ČEZ: Stín nad trhem s emisemi CO2
|

ČEZ: Stín nad trhem s emisemi CO2

Evropský soud na konci záři podpořil žaloby Polska a Estonska tykající se snížení alokace emisních povolenek pro období 2008-12. Co to znamená pro ČEZ?

ČEZ Energetika PGE Emisní povolenky
emisní povolenky

Pokud Evropská komise neuspěje s odvoláním proti tomuto rozhodnutí, celková nabídka povolenek by mohla vzrůst až o 4.7%. Experti z mezinárodního brokera emisních povolenek Carbon Warehouse, se kterými jsme mluvili, toto považují za další faktor podkopávající základy evropského trhy s emisemi.

Poptávková strana trhu se taktéž nezdá příznivá pro cenu povolenek: na základě poklesu průmyslově produkce napříč EU, celkové emise za rok 2009 pravděpodobně nepřesáhnou úroveň nastavených limitu.

Cena emisi povolenky se nepřiblíží k nule, jak se tomu stalo z důvodu převisu nabídky během prvního období obchodování 2005-07, protože současně povolenky jsou přenositelné do následujícího období, a tedy použitelné až do roku 2020. Nicméně pokud by i ostatní členské státy přišly s obdobným požadavkem jako Polsko a Estonsko, výrazně by to narušilo celkovou rovnováhu trhu.

povolenky vs. emise

“Zelení” výrobci elektřiny, jako například rakouský Verbum, nejvíce profituji z vysokých cen emisních povolenek. Náklady na znečišťování ovzduší jsou plně obsaženy v cenách elektřiny, a proto zvyšují jimi dosahované marže. Tato odměna pro zelené producenty za nízké emise by se při nízkých cenách povolenek výrazně snížila.

Jsme přesvědčeni, že pro ČEZ je vysoká cena povolenek taktéž příznivá. Společnost v současnosti dostává všechny povolenky, které potřebuje, zdarma a část ji bude bezplatné alokovaná, mimo aukční režim plně plátny pro západní Evropu i po roce 2012.

Hospodaření ČEZu bude nejvíce závislé na cenách povolenek v roce 2012, a to z důvodu nízkého podílu již předprodané elektřiny a stále plně bezplatné alokaci povolenek. Pokles cen povolenek o 10 EUR za tunu CO2 oproti našemu předchozímu optimistickému odhadu 30 EUR by snížil námi odhadovaný výsledek na úrovni EBITDA až o CZK 12.2 mld. (neboli 15,5% našeho původního odhadu).