Dluhopisy mají za sebou úžasný růst, investoři se musejí připravit na zvolnění. Čas na korporátní bondy?
|

Dluhopisy mají za sebou úžasný růst, investoři se musejí připravit na zvolnění. Čas na korporátní bondy?

Dluhopisové fondy jsou zatím v letošním roce díky příznivému tržnímu vývoji velice úspěšné. V některých případech přinesly zhodnocení 15 i více procent, což je za normálních okolností nadprůměrný výsledek i na akciový trh. Excelentní období mají za sebou jak české státní dluhopisy, tak i například jejich maďarské, polské a turecké protějšky.

Česká ekonomika Státní dluhopisy Firemní dluhopisy Bezpečné investice
Výnos 10letých státních dluhopisů ČR

Výrazný cenový růst z uplynulých měsíců totiž stlačil požadované výnosy do splatnosti českých státních dluhopisů na rekordně nízké úrovně – dvouletý výnos k 0,7 %, desetiletý na hladinu 2,3 %. Stejně tak se na rekordně nízké úrovni 0,5 % nachází i klíčová měnověpolitická sazba ČNB (čtrnáctidenní reposazba). Na trhu v současnosti panuje silné přesvědčení, že bankovní rada ČNB v nejbližší době přistoupí k dalšímu snížení, potenciálně až na nulovou úroveň.

Pokud by se tato očekávání naplnila, ceny dluhopisů, zejména kratších splatností, by získaly v kratším horizontu dodatečnou podporu. V delším výhledu (konec roku 2012, průběh roku 2013) však již současné výnosové úrovně českých státních dluhopisů vnímáme jako výrazně podprůměrné a očekáváme jejich postupný růst, v první fázi pak zejména v segmentu dluhopisů delších splatností.

Vývoj českých výnosů v rukou Evropy

Jedním z určujících faktorů by měl být obdobný vývoj na hlavních světových obligačních trzích v čele s německými a americkými vládními dluhopisy pod vlivem vyššího globálního hospodářského růstu v druhé polovině roku 2012. Důležitým domácím faktorem bude plnění střednědobého plánu fiskální konsolidace, v prvním kroku pak výsledek letošního státního rozpočtu. Investoři věří v dosažení vládního plánu schodku státních financí ve výši 3,2 % HDP, což však ve světle horšího ekonomického vývoje v prvním pololetí může být poměrně tvrdý oříšek.

Podstatně lepší výkonnosti než ty státní by měly dosáhnout vybrané firemní dluhopisy. Kreditní marže dluhopisů korporátních a finančních emitentů se nadále udržují na historicky nadprůměrných úrovních, které podle našeho názoru neodpovídají solidním firemním fundamentům. Současné výnosy firemních dluhopisů jsou atraktivní také ve světle rekordně nízkých výnosových úrovní státních benchmarků vnímaných jako bezrizikové (USA, jádro EMU) a měly by v dalších měsících klesat. Nestátní dluhopisy by tak měly dosáhnout atraktivního zhodnocení vysoko nad svými státními protějšky.

Dluhopisový bezpečný přístav, který jste tak dlouho hledali
Snad i s trochou nadsázky, ale přesto - Česká republika je investory na…

Španělsko a Itálie? Ano, dominantní téma, ale tohle je druhý, stejně…
S výnosy španělských a italských dluhopisů hýbou spekulace a informace o možné…