Šéf Pegasu Nonwovens Řezáč: Dividendu navýšíme, uvažujeme o další lince
|

Šéf Pegasu Nonwovens Řezáč: Dividendu navýšíme, uvažujeme o další lince

Generální ředitel společnosti Pegas Nonwovens František Řezáč mluví v rozhovoru pro Investiční web o dividendové politice i další expanzi společnosti. O té ještě není rozhodnuto, zvažuje se však stavba další linky v Egyptě, případně v Evropě. Letos by se však firma měla stabilizovat, a tak žádné velké investice v roce 2014 neplánuje.

Pegas Nonwovens Akcie ČR Rozhovor

Deklarovali jste, že i přes pokles zisku v loňském roce chcete pokračovat v progresivní dividendové politice. Budete tedy zvyšovat dividendu?

Pokles čistého zisku byl loni zapříčiněn zejména nerealizovanými kurzovými ztrátami, které s výjimkou dopadu na daň z příjmů právnických osob nemají vliv na hotovostní pozici a peněžní toky společnosti. V progresivní dividendové politice chceme pokračovat, ale je to samozřejmě podmíněno dosahováním dobrých hospodářských výsledků a absencí jiných zajímavých investičních příležitostí. Parametry případné letošní dividendy zveřejníme v průběhu května.

Jak hodnotíte spuštění nové linky v Egyptě, s kterou byly z počátku problémy? Jak je to s vyprodáním její kapacity na další roky a jakou odhadujete produkci?

Výstavba egyptského výrobního závodu i uvedení linky do provozu proběhlo dle původního harmonogramu, což vzhledem k okolnostem, které v Egyptě v době výstavby panovaly, považuji za mimořádný úspěch. Obdobné projekty, které se v té době v Egyptě realizovaly, nabraly několikaměsíční až několikaleté zpoždění. V našem případě se navíc jednalo o vůbec první zahraniční investici, kdy nám ještě chyběly potřebné zkušenosti, takže hodnocení spuštění linky nemůže být jiné než velmi pozitivní.

Odbyt egyptské linky máme z významné části zajištěn víceletým kontraktem se stávajícím odběratelem. V blízkosti našeho závodu jsou i další výrobci jednorázových hygienických produktů, takže věřím, že budeme schopni prodat celou výrobní kapacitu.

Linku jsme spustili v druhé polovině roku 2013, a i když již přešla do standardního provozu, vždy nějakou dobu trvá, než se dosáhne maximální kapacity. Z pohledu produkce je naším cílem to, aby linka v průběhu letošního roku dosáhla podobných výrobních parametrů jako linky v Česku. Konkrétní čísla výroby vždy závisejí na produktovém mixu.

Plánujete další expanzi, tedy postavit v Egyptě další linku, případně expandovat do jiných zemí?

V expanzi výrobních kapacit chceme pokračovat. Nyní se nám jeví jako nejpravděpodobnější varianta výstavby druhé egyptské linky, nicméně rozhodnutí o další investici ještě nepadlo. Nezavrhujeme ani možnost stavby linky v Evropě. Expanze v jiných částech světa by musela mít obdobnou strukturu jako náš egyptský projekt, podmínkou by tedy bylo uzavření víceletého kontraktu se zákazníkem. Žádný takový projekt v tuto chvíli není na stole.

Jaké tedy budou vaše největší investice v roce 2014?

Letos neplánujeme žádné zásadní investice. V polovině roku doplatíme poslední část investice do egyptské linky (zhruba 5 milionů eur) a jako každý rok vynaložíme peníze i na obnovu stávajících výrobních zařízení, přičemž tyto investice obvykle dosahují úrovně několika milionů eur. Po významných investicích, jež jsme realizovali v minulých letech, však chceme letos společnost stabilizovat a snížit její zadlužení.

V komentářích společnosti Pegas Nonwovens k výsledkům za poslední dva kvartály 2013 se dočteme, že hlavní příčinou nižší produkce byl vývoj a komercializace nových produktů ve znojemském výrobním závodě a pomalejší náběhová křivka komerčních dodávek v Egyptě. Takže dodané množství bylo nižší. Jak je ale možné, že firmě impozantním tempem rostly neprodané zásoby? Nejde o nižší než očekávanou poptávku klíčových zákazníků?

Hlavním důvodem nárůstu zásob je uvedení egyptské linky do provozu. Po zkušenostech z předchozího roku, kdy jsme kvůli vyhrocené politické situaci v zemi čelili problémům v logistice, jsme se navíc v Egyptě rozhodli držet větší zásoby vstupních materiálů i hotových výrobků, než jaké máme v České republice. Prioritou je pro nás bezproblémová výroba a provoz, a to i za cenu přechodně zvýšených prostředků vázaných v pracovním kapitálu. Poptávka zákazníků je standardní, pokles jsme nezaznamenali.

Loni vám klesla marže EBITDA. Jak chcete s poklesem marží bojovat? Uvedli jste, že chystáte nové produkty. Jaké a co od nich čekáte?

Konkurence v oboru výroby netkaných textilií je vysoká a jedním z klíčových faktorů, díky nimž jí lze čelit, je schopnost vyrábět takové materiály, které vás odliší od konkurence a které není jednoduché vyrobit. Jsme proto rádi, že se nám v roce 2012 a 2013 podařilo komercializovat několik takových materiálů, které nám pomohou jak letos, tak v letech následujících. Podařilo se nám například nahradit část dětské pleny, která dosud nebyla vyráběna z netkané textilie, námi vyráběným materiálem. Detailní informace o nových produktech poskytnout nemohu, nicméně očekáváme od nich nejen naplnění prodeje výrobní kapacity společnosti, ale i podporu v oblasti marží.

Jak chcete řešit další financování? Hotovost v rozvaze vám klesla, chcete přitom vyplácet vyšší dividendu. Spolehnete se na úvěry, nebo byste uvažovali třeba o další emisi akcií?

Vzhledem k flexibilnímu bankovnímu financování není výše hotovosti v rozvaze rozhodující. Výše čerpání závisí na našem rozhodnutí, limitem je pouze horní hranice úvěru, což je 180 milionů eur, a plnění bankovních kovenantů. Při financování svých potřeb chceme nadále spoléhat na bankovní úvěry, o nové emisi akcií neuvažujeme. Rok 2014 bude navíc rokem finanční stabilizace společnosti. Neplánujeme velké investice, takže peněžní toky z provozní činnosti by měly vylepšit i finanční profil firmy.

09:52

Škoda Praha, dceřinka skupiny ČEZ, se ocitla v hledáčku japonsko-indonéské Nikko Securities Indonesia

O firmu Škoda Praha, dceřinou společnost energetické skupiny ČEZ, se údajně zajímá japonsko-indonéská společnost...
ČEZ Energetika Fúze a akvizice