Jak zdanit zisk ze zahraničních cenných papírů? Manuál pro investory
|

Jak zdanit zisk ze zahraničních cenných papírů? Manuál pro investory

Dividendy jsou hezká věc, ale každého investora spíše potěší, když levně nakoupí nějakou akcii a klidně ji po pár dnech prodá s co možná největším ziskem. Co by s takovými obchody měl dělat z pohledu daní?

Daně Světové akcie Investování
Investování - ilustrační foto

Řeč bude tedy o takzvaných kapitálových výnosech – situaci, kdy si koupíme zahraniční cenný papír, a následně ho prodáme (buď se ziskem, nebo se ztrátou).

Bez plátce není srážka ani zajištění

Jistě si uvědomujete, že při inkasu tuzemské i zahraniční dividendy nám do celého procesu vstupuje plátce, který buď přímo v zahraničí, nebo v tuzemsku srazí nějakou procentní část dividendy a vyplácí pouze čistou dividendu. Právě osoba plátce je v této souvislosti klíčová. Respektive klíčová je jeho existence. U dividendových nebo úrokových výnosů jiná cesta výplaty než přes něj není. Jak je to ovšem s běžným prodejem?

Nejčastěji jde o přímý nákup zahraničních akcií nebo v zahraničí registrované otevřené podílové fondy. Drobný tuzemský investor a daňový rezident ČR má dnes nepřeberné množství možností, jak diverzifikovat portfolio prostřednictvím investice do zahraničních cenných papírů. Nejčastěji jde o v zahraničí registrované podílové fondy nebo přímé investice do akcií.

Do zahraničních podílových fondů možná investujete, aniž byste si to uvědomovali. V podstatě všechny větší bankovní domy aktivní v ČR jsou dnes ve vlastnictví zahraničních bankovních značek. Nemusíte být nikterak přehnaně bonitním klientem a bankovní poradce vám jistě na běžné pobočce v Praze, Hradci Králové nebo v Kopřivnici kromě investic do tuzemských podílových fondů zakládaných tuzemskou investiční společností nabídne i investice do fondů zahraničních, zejména těch spravovaných zahraniční investiční společností založenou přímo mateřskou bankou. Zahraniční podílové fondy jsou vedeny nejčastěji v USD nebo EUR a jejich výkonnost a základní informace o nich si můžete zpravidla přečíst na webových stránkách v češtině. Nakoupit jejich podílové listy je stejně jednoduché jako podílové listy tuzemských podílových fondů. Naprosto obdobným způsobem jsou tyto otevřené podílové fondy i denně přeceňovány a stejně jednoduše lze podílové listy nabídnout ke zpětnému odkupu investiční společnosti.

U přímého nákupu zahraničních akcií je situace obdobná. Dnes lze prostřednictvím internetových aplikací tuzemských obchodníků nakoupit prostřednictvím pár kliknutí myší i akcie obchodované ve Frankfurtu, Paříži, Londýně nebo New Yorku. Jako investorovi se vám nabízí právo tuto akcii prodat během jediné hodiny, několika dnů, nebo naopak let.

Nákup a prodej cenného papíru registrovaného nebo obchodovaného v zahraničí bohužel smlouvy o zamezení dvojího zdanění většinou neupravují. Pokud ano, tak je jim věnován článek 13 věnující se ziskům ze zcizení majetku.

Zcizení není v tomto duchu nic jiného než prodej, směna nebo vyvlastnění. Zatímco u nemovitostí nebo podnikových aktiv náležejících stálé provozovně existuje možnost zdaňování i v tomto zdrojovém státu, tak v případě cenných papírů je vždy místem, kde se provede celé zdanění, pouze stát rezidence zcizitele (pro českého investora tedy ČR).

Pokračování článku najdete na serveru Investujeme.cz