Spoříte na důchod? Tato strategie funguje!
|

Spoříte na důchod? Tato strategie funguje!

Věřili byste, že portfolio jednoduše zkonstruované ze dvou druhů aktiv může nabízet stejné reálné výnosy během recese i během expanze? Reportér Jeff Sommer z New York Times upozornil na nedávnou studii fondu Vanguard nazvanou "Recese a výnosy z balancovaných portfolií". Studie analyzovala akciový trh a index kvalitních firemních dluhopisů (high grade) v letech 1926 až 2009.

Státní dluhopisy Investiční portfolio Investiční strategie

Průměrné roční výnosy z balancovaného portfolia v období let 1926 až 2009 jsou znázorněny na následujícím grafu.

Průměrné roční míry výnosnosti z balancovaného portfolia

Společnost Vanguard zjistila, že byly průměrné roční reálné výnosy portfolia složeného z 50 % akcií a 50 % bondů v dobách oživení 5,59 % a během recesí jen nepatrně nižší (5,26 %). Statisticky vzato jde prakticky o totožné reálné výnosy.

Vanguard u této strategie (50:50) vyzdvihuje nízké náklady díky jednodušší správě portfolia a neměnnému poměru. Zakladatel tohoto fondu Jack Bogle je otcem investic do indexových fondů, tedy do nástrojů s minimální potřebou "správy portfolia".

Jack Bogle (Vanguard): Během 10 let vám akcie vydělají 100 %

Vanguard ovšem není zdaleka jediný, kdo dává přednost této strategii. V nedávné době portfolio složené jen z akcií a bondů označil jako snadný způsob k přečkání "horších" časů také Dominic Wilson z Goldman Sachs.

Zdroj: New York Times