Výdaje za energie v ČR: Šance ušetřit
|

Výdaje za energie v ČR: Šance ušetřit

Česká republika patří mezi nejprůmyslovější země Evropy. To s sebou přináší na jedné straně velkou energetickou náročnost, na druhé straně příležitost a výzvu k velkým energetickým úsporám pro firmy. Jak na to?

Solární energie Větrná energie Energetika Ekologie Byznys a podnikání

České firmy vynakládají zbytečně desítky milionů korun za energie potřebné k výrobě. Na březnové konferenci České spořitelny a Aliance pro energetickou soběstačnost se hovořilo o tom, jak by české firmy mohly výrazně zlevnit svůj provoz tím, že by ušetřily energii.

"Výměna osvětlení, zateplení budovy a optimalizace zdrojů energie nebo výrobních technologií mohou zvýšit konkurenceschopnost podniků a snížit částky na fakturách za teplo nebo elektřinu. Využití příležitostí modernizace zlepší také pracovní prostředí zaměstnanců. Symbolem Průmyslu 4.0 jsou firmy, které využívají chytré systémy osvětlení nebo se snaží využít energii z obnovitelných zdrojů, doplněnou případně o akumulaci energie," říká Martin Sedlák, ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost a hlavní autor publikace Příležitosti energetických úspor v českém průmyslu, kterou společnost vypracovala ve spolupráci s Českou spořitelnou.

Ta má s projekty zaměřenými na úspory energie a udržitelnost velké zkušenosti, a to jak na poli financování úsporných projektů, tak ve vlastním energetickém managementu. Až tři čtvrtiny energie spotřebované Českou spořitelnou totiž pocházejí z obnovitelných zdrojů.

"Zmapováním projektů energetických úspor v průmyslu chceme nabídnout inspiraci dalším podnikům, které se pomocí modernizace zdrojů energie nebo instalací vysoce účinných technologií mohou bránit výkyvům v cenách energie a přispět svým dílem ke zlepšení životního prostředí," říká Ladislav Dvořák, manažer Kompetenčního centra znalosti trhů a trendů České spořitelny.

"Energetické úspory mají smysl a Energy Efficiency First není prázdný slogan," doplňuje Radek Novák, analytik z České spořitelny. Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) se díky lepší energetické účinnosti ušetří na světě ročně 12 % energie, což je roční spotřeba celé EU. Ta má v plánu do roku 2020 ušetřit 20 % energie, Evropský parlament chce dokonce zvýšit energetickou účinnost o 35 % do roku 2030.

Česká republika dnes

Česká republika za světovým i evropským trendem poněkud zaostává. Podle Vladimíra Sochora, ředitele odboru energetické účinnosti a úspor na Ministerstvu průmyslu a obchodu, je povědomí o úsporách energií v Česku mizerné. Problémem jsou podle něj dotace, které deformují trh. Jejich rozšíření je sice nešťastné, ale na druhou stranu, když už existují, je dobré je vyčerpat. "Energetický management považuji za zásadní u všech sektorů," říká Sochor.

ČR je druhou nejprůmyslovější zemí v Evropě, takže její výchozí pozice není úplně jednoduchá.

Mnoho lidí navíc za energii považuje pouze elektřinu. Ta ale tvoří pouze část spektra.

Přestože česká ekonomika rychle roste, energetická náročnost klesá (na výrobu jedné koruny je potřeba méně energie). Ukazuje to, že i v Česku umíme šetřit energii.

"Energetická náročnost české ekonomiky sice klesla za posledních 20 let o 40 %, v žebříčku unijních států ale zůstáváme na nelichotivém třetím místě za Bulharskem a Estonskem," říká Ladislav Dvořák z České spořitelny.

Přestože je průmysl považován za největšího spotřebitele energie, na paty mu začínají šlapat doprava, kde roste především spotřeba ropných produktů, a domácnosti.

Je to dáno poklesem spotřeby ve výrobě oceli, železa a v chemickém průmyslu, kde dochází k restrukturalizaci.

Růst spotřeby energie v dopravě je doprovázen zejména růstem silniční dopravy.

Celkově lze říci, že náklady na energii v poslední době klesají, což je dáno kromě úspor také poklesem cen. Je ale potřeba si uvědomit, že ceny již mohly dosáhnout svého dna a v nejbližší době mohou začít růst. I proto je právě v této oblasti prostor pro úspory.

Je potřeba doufat, že zmíněná opatření a iniciativy povedou ke zlepšení situace v oblasti energetických úspor v České republice. Měly by si to uvědomit především samotné firmy, které tak nejenže pomohou životnímu prostředí, ale zejména samy sobě.