Ze života korporace aneb Na co má (také) vliv počet zaměstnanců
|

Ze života korporace aneb Na co má (také) vliv počet zaměstnanců

Čím vyšší má živočich frekvenci srdečního tepu, tím nižšího věku se dožívá, platí v přírodě. Lze se na něco podobného spolehnout i na finančních trzích?

Ekonomické a tržní indikátory Byznys a podnikání Akciový trh

Bělozubka nejmenší, nejmenší známý savec, se dožívá asi dvou let, velryba grónská se může dožít i 200 let. Přitom srdce těchto živočichů za jejich život vykonají zhruba stejný počet tepů (zhruba jednu miliardu). Rozdíl je v tom, že zatímco srdce bělozubky nejmenší tepe tisíckrát za minutu, srdce velryby grónské za minutu udeří jen desetkrát.

"Když se podíváme na akcie firem Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google a Microsoft a promítneme do jednoho grafu vývoj počtu jejich zaměstnanců a tržeb, zjistíme, že mezi těmito dvěma veličinami existuje poměrně silný vztah. Když počet zaměstnanců vzroste o 100 %, tržby se zvýší v průměru o 112 %. A neplatí to zdaleka jen pro těchto šest firem," upozorňuje Nick Maggiulli z webu Of Dollars and Data, který si vztahu všiml.

Podobný vztah lze vysledovat i mezi počtem zaměstnanců a hodnotou aktiv. Platí, že zvýší-li se počet zaměstnanců na dvojnásobek, hodnota aktiv společnosti vzroste o 125 %.

"Nelze samozřejmě spoléhat na to, že přijme-li firma nové zaměstnance, automaticky se jí zvýší tržby. Záleží na vedení firmy a důvodu, proč nové zaměstnance přijímá. Obecně lze ovšem říci, že je-li firma řízena odpovědně, určitý vztah v této oblasti existuje a investoři k němu mohou přihlížet," dodává Maggiulli.

Zdroj: Of Dollars And Data