Vliv úrokových sazeb a inflace na ocenění akcií
|

Vliv úrokových sazeb a inflace na ocenění akcií

Již nějakou dobu medvědi tvrdí, že vysoké valuace amerických akcií musejí zákonitě vyústit v propad trhu. Jenže jim tak trochu uniká kontext.

Úrokové sazby Inflace Akciový trh Americké akcie Ocenění P/E

Ukazatel CAPE (cyklicky očištěné P/E) se od léta roku 2017 pohybuje okolo 30. Nad tuto úroveň se indikátor dostal teprve potřetí v historii. A pravdou je, že v obou předchozích případech následoval pád cen akcií. Poprvé v roce 1929, podruhé na začátku 21. století.

Ti, kdo historický vývoj považují za ukazatel toho, co se bude v podobných situacích dít v budoucnosti, již možná drží prst na tlačítku "prodat". Na to je však ještě trochu brzy. Valuační ukazatele jsou sice faktorem, který investoři pozorně sledují, jejich vypovídací hodnota je ale omezená.

Do hry totiž vstupují i další faktory. Mimo jiné úrokové sazby a inflace. Jak ukazují následující tabulky, mezi inflací a oceněním akcií (CAPE) a výší úrokových sazeb a oceněním akcií platí nepřímá úměra. To dává smysl, vyšší úrokové sazby a inflace činí investování do akcií složitějším.

Valuační ukazatele mohou být dobrým pomocníkem při posuzování stavu akciového trhu, investoři by se ale v žádném případě neměli řídit jen jimi. Ve světě financí totiž nic není tak jednoznačné, jak se na první pohled zdá.

Zdroj: A Wealth of Common Sense