Technická analýza – 5. díl: Svíčkové formace (1. část)
|

Technická analýza – 5. díl: Svíčkové formace (1. část)

V minulém dílu jsme si představili "typické" svíčky. Tyto svíčky samy o sobě mohou mnohé napovědět o vývoji trhu v rámci vybraného časového úseku. Další úrovní studia a tématem následujícího dílu jsou takzvané svíčkové formace.

Technická analýza Obchodování Trading Investování

Svíčkové formace jsou shluky jedné až tří svíček, které na grafu upozorňují na místo, kde je vysoká pravděpodobnost pozastavení nebo obratu krátkodobého trendu. Jakmile se na grafu svíčkové formace vyskytnou, měli byste jako obchodníci zpozornět. Neznamená to okamžitě zadávat objednávku do obchodní platformy. Je dobré tyto svíčkové formace používat společně s dalšími nástroji technické analýzy, které si představíme později.

Svíčkové formace lze použít jako základ jednoduchých obchodních systémů. Věřte tomu, že jednoduché obchodní systémy jsou používány i profesionálními obchodníky a jsou často více ziskové než složité analýzy.

Představované formace můžete také znát pod názvem obratové formace trendu. Pokud následující formace na grafu spatříte, chcete, aby jim předcházel výraznější cenový pohyb. Čím prudší pohyb ceny bude, tím větší je šance na úspěch obratové formace. Pokud popisované formace spatříte v době, kdy se trh pohybuje do strany, nepřipisujte jim velkou váhu. Možná lépe uděláte, když je budete úplně ignorovat.

Trhů je nepřeberné množství, a proto je lepší vyhledávat popisované formace po prudším pohybu ceny. Pokud sledujete trh, který netrenduje, poohlédněte se po jiném, kde máte vyšší pravděpodobnost úspěšného obchodu.

Pro účely článku se budeme soustředit na obratové formace uptrendu a formace downtrendu. Názvy všech formací jsou odvozeny z angličtiny. Jelikož pro některé neexistují vhodné české ekvivalenty, používáme originální názvy.

Formace pro stoupající trend

Cloud cover

Ve stoupajícím trendu se vytvoří zelená svíčka a po ní následuje červená svíčka, jejíž otevírací cena je nad high předchozí (zelené) svíčky. Stávající (červená) svíčka zavírá v těle předcházející (zelené) svíčky a pod jejím středem.

Cloud cover

Tato formace naznačuje, že po období, kdy trh kontrolovali kupující, se cena dostala nad high předchozí zelené svíčky, ale nerostla dále, protože na trh vstoupili prodávající a stlačili cenu až pod polovinu předchozí (zelené) svíčky.

Otevírací/zavírací obrat

Ve stoupajícím trendu se vytvoří svíčka s vyšší high a vyšší low cenou. Otevírací cena stávající svíčky je blízko jejího high a je i výše než high předchozí svíčky. Low stávající svíčky je výše než high předchozí svíčky. Taková svíčka vznikne pouze v případě, že trh otevře takzvaným gapem. Už ten samotný zvyšuje pravděpodobnost, že bude cena chtít testovat nazpět do oblasti gapu.

Otevírací/zavírací obrat

Zavírací cena stávající svíčky je blízko low a níže než její otevírací cena. Pokud si vzpomenete na předchozí články o typech svíček, tak tato formace ukazuje to, že nakupující po určitou dobu dominovali trhu a cena rostla. Poslední svíčka otevřela gapem, což ukazuje na silný nákupní přetlak. Důležité však je, že poslední svíčka zavírá níže a ukazuje na větší sílu prodávajících. Gap po touto svíčkou můžeme vnímat jako jakýsi magnet, kam by cena měla směřovat. Taková obratová formace bude mít velkou šanci na úspěch.

Medvědí engulfing

Tato formace je lehce vizuálně identifikovatelná. V rostoucím trendu identifikujete zelenou svíčku, po níž následuje dlouhá, medvědí, červená svíčka, která pohlcuje celou předchozí zelenou svíčku.

Medvědí engulfing

Tato svíčková formace dává najevo, že trh po určitou dobu rostl a byl ovládán nakupujícími. Poslední "engulfing" svíčka ukazuje na silný vstup prodávajících a výrazný pokles ceny.

Harami

V rostoucím trendu hledáme dlouhou svíčku (ideálně zelenou), po níž následuje červená svíčka, která je celá "schovaná" uvnitř předchozí zelené svíčky. Poslední "schovaná" svíčka tvoří takzvaný inside bar. Ten je sám o sobě silnou svíčkou, po jejímž proražení většinou následuje výraznější cenový pohyb.

Harami

Formace Harami říká, že nakupující kontrolovali trh a vznik dlouhé svíčky značí stále přítomnou sílu kupujících. Poslední inside svíčka upozorňuje na to, že trh je momentálně v určité rovnováze (úzkém cenovém rozpětí). A jelikož je svíčka červená, říká, že trh začali ovládat prodávající.

Evening star

Další formace, která v sobě obsahuje gap. Na rozdíl od formace otevírací/zavírací obrat sledujeme u formace evening star tři svíčky. První je vždy zelená. Barva druhé svíčky není rozhodující, ale je důležité, že mezi první svíčkou a tělem druhé svíčky se vytvoří mezera (gap). Třetí svíčka je vždy odlišná od barvy první svíčky (v našem případě červená).

Evening star

Situace, kterou tato formace popisuje, je podobná jako u formace otevírací/zavírací obrat. Máme rostoucí trend, který upozorňuje na to, že trh ovládají nakupující. Vznik gapu ukazuje na silný nákupní přetlak. Vytvoření gapu zvyšuje pravděpodobnost, že cena bude chtít testovat zpět do oblasti gapu. Třetí červená svíčka ukazuje, že na trh vstoupili prodávající, protože zavírací cena byla pod úrovní otevírací ceny.

Tweezers

Tato formace není silnou obratovou formací. Pokud ji budete chtít využít, tak pouze pro krátkodobý obchod. Tuto formaci totiž tvoří dvě svíčky, které mají shodné high (nejvyšší cenu). Lepší určitě je, když první svíčka, která je v pokračujícím rostoucím trendu, je zelená, a po ní následuje červená svíčka. V takovém případě formace upozorňuje na to, že nakupující v rámci zelené svíčky stále kontrolovali trh, ale červená svíčka nebyla schopna překonat high zelené svíčky, a navíc uzavřela pod úrovní otevírací ceny, což naznačuje vstup prodávajících.

Tweezers

Formace má pravděpodobnost pokračování poklesu ceny, ale spíše krátkodobě. Shodné high zelené a červené svíčky bude totiž působit jako magnet a trh se bude chtít dříve nebo později k této úrovni přiblížit a znovu otestovat high cenu.

Evening Doji star

Tato formace je prakticky shodná s formací evening star. Jediným rozdílem je to, že druhá svíčka je Doji (má shodnou otevírací a zavírací cenu).

Evening Doji star

Pro tuto formaci platí stejná logika jako pro evening star, avšak fakt, že druhá svíčka je Doji, naznačuje, že na trhu panuje nerozhodnost. Pokud po nerozhodné Doji svíčce následuje červená prodejní svíčka, je vetší šance, že pokles ceny bude trvat déle.


Seriál o technické analýze pro vás připravuje Česká národní asociace technické analýzy (ČNATA). Pořádá praktické workshopy, setkání obchodníků a semináře. Přijďte se bezplatně podívat na jedno z jejích členských pracovních setkání.

Zdroj: ČNATA