Mohamed El-Erian: Tři lekce pro investory na rozhoupaném trhu
|

Mohamed El-Erian: Tři lekce pro investory na rozhoupaném trhu

Přes dva roky akciový trh nezaznamenal tak výrazné propady jako letos na přelomu ledna a února. Ačkoli jde jinak o běžnou součást dlouhodobého vývoje, předchozí ukolébání a neohroženost investorů mohou mít za následek další nárůst nervozity na trhu. Není tedy od věci si připomenout tři základní lekce toho, co se na trhu během podobných výprodejů děje.

Americké akcie Panika na trzích Volatilita Likvidita Chyby v investování Ponaučení pro investory

Proslulý investor Mohamed El-Erian si při sledování aktuálního dění na trhu vzpomněl na tři poznatky, jež získal před lety jako investor na rozvíjejících se trzích. Když se správně pochopí a aplikují, mohou změnit volatilitu na trhu v dlouhodobé investiční příležitosti.

1. Dlouhá období tržního klidu vytvářejí technické podmínky pro výrazné výkyvy. Až do minulého týdne panovala na trhu velice nízká volatilita. I když za dlouhodobým růstem cen akcií stály solidní ekonomické fundamenty (vyrovnaná inflace ve světě, podpora centrálních bank, rostoucí firemní zisky, růst ekonomiky), šlo především o to, že si investoři zvykli na prostředí, v němž každý propad znamená nákupní příležitost.

Poslední měsíce jim dávaly za pravdu, protože frekvence, trvání i závažnost propadů klesaly. Čím více se investorům dařilo, tím větší byla jejich víra v to, že je to díky dobré strategii.

El-Erian připomíná ekonoma Hymana Minského, který mluvil o dlouhodobé stabilitě a pocitu uspokojení jako o předchůdcích nestability. Z hlediska chování investorů to může vést k přijímání paradigmat, která se nakonec stanou škodlivými a neudržitelnými (příkladem je myšlenka zhruba z před deseti let, že monetární politika překonala ekonomický cyklus, což vyvolávalo dojem, že se volatilita z finančního systému nadobro vytratila).

2. Příliš mnoho investorů do módních finančních nástrojů vytváří větší nestabilitu, než si mnozí myslí. Projevilo se to právě na začátku února, kdy se investice (konkrétně produkty zaměřené na shortování volatility) staly černou dírou na peníze. Dalším příkladem byly spekulace velkých hráčů na dluhopisy s vysokým výnosem, případně na některé segmenty rozvíjejících se trhů. To ukazuje, že byli investoři ochotni udělat vše, jen aby dosáhli nějakého výnosu.

Je pravda, že zpočátku vše vypadalo dobře. Uvedené nástroje dosahovaly s rostoucím počtem investorů stabilních a zajímavých výnosů. Zároveň bylo stále obtížnější a nákladnější spekulovat na růst volatility. El-Erian to přirovnává ke tvrzení Johna Maynarda Keynese, že "moudrost nás naučila, že k dosažení dobré reputace je lepší prodělat konvenčně, než vydělat neobvyklým způsobem".

To, že výprodeje na trzích a rychlý pokles cen těchto produktů mají negativní vliv na celý trh, podle El-Eriana není žádné překvapení. Na trzích vznikají cenové mezery (gapy), likvidita se zhoršuje a ti, kterých se výprodeje týkají nejvíce, se snaží zachraňovat, co se dá, ale dělají to opět špatně a skrze nevhodné nástroje.

3. Na nervozitu na trhu reagují investoři různě, což může vést k nestandardnímu chování. Ekonomové George Akerlof, Michael Spence a Joseph Stiglitz dostali Cenu Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela za "analýzu trhů při existenci asymetrických informací", podle níž je těžké na nervózním a volatilním trhu zjistit, co je kvalitní. I proto mezi poraženými končívají i dobří investoři a kvalitní firmy. Na druhou stranu to ale vytváří dobré podmínky pro to, aby na trhu později vynikly kvalitní společnosti s dobrými rozvahami, malými dluhy a příznivými růstovými vyhlídkami, navíc po všeobecných poklesech zajímavěji oceněné.

Podle El-Eriana lze uvedené lekce aplikovat na současnost, kdy za poklesy na trhu stojí zejména technické faktory, ne ekonomické nebo firemní fundamenty. Ty se podle něj opravdu zlepšují, a současné poklesy tak mohou být cestou k úpravě přemrštěných cen. "Tržní turbulence pravděpodobně povedou ke zdravějšímu pohledu investorů na trh a doufám, že také k většímu respektu k volatilitě a jejímu realističtějšímu ocenění. Teprve s odlivem uvidíme, kdo dosud plaval nahý," uzavírá Mohamed El-Erian.

Zdroj: Bloomberg