Fondy zaměřené na dividendové akcie najdeme i na českém trhu
|

Fondy zaměřené na dividendové akcie najdeme i na českém trhu

Je strategie sázet na dividendové tituly v portfoliu dlouhodobě úspěšná? A zaměřují se na ni i podílové fondy? Podívejme se, co nabízí český trh. Výběr toho nejlepšího, srovnání výkonnosti.

Na začátek je nutno od sebe oddělit fondy, které jsou dividendové (vyplácejí dividendu ze svých výnosů) a fondy, které se zaměřují na akciové tituly přinášející dividendu. Prvně jmenované nejsou z důvodu daňového příliš vhodné pro drobné investory, budeme-li počítat s časovým horizontem delším jak šest měsíců. Zaměřme se ale na ty druhé.

Existují vůbec fondy, které si daly do vínku jako základní strategii vyhledávat a kupovat tituly s nadprůměrným dividendovým výnosem?

Odpověď zní ano, i když je to poměrně nová fondová disciplína. V České republice existuje v současné době zhruba dvacítka fondů s tímto zaměřením. Podívejme se na nejzajímavější z nich.

ING (L) Invest Global High Dividend (CZK)

Je jediným akciovým fondem na našem trhu, který se zaměřuje na investování do titulů s nadrůměrným dividendovým výnosem a přitom zajišťuje investici do české koruny. Korunový investor tedy nenese měnové riziko. Srovnávacím indexem je MSCI World, který v posledních dvou letech (fondy byl založen v srpnu 2007) fondu nepatrně utíkal. Fond, jehož základem jsou akcie typu Coca Cola, Kraft Foods, Eni Spa a Vivendi, je vhodný i pro pravidelné investice v řádu stokorun či tisícikorun.

Více k fondu zde: http://www.ifondy.cz/podilovy-fond/5546/ING--L--Invest-Global-High-Dividend--CZK-

Širší nabídku budeme mít, akceptujeme-li i fondy denominované do eura. Těch najdeme celou řadu, v tabulce uvádíme srovnání těch nejvýznamnějších zaměřených na evropské dividendové akcie.

Dividondové fondy Dividendové fondy za 3 roky

Dividendové fondy za 1 rok

Podíváme-li se na výkonnost těchto fondů, je zřejmé, že se chovají konzervativněji než klasické akciové fondy. Zatímco index MSCI Europe ztrácí za poslední tři roky více jak 32 procent své hodnoty, většina fondů je nad touto hranicí, fond Parvest Europe Dividend dokonce (-26 %) výrazně.

Naproti tomu index od začátku letošního roku posílil o třicet procent a k tomuto výsledku se přiblížil pouze fond HSBC GIF European Equity High Dividend. Ostatní fondy posílily v průměru jen kolem dvaceti procent.

Fond Parvest Europe Dividend má nejlepší výkonnost mezi eurovými fondy na delším horizontu a dlouhodobě tak mírně překonává svůj srovnávací index. Téměř třicet procent portfolia tvoří v současnosti britské akcie, z jednotlivých titulů patří největší podíl akciím HSBC, Vodafone, BP nebo Total. Tedy zavedeným značkám. I tento fond lze velice dobře využít k pravidelnému investování.

Více k výkonnosti fondu zde: http://www.ifondy.cz/podilovy-fond/2911/Parvest-Europe-Dividend

Letošní rally na akciových trzích nejlépe zachytil fond HSBC GIF European Equity High Dividend. I jeho strategie je podobná. Najít v Evropě tituly s nadprůměrným dividendovým výnosem a s jejich pomocí překonávat dlouhodobě index MSCI Europe. Fondu se to daří především letošní rok, kdy výrazně utekl své konkurenci (viz obr.). Dlouhodobě mírně zaostává. V portfoliu fondu hrají prim akcie Royal Dutch Shell, BP, HSBC či Banco Santander, největším zastoupením se může opět pochlubit Velká Británie.

Výkon fondu můžete sledovat zde: http://www.ifondy.cz/podilovy-fond/4056/HSBC-GIF-European-Equity-High-Dividend-AC

Kromě globálních a evropských akcií se nabízí i možnost koupit fond pouze na americké (ING US High Dividend) či asijské (FORTIS, HSBC) dividendové akcie.

Celkové zhodnocení

Dividendové strategie podílových fondů přinesly úspěch na výrazně klesajících trzích posledních tří let, kde si vedly v průměru o něco lépe než index. Tento mírný náskok je ovšem zpětně vykoupen mírným zaostáváním v případě růstu trhů. Žádný ze sledovaných fondů tak výrazně na dlouhodobé periodě index nepřekonává, žádný z nich také výrazně nezaostává.