maďarský forint Polský zlotý