Stříbro: Není všechno zlato, co se třpytí
|

Stříbro: Není všechno zlato, co se třpytí

Zlatou horečkou se v poslední době nechalo svést mnoho investorů. Slabý dolar, nízké úrokové sazby a nestabilita na finančních trzích vyhnaly cenu zlata k rekordním hodnotám. Stejní činitelé stojí také za dramatickým růstem ceny méně známého příbuzného – stříbra.

Komodity Opce Stříbro
Stříbrné cihly

Na rozdíl od zlata má však stříbro také bohaté průmyslové využití a poptávka po něm je tak tažena investory a spekulanty z menší části. Zatímco v případě zlata tvoří nákupy investorů zhruba 25 až 30 % z celkové produkce, u stříbra je to zhruba desetina.

Poptávka po stříbře navíc stále stoupá, a to především ze strany rozvojových zemí. Čína, která vždy stříbro exportovala, ho nyní importuje. Nabídka stříbra však rozhodně nestoupá tak jako poptávka po něm. Stříbro tak nejenže má slušný růstový potenciál do budoucna, ale je také mnohem méně náchylné k propadům.

Jeho zvýšená volatilita především v posledních týdnech pak nahrává investici pomocí opčních strategií. Vypisováním opcí na burzovně obchodovaný fond se symbolem SLV, který drží fyzické stříbro ve svém portfoliu, lze dosáhnout výnosu až 4 % měsíčně, a to s nižším rizikem než v případě přímého nákupu stříbra.

Opční strategie na stříbro

Mechanismus je jednoduchý. Začínáme vypisováním short put opcí s měsíční splatností, čímž poskytujeme kupujícímu opce právo prodat nám v den splatnosti stříbro za předem dohodnutou realizační cenu, která se nachází několik málo procent pod aktuální cenou stříbra. Za to obdržíme prémii ve výši 3 až 4 % měsíčně, což je možné díky vysoké krátkodobé volatilitě stříbra. Strategie tak profituje nejen z potenciálu samotného drahého kovu, ale také z jeho specifických tržních vlastností.

Pokud bude cena stříbra stabilně růst, kupující opce své právo prodat nám stříbro nikdy nevyužije a my budeme pouze pravidelně inkasovat vysokou opční prémii.

Aktuální cenu stříbra sledujte zde

Co se stane, pokud cena stříbra některý měsíc klesne pod realizační cenu? V takovém případě využije kupující opce své právo a stříbro nám za předem stanovenou realizační cenu prodá. V takovém případě začneme s rolováním short call opcí. Tím dáváme kupujícímu opce právo od nás stříbro za předem stanovenou cenu zpět odkoupit. Dokud se cena stříbra nedostane nad tuto hranici, budeme pokračovat v držení stříbra a rolování short call opcí, za což budeme opět inkasovat prémie ve zmíněné výši 3 – 4 % měsíčně, což nám časem bohatě vykompenzuje ztrátu, kterou jsme inkasovali při nuceném odkupu stříbra za cenu vyšší, než byla na trhu.

V případě, že se cena stříbra dostane nad naši realizační cenu, kupující opce své právo využije, stříbro od nás odkoupí a my celý proces opakujeme od začátku. Při vypisování opcí můžeme navíc celkem snadno využít marže, a inkasované prémie tak například až zdvojnásobit.

Výhody opce oproti přímému nákupu

Oproti přímé investici do stříbra nabízí tato strategie hned několik výhod. Při pravidelně inkasovaných prémiích ve výši 3 % měsíčně a realizačním cenám mírně pod aktuální cenou stříbra může jeho cena ročně poklesnout o více než 36 % a naše strategie bude přesto stále zisková. Pokud naopak cena stříbra za rok nevzroste o více, než je součet námi inkasovaných prémií, bude výnos z naší strategie stále překonávat výnos z přímé investice do stříbra.