Katastrofické dluhopisy: Vydělat se dá i na povodních či hurikánech
|

Katastrofické dluhopisy: Vydělat se dá i na povodních či hurikánech

Letošní rok je bohatý na přírodní katastrofy. Po výbuchu sopky přišly povodně, navíc se letos očekává hodně hurikánů. Některé pojišťovny či zajišťovny proto investorům znovu nabízejí katastrofické dluhopisy.

Státní dluhopisy Hurikány
Kalkulačka

Velké škody, způsobené přírodními katastrofami, důkladně provětraly rezervy pojišťoven a zajišťoven a přispěly ke vzniku katastrofických dluhopisů, známých i jako cat bonds nebo pojistné dluhopisy. Jsou to dluhopisy, vydávané pojišťovnami či zajišťovnami ke krytí pojistných rizik u nejrůznějších katastrofických událostí. Konkrétně jde o škody, způsobené povodněmi, hurikány, vichřicemi a zemětřesením. Pojištění kvůli následkům výbuchu sopky, které přineslo potíže letecké dopravě v Evropě, k nim zatím nepatří.

"Pojišťovny tak vlastně přesouvají pojistné riziko na finanční trhy, a to na investory, kteří kupují tyto dluhopisy ," říká člen představenstva Allianz pojišťovny Petr Sosík. Díky emisi katastrofických dluhopisů se mohou vyhnout zdražování pojistek , které by jinak přinesl rostoucí počet katastrofických událostí.

Jde o poměrně rizikovou investici, čemuž odpovídá úročení katastrofických dluhopisů, které se podle Sosíka odvíjí od "ceny" katastrofického rizika. Čím je větší pravděpodobnost, že přírodní katastrofa nastane, tím vyšší úrok má investor šanci získat.

Pojišťovny: Dluhopisy nenesou to, co jim může vydělat jeden větší hurikán

Má to však háček. Když dojde k nějaké katastrofě, investor může ztratit nárok na výplatu tohoto kuponu a někdy dokonce, jak upozorňuje Sosík, na splacení zakoupeného dluhopisu nebo jeho části. Záleží samozřejmě na tom, jak je katastrofický dluhopis konstruován. Jejich nabídka je poměrně široká. Liší se katastrofickým rizikem, ale i geografickou oblastí, kterou kryjí, dobou splatnosti, způsobem stanovení úroku a jeho výplaty při vzniku přírodní katastrofy.

Jak upozorňuje Igor Polanský z časopisu Fondshop, zpravidla jde o strukturovaný nástroj (dluhopis), který má obvykle rating BB a B, tedy ve spekulativním pásmu. Vzhledem ke své rizikovosti má vyšší kupon než firemní dluhopisy s obdobným ratingem. Některé zdroje uvádějí, že tento nadvýnos může činit 3 až 20 procent.

Akcie: Jak vydělat na katastrofách?

Společnost Chartis, dcera pojišťovny AIG, například vydala dluhopisy , které ji mají pomoci krýt případné škody způsobené hurikány a zemětřeseními, s úrokem převyšujícím o 8,25 procentního bodu výnos tříměsíčních amerických státních dluhopisů.

Vyplácení kuponu je často podmíněno maximální velikostí škody, způsobené hurikánem či jinou přírodní katastrofou. Když škoda převýší stanovenou hranici, nemá investor nárok na získání kuponu. Kritériem pro výplatu úroků může být i dosažení určité hodnoty speciálního indexu, publikovaného nezávislými institucemi, jako například PCS (Property Claims Service). Případně může vycházet z mezinárodně uznávaných fyzikálních jednotek – například z toho, že když dosáhne síla zemětřesení určitého stupně Richterovy stupnice, výnos (vyplácený kupon) Cat bondů se sníží či vůbec nevyplatí, nebo je dokonce investorovi vyplacena jen část zakoupeného dluhopisu.

Pokračování článku najdete na serveru peníze.cz