Co čekat od ropy: Srovnání s rokem 2008 a krátkodobý i dlouhodobý výhled
|

Co čekat od ropy: Srovnání s rokem 2008 a krátkodobý i dlouhodobý výhled

Ceny ropy za posledních zhruba pět měsíců spadly o více než 40 %. Vývoj tak zdánlivě připomíná rok 2008, kdy ropa z cen těsně pod 150 USD za barel začala prudce klesat. V čem jsou současné pohyby na trhu s ropou odlišné a jaký je aktuální výhled vývoje cen?

Komodity Ropa Ropa WTI Ropa Brent Ľuboš Mokráš

Porovnání poklesu ceny ropy v letech 2008/2009 a aktuálního poklesu ukazuje, že v prvním případě bylo tempo propadu po celou dobu jeho trvání zhruba stabilní, zatímco nynější pokles má tendenci postupně zrychlovat. To patrně souvisí především s rozdílným výchozím bodem obou poklesů – v roce 2008 šlo o propad po prudkém růstu ceny, aktuální propad začal z relativně stabilních úrovní na relativně klidném trhu, potřeboval tedy nějakou dobu na rozběh.

Akcelerace poklesu ukazuje na intenzivní hledání lokálního dna a kapitulaci dlouhých pozic. Krátkodobě nepochybně zůstává prostor pro další pokles, vzhledem k jeho tempu by však už neměl trvat dlouho. V prvním pololetí by si cena měla najít dočasnou rovnovážnou úroveň, ze které by později měla začít postupně růst. Charakter dalšího vývoje by měl být podobný jako v předešlém případě.

Vývoj cen ropy Brent v roce 2008 a 2014

Aktuální situace a krátkodobý výhled (1 měsíc)

Cena ropy Brent v listopadu a na začátku prosince rychle klesala. Impulzem k poklesu je snaha Saúdské Arábie a některých dalších členů OPEC udržet si podíl na trhu s ropou a zamezit dalšímu rychlému rozvoji těžby z alternativních zdrojů, jejichž těžební náklady jsou podstatně vyšší než u velké většiny členů OPEC.

K tomuto fundamentálnímu impulzu (přebytek ropy na trhu) se přidává řada technických a psychologických faktorů, které zvýrazňují a urychlují propad ceny. Je pravděpodobné, že se cena ropy krátkodobě dostane výrazně pod svoji rovnovážnou úroveň a střednědobě (několik čtvrtletí) se udrží znatelně pod ní. Trh bude citlivý především na informace o těžených objemech a záměrech producentů ohledně jejich vývoje, v menší míře může být citlivý i na informace o klesajících investicích do rozvoje těžby. Na ty by mohla být citlivá především ropná futures křivka, která již nyní naznačuje, že trh počítá s návratem cen ropy na vyšší úrovně.

Vývoj ceny ropy a jejích derivátů

Střednědobý a dlouhodobý výhled

Klíčovým faktorem ovlivňujícím dlouhodobý vývoj cen ropy je aktuální a očekávané tempo růstu světového hospodářství, v jeho rámci pak obzvlášť výkonnost rozvíjejících se ekonomik (především Číny). S tempem růstu světové ekonomiky totiž přímo souvisí tempo růstu poptávky po ropě a ropných produktech. V dohledné budoucnosti očekáváme pokračování pomalého růstu ve světě, rizika jsou stále na straně spíše pomalejšího než rychlejšího růstu (zejména kvůli Evropě a částečně Číně), a tedy pomalejšího růstu poptávky po ropě.

Vývoj produkce v horizontu několika let může podstatně ovlivnit současný výrazný pokles cen ropy. Alternativní zdroje se při současných cenách ropy stávají neatraktivními, což vede k omezování investic do jejich rozvoje. Tyto zdroje ovšem jsou a budou nutné k udržení plynulého zásobování v horizontu let. Podstatnější a dlouhodobější výpadek investic by tak mohl vést k opačnému efektu, než vidíme nyní, tedy k přestřelení ceny nahoru.

Fundamentálně oprávněná cena zohledňující náklady na těžbu u marginálních ložisek je podle našeho názoru lehce nad 90 USD za barel. Věříme, že v horizontu několika málo let se poblíž nebo lehce nad touto cenou cena ropy opět stabilizuje.

09:52

Škoda Praha, dceřinka skupiny ČEZ, se ocitla v hledáčku japonsko-indonéské Nikko Securities Indonesia

O firmu Škoda Praha, dceřinou společnost energetické skupiny ČEZ, se údajně zajímá japonsko-indonéská společnost...
ČEZ Energetika Fúze a akvizice