Samotný bond, nebo dluhopisový fond? Toť otázka!
|

Samotný bond, nebo dluhopisový fond? Toť otázka!

Mnoho investorů razí myšlenku, že jednotlivé dluhopisy jsou bezpečnější než dluhopisový fond, protože mohou být drženy do splatnosti, a eliminují tak riziko prodeje za špatnou cenu. Tato kritika fondů však možná není úplně namístě.

Podílové fondy Dluhopisový trh Státní dluhopisy Firemní dluhopisy Rizika Volatilita Likvidita

Investoři razící tuto teorii vycházejí z myšlenky, že dluhopisy musejí ztrácet hodnotu, když dojde k růstu sazeb, což se mimochodem v blízké budoucnosti víceméně očekává. Fondy tak mohou přicházet o výnosy, když jsou z různých důvodů nuceny prodávat dluhopisy ze svých portfolií.

Ve skutečnosti ale manažer fondu při prodeji cenných papírů může díky velikosti portfolia fondu lépe kontrolovat a řídit to, jaký dluhopis a kdy prodá. Když investor nakoupí jeden dluhopis, podstupuje riziko emitenta, čemuž se investicí do fondu lze vyhnout.

Likvidita jako problém

Problém je tedy spíše v samotných investorech, kteří využívají dobrou likviditu dluhopisového fondu k častějším nákupům a prodejům, než by bylo zdrávo. To navíc ještě zhoršuje skutečnost, že investoři mohou sledovat cenu podílového listu na denní bázi, což jen podporuje tendenci uvažovat krátkodobě.

U jednotlivých dluhopisů tomu tak není, u nich transparentnost není tak dobrá a ceny na denní bázi se hledají složitěji. Individuální investoři často nemají dobrou možnost investovat do jednotlivých dluhopisů, a fondy jsou tak často jedinou možností, jak vůbec participovat na dluhopisovém trhu. A proto drobní investoři nejsou zvyklí čekat s investicí do splatnosti.

Někteří tak mají pocit, že jednotlivé dluhopisy jsou bezpečnější, protože je lze držet do splatnosti. Dluhopisový fond je však součtem všech jednotlivých dluhopisů, které má v portfoliu. Investor tedy investicí do dluhopisového fondu získává větší diverzifikaci a snižuje riziko.

Trik se splatností

Zároveň se míchají splatnosti, takže v portfoliu dochází k neustálému rolování. Fond sice nemá konkrétní datum splatnosti, ale drží dluhopisy, které jsou v určité době splatné. Držením fondu po celou průměrnou dobu splatnosti se tak snižuje pravděpodobnost, že investor zaznamená v tomto období negativní výkonnost kvůli předčasnému prodeji.

Také platí, že když investor prodá svůj podíl v dluhopisovém fondu držícím tisíce dluhopisů za 1 000 dolarů, bude to mít menší dopad na cenu, než když prodá bond za 1 000 dolarů. Když se prodává dluhopis, dostanete hotovost za jeden bond. Když se prodává podíl ve fondu, prodávají se všechny dluhopisy za poměrnou částku.

Každý prodej může způsobit krátkodobou volatilitu, ale neplatí, že držení do splatnosti dělá z jednoho dluhopisu bezpečnější investici. Ve skutečnosti je jeden dluhopis více volatilní a méně likvidní.


V článku nejde o reklamu na dluhopisové fondy, ale spíše o komentář k tomu, zda jsou tyto fondy pro investory bezpečné. Byl inspirován nedávnými velkými výprodeji u jednoho z nejsledovanějších dluhopisových fondů DoubleLine Total Return Bond Fund. Investoři by si měli uvědomit, na co který instrument chtějí využívat, podle toho se chovat a nenechat se ovlivnit chováním davu a mýty, které ještě nikdy nikomu nevydělaly peníze.

Zdroj: Pragmatic Capitalism