Krátkodobý výhled na české akcie: prosinec 2011 - Telefónica C.R., Philip Morris a Pegas Nonwovens
|

Krátkodobý výhled na české akcie: prosinec 2011 - Telefónica C.R., Philip Morris a Pegas Nonwovens

Telefónica C.R., Philip Morris a Pegas Nonwovens. Potenciál dividendových akcií na pražské burze do konce roku.

PFNonwovens (dříve Pegas Nonwovens) Philip Morris ČR Akcie ČR Dividendy Telefónica
telefonica

Telefónica C.R.

V listopadu se titul držel v relativně úzkém rozmezí 375 až 395 Kč. Důvodem je především defenzivnost titulu s očekávaným solidním dividendovým výnosem.

Výsledky za 3Q11 dopadly víceméně dle očekávání při provozním zisku OIBDA 5,68 mld. Kč vs. oček. 5,61 mld. Kč. Nadále pokračuje propad v obou telefoniích, kde především v mobilní části jsou výsledky ovlivněny regulatorním vlivem snižování propojovacích poplatků. Společnost dle očekávání potvrdila svůj výhled, a to pokles roční čisté OIBDA o 1-5 %.

Vzhledem k dosavadním výsledkům předpokládáme, že se tento výhled nemusí naplnit, ale v době oznámení výsledků za celý rok může mít společnost komentář k dividendové politice, který může konečné výsledky zneutralizovat. Nadále očekáváme, že společnost podnikne kroky k udržení absolutní výše peněžních prostředků distribuovaných akcionářům.

Na titulu se rovněž objevili spekulace o potenciálním prodeji podílu mateřské společnosti Telefonica SA, ale ze strany managementu i akcionáře byly tyto spekulace popřeny. Jen připomínáme, že jde o několikáté podobné spekulace. Pravděpodobnost podobného kroku vnímáme jako velmi malou vzhledem k podle nás omezenému počtu potenciálních zájemců, které vidíme v Asii či Rusku.

Sledovat budeme potenciální regulatorní kroky, které mohou vnést vyšší konkurenci na český telekomunikační trh poté, co CTU aktuálně vidí český telekomunikační trh jako nedostatečně konkurenční.

Do konce roku nevnímáme větší cenové impulzy na titulu, a proto se domníváme, že bude pokračovat obchodování v relativně úzkém pásmu 380 až 390 Kč.

Aktuální cenu akcií Telefóniky C.R. sledujte zde

Philip Morris ČR

Philip Morris ČR

Titul nadále prokazuje jasnou defenzivní charakteristiku a investoři jej odměňují za anticyklický produkt a zajímavou dividendovou politiku. Významnější fundamentální posun se na titulu očekávat nedá, žádná významnější zpráva také ne.

Současné ceny nám připadají neutrální vzhledem k očekávané dividendě 850 až 950 Kč či očekávanému hrubému dividendovému výnosu na úrovni 6,8 až 7,6 %. Na druhou stranu jsou stále zajímavé pro defenzivní investory.

Aktuální cenu akcií Philipu Morris ČR sledujte zde

Pegas Nonwovens

Pegas Nonwovens

3Q11 výsledky tradičně bez překvapení. Management potvrdil výhled růst FY11 EBITDA v intervalu 2 až 7 %, ale spíše blíže k dolní hranici. Přes pokles poptávky v 4Q11, který společnost vnímá jako dočasný, je Pegas optimistický, co se týká výhledu 2012 (prodáno cca 95 % produkce). Na výsledky měl pozitivní vliv pokles cen základní suroviny (polymerů).

Společnost pokračuje podle plánu ve svém projektu v Egyptě. Nyní se vyřizují potřebná povolení a stavební práce by měly začít v 1Q12, první výrobky by měla linka dodat v 2H13. Tady je ovšem politické riziko. I management společnosti uznává, že pokud by se situace zhoršila, může dojít k zpomalení nebo zastavení projektu (negativní).

Titul potvrzuje defenzivní charakter pohybem v rozmezí 420 až 440 Kč (po dividendě) a nadále může být kandidátem pro zajímavou defenzivní investici. Defenzivní charakter je také podpořen vysokým dividendovým výnosem 5,6 %.

Na trhu byl/je vidět poměrně solidní kupec (společnost Wood & Company potvrdila navýšení podílu ve společnosti nad 10,56 % na počátku října), což nás vede k myšlence, že titul má jen limitovaný prostor pro pokles, což může dále potvrdit defenzivní charakter akcie a omezit volatilitu i při výrazně volatilním trhu.

Aktuální cenu akcií Pegasu Nonwovens sledujte zde