Tři fondy pod lupou: Investice do vodního hospodářství
|

Tři fondy pod lupou: Investice do vodního hospodářství

Na trhu se v posledních letech objevilo několik fondů investujících do vodohospodářství. Vzhledem k tomu, že se do budoucna jedná o velice zajímavou investici, není od věci si vybrat správný podílový fond.

Světové akcie Podílové fondy Akciové fondy Voda Srovnání investic

Čím je investice do vodního hospodářství zajímavá?

Investice do vodního hospodářství je z dlouhodobého hlediska zajímavá zejména z důvodu očekávané vyšší poptávky. Odhad výdajů v tomto odvětví do roku 2030 je okolo 7,5 bilionu dolarů. Očekávají se vyšší investice států do vodní infrastruktury. Také větší regulace, státy budou požadovat obecně vyšší kvalitu vody a jejího využívání. Za posledních 40 let se počet lidí na Zemi zdvojnásobil a spotřeba vody se zčtyřnásobila. To implikuje motivaci investovat do vodního hospodářství.

Jedním z nejznámějších fondů investujících do akciových společností z oboru vodního hospodářství je Parvest Aqua. Srovnejme jej se dvěma dalšími akciovými fondy investujícími z velké části do podobného sektoru, které jsou dostupné pro české investory v české koruně.

Parvest Aqua

Fond je ideální pro investování ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Investuje do akciových společností působících ve vodním hospodářství nebo společností ze souvisejících oblastí, jako je udržitelný rozvoj. Fond klade důraz jak na kvalitu těchto firem, tak na vysoké potencionální výnosy. Správní poplatek je maximálně 1,75 % ročně a celkové TER činí 2,23 % ročně. V portfoliu najdeme 53 titulů.

Výnos a hodnota fondu

Fond vznikl v červenci 2015, až v roce 2017 však nabídl první výnosy. Za tříletou historii fond prokazuje průměrný roční zisk 7,29 %. V roce 2019 se mu zatím velice daří a od začátku roku se mu podařilo vzrůst o zhruba 20 %. Volatilita fondu je poměrně vysoká (12,63). Benchmarkem je MSCI WORLD (zajištěný do koruny), celosvětový index rozvinutých trhů. V roce 2017 a zatím i letos je fond výkonnější než srovnávací index, což naznačuje kvalitní správu ze strany portfoliomanažera (historie ovšem není zárukou budoucnosti).

Do čeho fond převážně investuje?

Momentálně má fond zainvestováno do průmyslu (54,1 %), komunálních služeb (18,98 %), surovin a zdravotnictví (pod 10 %). Fond není regionálně zaměřen, v portfoliu má společnosti z USA, Británie, Švýcarska, Japonska, Francie a dalších zemí.

KBI Waterfund

Fond byl založen 20. dubna 2018, takže se jedná o poměrně nový nástroj. Výnos je zatím záporný, konkrétně -5,5 % od založení. Fond investuje do vodního hospodářství a souvisejících společností, takže je podobný jako Parvest Aqua. Má v portfoliu také okolo 50 titulů a i doporučená doba investice je obdobná. Správní poplatek jsou 2 % ročně a celková nákladovost (TER) je 2,5 % (mírně více než u Parvest Aqua).

Do čeho fond převážně investuje

Podobně jako Parvest Aqua má fond zhruba polovinu peněz zainvestovanou v USA a dalších vyspělých zemích. Z 34,79 % jsou prostředky investovány do vodní infrastruktury, z 28,84 % do veřejných služeb v oblasti vody a z 33,26 % jsou prostředky investované do vodních technologií.

Fond hodnotím neutrálně, jelikož je poměrně nový a výkonem zatím nezajímavý. Osobně bych jej jako sázku na vodní hospodářství prozatím nevnímal jako vhodný. Na atraktivitě mu ubírá i výstupní poplatek 0,25 %, který u Parvest Aqua není.

ČSOB Akciový vodního bohatství

Ani tento fond se výrazně neliší obsahem a celkovou podstatou. Minimální podíl společností z vodohospodářství je 75 % a fond také investuje na vyspělých trzích. Správní poplatek jsou 2 % ročně a celková nákladovost 2,25 %.

Z uvedených tří fondů má tento nejdelší historii, vznikl 31. července 2007, takže prošel i recesí a finanční krizí. Průměrná roční výnosnost je zatím 2,42 %. Pokud však opomineme propad v roce 2008, fond v průměru vynáší asi 8,5 % ročně. S propady ekonomiky se ale musí počítat, a tak chápejme výnosnost 8,5 % ročně spíše jako výraz potenciálu.

Do čeho fond převážně investuje

Diverzifikace se příliš neliší od dvou předchozích fondů. Regionálně fond investuje do USA (43,79 %), Británie (13,18 %), Hongkongu (7,43 %), Švýcarska (6,76 %), Japonska (5,42 %), Brazílie (4,15 %), Indie (2,91 %), Francie (2,84 %), Nizozemska (2,03 %), Jižní Koreje (1,93 %) a dalších zemí.

Pokud jste se rozhodli investovat do fondu vodního hospodářství a rozhodovali byste se mezi těmito třemi fondy, rozhodně bych na vašem místě volil Parvest Aqua (nejde o investiční doporučení, pouze můj názor). Všechny tři fondy se zdají být téměř totožné, rozdíl je ale ve výnosech a poplatcích. Ačkoli Parvest Aqua nemá dlouhou historii, poslední roky ukázaly, že dokáže za cenu vysoké volatility využít příležitostí a vynášet nejvíce. Majitele fondu vnímám jako kvalitního správce sledujícího specifické investiční strategie (aqua, smartfood, disruptive technology a další).