Komerční bance loni stoupl srovnatelný čistý zisk o 15,2 % na 14 miliard korun, představenstvo navrhuje dividendu 47 korun na akcii
|

Komerční bance loni stoupl srovnatelný čistý zisk o 15,2 % na 14 miliard korun, představenstvo navrhuje dividendu 47 korun na akcii

Komerční banka vykázala za rok 2017 čistý zisk 14 miliard korun. Oproti roku 2016 jí tak zisk bez započtení jednorázových příjmů za prodej podílů ve společnostech VISA Europe a Cataps v roce 2016 a bez vlivu přecenění a prodeje budov centrály v roce 2017 vyskočil o 15,2 %. Výsledek podpořilo snížení opravných položek.

Komerční banka Banky Evropské banky Akcie ČR Výsledková sezóna

Provozní výnosy loni Komerční bance klesly oproti roku 2016 o 2,2 % na 31,06 miliardy Kč. Toto srovnání je však výrazně ovlivněno příjmem za podíl ve společnosti VISA Europe z roku 2016. Bez tohoto jednorázového příjmu by výnosy vzrostly meziročně o 0,9 %, a to díky vyšším výnosům z finančních operací. Čisté úrokové výnosy a čisté poplatky a provize bance poklesly.

Čisté úrokové výnosy loni klesly o 1,2 % na 20,81 miliardy Kč. Průměrné výnosy z reinvestování vkladů byly nižší než v roce 2016, tržní úrokové sazby se ale začaly zvedat, což se projevilo pozitivně ve druhém pololetí. Čistá úroková marže, počítaná jako poměr čistých úrokových výnosů k úročeným aktivům vykázaným v rozvaze, se v roce 2017 snížila na 2,3 % z 2,5 % v roce 2016.

Čisté výnosy z poplatků a provizí se loni snížily o 3,3 % na 6,47 miliardy Kč. Příjmy z transakčních poplatků se snížily poté, co Komerční banka na konci třetího čtvrtletí 2016 prodala svůj většinový podíl ve zpracovateli karetních transakcí pro obchodníky Cataps. Čisté výnosy z provizí klesly, protože společnost ESSOX zvedla objem vyplacených provizí.

Čistý zisk z finančních operací bez zahrnutí příjmu z roku 2016 za podíl ve VISA Europe vzrostl o 24,3 % na 3,58 miliardy Kč. Neočištěný výsledek byl meziročně horší o 6,8 %. Výsledek vylepšila mimořádně vysoká poptávka klientů po zajištění měnových rizik před a krátce poté, co ČNB 6. dubna ukončila svůj kurzový závazek. Poptávka po měnovém zajištění viditelně klesla v létě, protože řada klientů měla své expozice zajištěné předem, ale vyšší volatilita tržních sazeb přinesla jisté oživení v posledních měsících roku. Poplatky a provize z cizoměnových transakcí byly stabilní, rostoucí objem transakcí byl kompenzován nižší průměrnou cenou za tyto transakce.

Provozní náklady banky očištěné o jednorázové položky se zvýšily o 1,2 % na 14,19 miliardy Kč. Výsledek se zahrnutím příjmu z prodeje a přecenění části portfolia budov centrály v prvním čtvrtletí byl meziročně horší o 4,6 % a činil 13,38 miliardy Kč. Z toho personální náklady vzrostly o 4,1 % na 7,32 miliardy Kč, k čemuž přispěly zvýšení průměrných mezd a růst počtu zaměstnanců o 0,4 % na 8 492. Všeobecné administrativní náklady (bez příspěvků do regulatorních fondů) se zvýšily o 0,8 % na 4,41 miliardy Kč. Náklady na příspěvky do regulatorních fondů (Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krize) dosáhly 862 milionů Kč, meziročně o 2 % méně.

Komerční banka - hospodářské výsledky za rok 2017

Výše nákladů na rizika byla ovlivněna příznivými makroekonomickými podmínkami v ČR, úspěšnými výsledky vymáhání v samotné bance i v jejích dceřiných společnostech a nízkým objemem nových úvěrů v selhání. Výsledkem je čisté rozpuštění opravných položek, které dosáhlo 392 milionů Kč, ve srovnání s jejich čistou tvorbou ve výši 182 miliardy Kč v roce 2016. To v relativním vyjádření představuje -6 bazických bodů v poměru k průměrnému objemu úvěrového portfolia roku 2017.

Konsolidovaný regulatorní kapitál pro výpočet kapitálové přiměřenosti ke konci prosince 2017 dosahoval 79,1 miliardy Kč, což je meziroční nárůst o 10,4 %. Kapitálová přiměřenost činila 18,6 %. Jádrový Tier 1 kapitál činil 76,5 miliardy Kč (+6,8 % meziročně). Ukazatel Tier 1 dosáhl 18 %, nově přidaný Tier 2 kapitál dosáhl 2,6 miliardy Kč neboli 0,6 % rizikově vážených aktiv skupiny. Celkové kapitálové požadavky k 1. lednu činily v poměru ke konsolidovanému objemu rizikově vážených aktiv 15,5 %.

Komerční banka - vybrané ukazatele (k 31. 12. 2017)

Růst úvěrového portfolia i vkladů klientů

Celkový hrubý objem úvěrů loni vzrostl oproti roku 2016 o 2 % na 607,4 miliardy Kč. V rámci úvěrování občanů celkový objem úvěrů na bydlení stoupl o 6,5 %, z toho objem hypoték občanům narostl o 5,3 % na 218,9 miliardy Kč a Modrá pyramida vykázala růst portfolia o 12,4 % na 43,6 miliardy Kč. Objem spotřebitelských úvěrů se zvýšil o 6,5 % na 37,5 miliardy Kč.

Celkový objem úvěrů poskytnutých podnikům klesl meziročně o 2,3 % na 304,6 miliardy Kč. Tento výsledek byl ovlivněn posilováním české koruny, větším objemem vydávání dluhopisů společnostmi, přetrvávajícími vlivy měnových intervencí a intenzivní konkurencí na trhu, kde je přebytek likvidity. Úvěry malým podnikům vzrostly o 5,3 % na 34,1 miliardy Kč.

Komerční banka - vývoj úvěrového portfolia

Celkový objem vkladů ve skupině Komerční banky se zvýšil meziročně o 9 % na 762 miliard Kč. Vklady občanů v Komerční bance se zvýšily meziročně o 9,3 % na 251,5 miliardy Kč, depozita v Modré pyramidě naopak klesla o 2,2 % na 62,7 miliardy Kč, což bylo způsobeno splatností starých smluv. Prodej nových smluv však výrazně narostl. Vklady korporátních a podnikatelských klientů vzrostly o 9,6 % na 432,3 miliardy Kč. Klientská aktiva ve správě KB Penzijní společnosti narostla o 8,8 % na 53,3 miliardy Kč. Technické rezervy životního pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 1,7 % na 47,8 miliardy Kč. Objem prostředků klientů skupiny v podílových fondech se zvýšil o 12,5 % na 62,9 miliardy Kč.

Komerční banka - vývoj vkladů klientů

Banka navrhuje dividendu 47 Kč na akcii

Představenstvo navrhuje za loňský rok výplatu dividendy 47 Kč na akcii. Celkem Komerční banka, bude-li návrh schválen, vyplatí ve formě dividend 8,932 miliardy Kč. Výplatní poměr tak dosáhne 60 % konsolidovaného čistého zisku. Hrubý dividendový výnos je 5,2 %.

Komerční banka - výše dividendy za jednotlivé roky

"Výsledek na úrovni celkových výnosů a provozních nákladů je v souladu s našimi cíli. Náklady rizika jsou dokonce lepší, než jsme plánovali, jejich současná úroveň ale není udržitelná. V oblasti úvěrování je uspokojivý výsledek v retailovém bankovnictví. Financování korporací bylo ovlivněno narušením některých cen na mezibankovním trhu v souvislosti s měnovými intervencemi, což firmy na českém trhu vedlo k upřednostnění financování v eurech namísto v korunách," poznamenal Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

Solidní čtvrté čtvrtletí

Za samotné čtvrté čtvrtletí Komerční banka vykázala celkové provozní výnosy 7,93 miliardy Kč (4Q2016: 7,77 miliardy Kč), provozní náklady 3,53 miliardy Kč (4Q2016: 3,51 miliardy Kč) a čistý zisk 3,79 miliardy Kč (4Q2016: 3,14 miliardy Kč). Čistý úrokový příjem stoupl z 5,3 na 5,32 miliardy Kč, příjem z poplatků a provizí se zvýšil z 1,6 na 1,68 miliardy Kč a zisk z finančních operací stoupl z 826 na 862 milionů Kč.

Komerční banka - hospodářské výsledky za 4Q2017

"Čísla za čtvrté čtvrtletí výrazně překonala očekávání. Úrokové výnosy se po několika letech opět vrátily k růstu v meziročním srovnání (+1 % na 5,323 miliardy Kč) a čistá úroková marže mezikvartálně mírně vzrostla (z 2,2 % na 2,3 %), k čemuž přispělo zvyšování úrokových sazeb ČNB. Objem úvěrů očištěný o repo operace vzrostl meziročně jen o 2 % na 606 miliard Kč. Růst výnosů z poplatků byl tažen především poplatky z finančních transakcí a cross-sellingu. Provozní náklady zůstávají pod kontrolou, provozní zisk tak vzrostl za rok o 3 % na 4,564 miliardy Kč a výrazně překonal očekávání trhu (4,083 miliardy Kč)," shrnul analytik Milan Lávička z J&T Banky. "Podíl nesplácených úvěrů pokračuje v poklesu (1,9 % oproti 2,5 % ve 4Q2016) a rozpouštění opravných položek bylo stejně jako v předchozích kvartálech loňského roku vyšší než jejich tvorba. Lepší provozní úroveň a kladné opravné položky vedly k růstu čistého zisku o 22 % na 3,705 miliardy Kč (odhad trhu: 3,128 miliardy Kč). Navrhovaná dividenda je o 4 Kč vyšší, než se čekalo. Rozdíl vychází z vyššího zisku a také z toho, že výplatní poměr je 60 % čistého zisku, přičemž původně management naznačoval, že vyplatí 60 % očištěného zisku o mimořádný výnos z prodeje budov. V příštím roce společnost plánuje vyplatit 65 % čistého zisku. Celkově považujeme oznámené výsledky za velice silné a očekáváme pozitivní reakci trhu. Jediným negativem je pomalejší růst úvěrů oproti trhu, na druhou stranu se ve výsledcích pozitivně projevuje zvyšování úrokových sazeb a příznivá ekonomická situace v ČR."

"Výsledky Komerční banky vyznívají příznivě. Nejenže rizikové náklady byly opět pozitivním překvapením, i příjmy předčily očekávání. Provozní náklady byly naopak mírně vyšší, než se čekalo. Pozitivním překvapením je i navrhovaná dividenda. Kapitálová pozice banky je silná, zůstává jí dostatečný polštář nad požadovanou regulatorní úrovní. Negativem je slabý růst úvěrů v celém loňském roce. Hlavní měrou se pod to podepsal slabší vývoj v korporátním segmentu, který vyrovnává solidní čísla z retailové části byznysu a u menších podniků," doplnil analytik Thomas Unger z Erste Group Bank.

"V roce 2018 se zaměříme na další zlepšení adaptability Komerční banky na rychlé změny, kterými bankovní trh prochází. Vlivem technologického vývoje, regulace i nabídky konkurence se rychle mění preference klientů," dodal Jan Juchelka.

Hlavním majitelem Komerční banky je francouzská Société Générale s podílem 60,4 %. Na konci prosince 2017 Komerční banka a její dceřiné společnosti obsluhovaly 2,4 miliony klientů. Samotná Komerční banka měla 1,664 milionu klientů, meziročně o 0,6 % více.

Zdroj: Komerční banka
SHRNUTÍ: EU se podařilo získat dočasnou výjimku z cel USA, chce…
SHRNUTÍ: EU se podařilo získat dočasnou výjimku z cel USA, chce…
včera v 21:19

SHRNUTÍ: EU se podařilo získat dočasnou výjimku z cel USA, chce trvalou

Evropské unii a šesti dalším státům se podařilo získat dočasnou výjimku z amerických cel na dovoz oceli a hliníku,...
Evropská unie Evropská ekonomika Česká ekonomika
Americký akciový trh se opět koupe v červené, za týden indexy…
Americký akciový trh se opět koupe v červené, za týden indexy…
včera v 21:00

Americký akciový trh se opět koupe v červené, za týden indexy ztratily okolo 6 %. Investoři hodnotí možné dopady obchodní války

Akciím ve Spojených státech se v závěru týdne nepodařilo setřást obavy z obchodní války vyvolané možným uvalením cel...
Shrnutí obchodování v USA Americké akcie
Musk smazal facebookové stránky firem Tesla a SpaceX
Musk smazal facebookové stránky firem Tesla a SpaceX
včera v 20:15

Musk smazal facebookové stránky firem Tesla a SpaceX

Známý americký podnikatel Elon Musk v pátek smazal oficiální stránky svých firem Tesla a SpaceX na sociální síti...
Facebook Tesla Americké akcie
Trump přes výhrady podepsal zákon o financování vlády
Trump přes výhrady podepsal zákon o financování vlády
včera v 19:00

Trump přes výhrady podepsal zákon o financování vlády

Americký prezident Donald Trump podepsal zákon o rozpočtu, o němž ještě v pátek dopoledne tvrdil, že jeho podporu...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Rozpočet
Ruská centrální banka snížila základní úrokovou sazbu
včera v 18:55

Ruská centrální banka snížila základní úrokovou sazbu

Ruská centrální banka podle očekávání snížila svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 7,25 %. Snaží...
Rusko Úrokové sazby Centrální banky
Skoro půlka Čechů hodnotí ekonomickou stuaci země pozitivně
včera v 18:19

Skoro půlka Čechů hodnotí ekonomickou stuaci země pozitivně

Ekonomickou situaci v České republice hodnotí pozitivně 45 % obyvatel. Opačný názor zastává 16 % lidí. Vyplývá to z...
Česká republika Česká ekonomika
Akcie Dropboxu po vstupu na burzu přidávají 40 %
včera v 18:19

Akcie Dropboxu po vstupu na burzu přidávají 40 %

Akcie amerického provozovatele webového úložiště Dropbox přidávají první den obchodování zhruba 40 % na 29,33 USD....
Americké akcie Primární úpis akcií (IPO)
Evropské akcie klesaly kvůli hrozícímu obchodnímu konfliktu s USA
Evropské akcie klesaly kvůli hrozícímu obchodnímu konfliktu s USA
včera v 18:02

Evropské akcie klesaly kvůli hrozícímu obchodnímu konfliktu s USA

Ceny akcií na velkých trzích západní Evropy v pátek výrazně poklesly kvůli sílícím obavám z obchodní války, jež...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Do vedení Gazpromu byl jmenován Putinův příbuzný
včera v 17:49

Do vedení Gazpromu byl jmenován Putinův příbuzný

Místopředsedou správní rady ruské státní plynárenské společnosti Gazprom byl jmenován Michail Putin, který je podle...
Rusko Zemní plyn
Cena zlata stoupla od středy o 13 procent a je na měsíčním maximu
včera v 17:47

Cena zlata stoupla od středy o 13 procent a je na měsíčním maximu

Cena zlata vzrostla od středečního zasedání americké centrální banky Fed o 13 procent na zhruba 1350 dolarů za...
Zlato Vzácné kovy
Rusko prý chystá restrikce na americké zboží kvůli clům na ocel
včera v 17:45

Rusko prý chystá restrikce na americké zboží kvůli clům na ocel

Rusko v reakci na americká cla na ocel a hliník pravděpodobně vytvoří seznam restrikcí na zboží dovážené ze Spojených...
Spojené státy americké (USA) Rusko Mezinárodní obchod
Bývalý šéf Uberu Kalanick investuje do komerčních realit
včera v 17:43

Bývalý šéf Uberu Kalanick investuje do komerčních realit

Bývalý šéf a spoluzakladatel taxislužby Uber Travis Kalanick investuje 150 milionů dolarů (asi tři miliardy Kč) do...
Uber Nemovitosti
EU27 potvrdila svou představu o vztahu s Británií po brexitu
včera v 17:36

EU27 potvrdila svou představu o vztahu s Británií po brexitu

Prezidenti a premiéři 27 zemí Evropské unie dokázali v pátek dopoledne v Bruselu odsouhlasit svou společnou představu...
Spojené království Evropská unie
Kofole ČS loni klesl zisk EBITDA o 10,7 % na 950 milionů Kč
Kofole ČS loni klesl zisk EBITDA o 10,7 % na 950 milionů Kč
včera v 17:00

Kofole ČS loni klesl zisk EBITDA o 10,7 % na 950 milionů Kč

Tržby Kofoly v roce 2017 stagnovaly. Základní ekonomický ukazatel EBITDA dosáhl 950 milionů Kč, poklesl tedy o 10,7 %...
Kofola ČeskoSlovensko Akcie ČR Potraviny
Pražská burza v pátek odepsala téměř celé procento, banky znovu…
Pražská burza v pátek odepsala téměř celé procento, banky znovu…
včera v 16:30

Pražská burza v pátek odepsala téměř celé procento, banky znovu ztrácely

Index pražské burzy PX během pátečního obchodování navázal na čtvrteční sestup a zakončil seanci se ztrátou 0,98...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Juncker nepovažuje květnový termín k dohodě s USA za realistický
včera v 16:03

Juncker nepovažuje květnový termín k dohodě s USA za realistický

Podle předsedy Evropské komise Jeana-Claudea Junckera není v této chvíli realistické, že se všechny sporné obchodní...
Evropská unie Spojené státy americké (USA) Mezinárodní obchod
Šéf atlantského Fedu: Sazby ještě budou stoupat
včera v 15:39

Šéf atlantského Fedu: Sazby ještě budou stoupat

Americký Fed dosáhl - nebo je velmi blízko dosažení - svých cílů ohledně inflace a nezaměstnanosti, řekl v pátek šéf...
Fed Úrokové sazby
Ryanair bude létat z několika evropských měst na Ukrajinu
včera v 15:09

Ryanair bude létat z několika evropských měst na Ukrajinu

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair začne provozovat lety z několika evropských měst na Ukrajinu. Na...
Ukrajina Doprava
Řecko dokončilo privatizaci druhého největšího přístavu
včera v 14:52

Řecko dokončilo privatizaci druhého největšího přístavu

Řecko dokončilo prodej svého podílu 67 procent v přístavu Soluň, který je druhým největším přístavem v zemi. Novým...
Řecko Privatizace