Ropa nad 90 USD. Kam dál?
|

Ropa nad 90 USD. Kam dál?

Cena ropy nedávno překročila 90dolarovou hranici a opět se přiblížila magické ceně 100 dolarů za barel ropy, kterou nejspíše brzy dosáhne a překročí. Kdy a jak stabilně, to může napovědět několik zajímavých statistik.

Komodity Ropa

Celosvětová spotřeba ropy byla v roce 2010 86 milionů barelů ropy denně, těžba byla o něco málo vyšší. Největšími producenty jsou Saudská Arábie a Rusko s těžbou 10 milionů barelů ropy denně (Mb/d).

Aktuální cenu ropy Brent sledujte zde

Přestože jsou průměrné náklady na ropu nižší než současná cena ropy, ta neklesne, protože v situaci rostoucí poptávky, kdy nabídka nestačí, je cena určována náklady mezních, tedy těch nejdražších producentů.

Mezní a průměrné náklady na těžbu ropy, cena ropy

Od roku 2005 se cena ropy blíží nákladům mezních producentů. Mezi nejnákladnější projekty patří kanadské ropné písky, které vyžadují cenu ropy zhruba 90 USD za barel, a hluboká podmořská ložiska, která vyžadují cenu ropy zhruba 66 USD za barel, aby bylo ekonomicky výhodné z nich těžit.

Odhadované náklady na nové ropné projekty v USD za barel Existuje několik scénářů budoucího vývoje těžby a spotřeby ropy. Optimistický a pesimistický scénář budoucí ropné těžby jsou v následujícím grafu, kde červená křivka znázorňuje čistý přírůstek těžby. Optimistický scénář počítá s čistým přírůstkem produkce zhruba půl milionu barelů ropy denně, pesimistický s poklesem těžby.

Odhadované změny v globální ropné produkci

Ještě optimističtější scénář těžby počítá s každoročním čistým přírůstkem přes 1 milion barelů ropy denně, ani to však nebude stačit na růst poptávky, která dosáhne dvou milionů barelů ropy denně (černá křivka).

Nárůst těžby a spotřeby ropy v následujících letech Prvním důsledkem toho budou klesající volné kapacity zemí kartelu OPEC, které loni teoreticky dosahovaly 6 milionů barelů ropy denně, což se jeví jako vysoká hodnota (6,9 % těžby v roce 2010), ale jedná se o teoretické hodnoty volných kapacit, protože ještě nikdy nebyly reálně dosaženy. Země kartelu OPEC jsou tedy jediné země, které dosud mají volné těžební kapacity, ostatní producenti těží naplno. Ale to se v následujících letech změní.

Teoreticky volné těžební kapacity kartelu OPEC

Velké naděje jsou vkládány do Iráku, který zatím těží 2,6 Mb/d ropy a má velký potenciál, produkce ropy by měla v roce 2017 přesáhnout 10 Mb/d, čímž by se vyrovnal Saudské Arábii a Rusku. Zatím naráží na omezení ve formě nedostatečné infrastruktury, která brání výraznému zvýšení těžby. Toto omezení nedovolí překročit hranici cca 4 milionů barelů ropy denně. Irák tak nebude v nejbližších letech schopen dosáhnout plánované těžby, pokud nedojde k vybudování velkých infrastrukturních celků – ropovodů, závodů na oddělení a zpracování ropy a plynu, přístavních terminálů atd.

Překážkou bude také místní korupce, politická nestabilita, terorismus a nedostatek podpůrných a servisních kapacit. Pochybnosti podporuje též historická zkušenost, kdy žádná země OPECu nebyla schopna v průběhu 10 let zvýšit těžbu ropy o více než 2 Mb/d.

Irácká těžba ropy – cíl a produkce 280 největších polí

Za rostoucí spotřebou ropy stojí Čína (a ostatní země jihovýchodní Asie), která navzdory celosvětovému ekonomickému zpomalení výrazně roste. Pokud tedy nedojde k prudkému poklesu ekonomické aktivity v Číně, ropa levná nebude. Naopak, bude stále dražší a dražší, dokud její vysoká cena nezpůsobí pokles poptávky, protože nabídková strana není schopna zareagovat a zvýšit těžbu, a tím srazit cenu ropy. A proč by to vůbec dělala?