Komerční bance v prvním čtvrtletí stoupl čistý zisk o tři čtvrtiny na 3,5 miliardy Kč

Komerční bance v letošním prvním čtvrtletí vzrostl čistý zisk meziročně o 75,9 % na 3,5 miliardy korun. Celkové výnosy se zvýšily o 27,7 % na 9,5 miliardy korun. Meziroční srovnání je ovlivněno nízkou základnou z loňského roku, kdy byl první kvartál poznamenán významným omezením pohybu obyvatel a podnikatelských aktivit v důsledku protiepidemických opatření.

Čistý úrokový výnos se v prvním kvartálu zvýšil o 37 % na 6,9 miliardy korun, a to díky růstu objemu obchodů a vyšším výnosům z reinvestovaných depozit i kapitálu. Čistý výnos z poplatků a provizí stoupl o 8,7 % na 1,5 miliardy korun a čistý zisk z finančních operací se zvýšil o 7,9 % na 1,1 miliardy korun, když byl podpořen silnou poptávkou klientů po zajištění finančních rizik ve volatilním a nejistém prostředí. Čistá úroková marže banky se zvýšila na 2,22 % z 2,09 % na konci loňského roku.

Provozní náklady Komerční banky narostly meziročně téměř o desetinu. Banka to zdůvodňuje především 26% zvýšením odvodu do Fondu pro řešení krize. Osobní náklady banky stouply o 2,6 %, přestože průměrný počet zaměstnanců klesl.

Komerční banka - hospodářské výsledky za 1Q2022, zdroj: KB
Komerční banka - hospodářské výsledky za 1Q2022, zdroj: KB

Úvěry klientům se meziročně zvýšily o 8,1 % na 750,7 miliardy korun. Půjčky na bydlení poskytované Komerční bankou a její stavební spořitelnou Modrá pyramida stouply o 9 %. Spotřebitelské úvěry vzrostly o téměř 5 %. Objem úvěrů poskytnutých podnikům a ostatním subjektům byl meziročně větší o 7,5 %.

Vklady klientů stouply proti loňskému prvním čtvrtletí o 3 % na 1,015 bilionu korun. "Klienti často přesouvali vklady z běžných účtů na výnosnější termínované a spořicí účty nebo do podílových fondů," uvádí banka. Objem aktiv klientů skupiny Komerční banky v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 7,6 % na 206,9 miliardy korun.

Komerční banka - úvěry klientům, zdroj: KB
Komerční banka - úvěry klientům, zdroj: KB

Čistá tvorba opravných položek za první čtvrtletí činila 278 milionů Kč, před rokem banka zaúčtovala 586 milionů Kč. Tvorba opravných položek odrážela pokračující nízkou míru selhání a silné vymáhání v retailových i neretailových portfoliích. Podíl úvěrů v selhání činil 2,4 %, před rokem byl 2,9 % a na konci loňského roku 2,5 %.

Kapitálové poměry Komerční banky se snížily, ale zůstaly i tak silné. Kapitálová přiměřenost dosáhla v prvním čtvrtletí 20,2 % a ukazatel jádrového Tier 1 kapitálu 19,8 %. Poměr úvěrů a depozit byl 72,8 %.

Komerční banka rovněž potvrdila letošní výhled s růstem objemu úvěrů ve středních jednotkách procent, růstem čistého úrokového výnosu o více než 20 %, růstem provozních nákladů o střední jednotky procent a rizikovými náklady pod normalizovanou úrovní (kolem 30 bazických bodů).

Komerční banka - vybrané ukazatele, zdroj: KB
Komerční banka - vybrané ukazatele, zdroj: KB

"Výsledky za první kvartál byly celkově dobré, čistý zisk byl mírně nad odhady. Jako v každém prvním kvartálu se do výsledků promítly zvýšené regulatorní náklady, což zvýšilo celkové náklady o něco více, než se čekalo. To kompenzoval velmi silný výsledek tradingu. Čistý úrokový výnos nadále benefitoval z růstu úrokových sazeb ČNB a z růstu úvěrů s výhledem na pokračující silný růst příjmů. Rizikové náklady byly v souladu s našimi odhady, komentář k výhledu na rizikové náklady je podle našeho názoru mírně opatrnější. Růst úvěrů byl solidní, v dalších kvartálech ale podle nás může zpomalit. Banka potvrdila, že stále zvažuje mimořádnou výplatu ze zadrženého zisku, rozhodnutí bude učiněno v druhé polovině roku po zátěžových testech," napsal Thomas Unger, analytik z Erste.

"Celkově hodnotíme zveřejněné informace pozitivně. Hlavní výnosové položky pokračují v rychlém růstu, náklady zůstávají relativně pod kontrolou a kvalita úvěrového portfolia se nadále zlepšuje," doplnil analytik z J&T Banky Milan Lávička.

Komerční banka patří mezi přední bankovní instituce v ČR i v regionu střední a východní Evropy. Hlavním akcionářem Komerční banky je francouzská Société Générale s podílem 60,4 %. Dubnová valná hromada Komerční banky schválila návrh na výplatu dividendy v souhrnné výši 8,3 miliardy korun. To představuje 43,80 Kč na akcii před zdaněním.

Zdroj:
Komerční banka, ČTK
Akcie ČR
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Evropské banky
Přestat sledovat
Komerční banka
Přestat sledovat
Výsledková sezóna
Přestat sledovat

Videotéka

Obrázek: Wikimedia Commons
8. 12. 2022 9:08
Petr Žabža (Air Bank): Dlouhodobě jednoznačně preferuji akcie, technologické tituly budou opět…
Americké akcie
Přestat sledovat
Diverzifikace investic
Přestat sledovat
Investiční portfolio
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Technologie
Přestat sledovat
Obrázek: Wikimedia Commons
7. 12. 2022 6:06
Best & Novotný: Co, jak a kdy může přispět ke konci války na Ukrajině v roce 2023?
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Geopolitika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Spojené státy americké (USA)
Přestat sledovat
Ukrajina
Přestat sledovat
Výhled na rok 2023
Přestat sledovat
Obrázek: Thinkstock
6. 12. 2022 17:06
Michálek (STARTer IP): Do roku 2023 půjdu s investičním portfoliem založeným na ETF. Jsou pro to…
Akciový trh
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Výhled na rok 2023
Přestat sledovat
Obrázek: Profimedia
6. 12. 2022 6:43
Igor Pauer: V současném cyklu odhaduji pokles ceny bitcoinu na 8-12 tisíc USD. Kde a jak s ním…
Bitcoin
Přestat sledovat
Ethereum
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Kryptoměny
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat