Ropa v USA: Břidlicový boom požírá sám sebe
|

Ropa v USA: Břidlicový boom požírá sám sebe

Břidlicová revoluce v USA čelí vedle známých problémů, jako jsou nedostatečná kapacita ropovodů, chybějící pracovní síla nebo písek pro frakování, také "přetěžování" břidlicových ložisek. Tématu se věnuje analytik Jan Žemlička z České spořitelny.

Ropa WTI Ropa Komodity Těžba Těžba z břidlic Analytici ČS Jan Žemlička

Problém spočívá v budování velkého množství ropných vrtů poblíž sebe. Nákup či pronájem půdy na ropných polích je totiž stále nákladnější, a těžařské firmy se tak uchylují k tomu, že dodatečné vrty zakládají v těsném okolí těch stávajících. Docilují tak sice rychle vyšší produkce, nicméně se ukazuje, že za cenu zhoršení průměrné produkce z jedné ropné "studny" a pokles celkového vytěžitelného množství ropy.

Laicky by bylo možné to popsat tak, že dodatečné vrty a následné štěpení horniny pod vysokým tlakem narušují roponosnou horninu až příliš. Výsledkem je příliš mnoho uvolněného prostoru, v důsledku čehož se snižuje tlak, pod kterým těžaři zvládají ropu vytlačovat ven. A část této ropy se pro stávající technologie proto stává nedostupnou.

Produkce ropy v USA (v tisících barelů denně)

Například vrty společnosti Laredo Petroleum i kvůli tomuto problému vykazují o 11 % nižší průměrnou produktivitu, než bylo původně odhadováno. S podobným "loss ratio" počítá i studie renomované konzultační společnosti Rystad Energy, která odhaduje, že průměrná produktivita břidlicového vrtu klesne o 10-15 %, pokud v jeho těsném okolí bude vyvrtán další.

Řešení jsou různá. Některé společnosti pokračují ve stávajících praktikách i za cenu toho, že přicházejí o část dostupných rezerv, další se snaží pomocí aplikace pokročilejší techniky (vyšší tlak, simultánní vrty) problém minimalizovat (což ale citelně zvyšuje jednotkové náklady), zbytek se prostě smiřuje s tím, že existuje limit pro to, kolik je možné za den vytěžit z jednoho hektaru ropného pole.

Vzhledem k důležitosti, jakou těžba z břidlic získala z hlediska (cenové) rovnováhy globálního trhu s ropou a trvajícího významu (nízkých) cen ropy pro ekonomický růst, se jedná o mírně znepokojující trend. Lze říci, že na amerických břidlicových polích se částečně "bojuje" i za českou, potažmo evropskou a globální ekonomickou prosperitu.

Cena ropy WTI (USD/barel)

Zdroj: Česká spořitelna