Krátkodobá sázka na ropu
|

Krátkodobá sázka na ropu

Krátkodobě měla krize v Dubaji vliv na vývoj ceny ropy. Celkově tato komodita v posledních dnech stagnovala. Průmyslová poptávka sílí jen velmi pozvolně.

Ales ohledem na vývoj konjunktury toto nijak nepřekvapuje: Sice spousta indikátorů signalizuje oživení světového hospodářství, nicméně to by mělo být zpočátku jen velmi zdrženlivé.

Dlouhodobě vycházíme z toho, že se ropa musí zdražovat. Přirozená vyčerpatelnost tohoto zdroje spolu se stále zvyšující se spotřebou (především v USA a Číně) jsou pro to nejdůležitější argumenty. Krátkodobý vývoj však vypadá jinak. V razantním oživení ceny ropy z únorového dna kolem 36,20 USD až na letošní maxima u brentu na 80,26 USD je již hodně konjunkturního optimismu oceněno.

K tomu přispěli v první řadě spekulanti, ale také oslabující dolar. Nyní se však zdá, že ropě dochází dech, proto by nemuselo dojít ani k trvalejšímu překonání 80dolarové hranice. Z tohoto důvodu se nabízí krátkodobá spekulace na stagnaci tohoto podkladového aktiva.

inline certifikát na ropu

Inline warrant od Société Générale, který se vztahuje na ropu typu brent, nabízí krátce po novém roce velmi atraktivní šanci na výnos. Pokud se cena ropy do 11. ledna 2010 ani jednou nepropadne pod 55,00 USD a zároveň ani jednou nepřekoná 90dolarovou hranici, vyplatí Francouzi rovných 10,00 EUR. S ohledem na aktuální kurz warrantu je ve hře maximální výnos osm procent neboli v přepočtu 109,3 procent p.a. Pokud by však cena ropy jen jedinkrát v následujícím měsíci jednu z hranic porušila, propadne warrant okamžitě jako bezcenný.

Předpokládáme však, že tato sázka se vydaří. Směrem dolů je odstup s 29,7 procenty opravdu komfortní. Zde by mohlo nebezpečí nastat jen nějakým externím šokem. Směrem nahoru není ochrana ve výši 15 procent žádný nadýchaný polštář. Nicméně vzhledem k ochabující dynamice a z toho vycházející technické situaci je rychlý nárůst nepravděpodobný. Navíc je doba do splatnosti extrémně krátká, díky nadcházejícím svátkům zbývá ve 38 kalendářních dnech do splatnosti pouze 24 obchodních dnů. Rychlý výnos by mohl být v kapse tedy již krátce po novém roce.