Pavel Hoffman

náměstek ředitele IKS KB pro marketing