Sledování trendu jako (ne)dobrá strategie?
|

Sledování trendu jako (ne)dobrá strategie?

Z dlouhodobého hlediska může působit sledování trendu jako poměrně zajímavá strategie. Ve srovnání s hrou na jistotu, tedy strategií "kup a drž", nabízí nižší volatilitu a omezení dopadů výrazných propadů na trhu. Dlouhá období bez silných medvědích trendů ale "trendařům" příliš do karet nehrají.

Kup a drž Trendy Volatilita Medvědí trh Výnosy Akciový trh Investiční strategie Ponaučení pro investory

Strategie založená na sledování trendu je založena na myšlence, že rostoucí trh láká nakupující, zatímco klesající trh je zajímavý pro prodejce. Z historického hlediska si tento přístup (ať už založený na využití klouzavých průměrů, nebo na porovnávání několikaměsíčních výnosů akcií a dluhopisů) nevede špatně. V porovnání s ostatními dlouhodobými strategiemi je její největší výhodou vyhýbání se největším výkyvům a volatilitě, ale na druhou stranu je potřeba si zvyknout na častější nákupy a prodeje, takže se více do hry dostávají poplatky.

Budoucnost však pro tuto strategii nemusí být úplně růžová. Investor a bloger, který si říká Jesse Livermore, o tom psal již před několika lety, když se snažil tento přístup vyzkoušet na různých trzích a u jednotlivých akcií. Dospěl k závěru, že funguje u širokých indexů, ale ne u jednotlivých titulů. Nízká inflace a ochota Fedu častěji vstupovat do dění na trzích mohou vést k tomu, že se trhu velké propady budou vyhýbat, a tak si investoři budou muset zvyknout na delší období bez výrazných výkyvů.

Něčeho podobného jsme mohli být svědky i v minulosti. Po velkých propadech ve 20. a 30. letech akcie až do 70. let nezaznamenaly ztráty o více než 40 %. Po velkém medvědím trendu z let 1973-1974 pak americké akcie až do prasknutí technologické bubliny nezaznamenaly výraznější propad. Mezi lety 2000 a 2009 ovšem přišly dva silné medvědí trendy.

Strategie následování trendu přitom investory chrání právě při extrémních propadech. V obdobích bez silných medvědích trendů se její pozitivní vliv snižuje. V obdobích bez výrazných poklesů jsou výnosy strategie při stejné volatilitě horší než u přístupu "kup a drž".

Na následujících grafech jsou zobrazeny největší propady v rámci strategie následování trendu i strategie "kup a drž" v obdobích 1938-1972 a 1975-1999.

Ačkoli medvědí trendy nebyly tak výrazné, strategie sledování trendu na tom byla, co se týče nejhorších propadů, přece jen o trochu lépe než strategie "kup a drž". Pro kompletnost ještě tabulka s pěti nejhoršími propady v rámci obou strategií v uvedených obdobích.

Každá strategie má období, kdy funguje lépe, následovaná etapami, kdy ani zdaleka nefunguje podle představ investorů. Právě proto je dobrá diverzifikace, která sice zpravidla něco stojí (nižší výnosy), ale chrání před nepříjemnými situacemi (korekce, medvědí trendy). Strategie "kup a drž" může působit dlouhodobě zajímavě a je levná, protože nevyžaduje časté nákupy a prodeje, investor při ní ale musí přečkat medvědí trendy, na což ovšem nemá nervy každý. Strategie sledování trendu naproti tomu sebere investorovi něco na poplatcích, někdy i na úrovni výnosů (když se nakupuje na cenách vyšších, než se předtím prodávalo), ale může jej ochránit před nejhoršími propady.

Oba přístupy mají období, kdy se jim daří, a stejně tak období, kdy jsou jejich výnosy nějakou dobu podprůměrné. Spekulování o tom, zda trhy nyní čekají výrazné propady, je ovšem bohužel zbytečné, protože nikdo neví, co se bude dít. Každý investor by si měl najít strategii, která mu vyhovuje, dříve, než na trhu nastane panika. Když totiž trh padá, je na volbu vhodné strategie pozdě.

Zdroj: A Wealth of Common Sense