Krátkodobý výhled na české akcie: březen 2011 - ECM, ORCO, AAA, KITD
|

Krátkodobý výhled na české akcie: březen 2011 - ECM, ORCO, AAA, KITD

Potenciál a riziko akcií developerů a dalších méně likvidních titulů v systému SPAD pro následující týdny.

ORCO Property Group ECM Akcie ČR KIT digital
ECM logo

ECM

Restrukturalizací dluhu se společnosti podařilo zachovat svou existenci, nicméně domníváme se, že primární zaměření bude na splacení dluhů, ne na dodávání další dodatečné hodnoty pro akcionáře.

Z tohoto pohledu se situace dle našeho názoru nezmění ani letos, protože na trhu je poměrně velké množství projektů, které by měly být realizovány ve smyslu reorganizace současných realitních portfolií, což může způsobit tlak na cenu transakcí.

Náš výhled či pohled na akcie společnosti ECM se nemění a nadále jej považujeme za spekulaci. Jen připomínáme, že danou společnost již fundamentálně nepokrýváme.

ORCO logo

Orco

Výhled se nadále nemění a očekáváme, že v případě úspěšné restrukturalizace dluhu/realitního portfolia budou významně nepříznivě ovlivněni současní akcionáři.

Neuspokojivá reputace společnosti bude dle našeho názoru nadále překážkou pro rozvíjení aktivit společnosti. Stále vnímáme jako velmi spekulativní.

V lednu jsme ukončili pokrytí tohoto titulu. AAA Auto

AAA Auto

Hlavní akcionář pan Denny nadále rozšiřuje svůj podíl, který již navýšil na více než 76 %. Překročení 75% hranice může potenciálně znamenat (povinný) odkup akcií. Nicméně se nedomníváme, že by tento krok investoři přivítali, protože někteří vlastní akcie za vyšší hodnoty.

Jen připomínáme, že nejdůležitějším podkladem pro stanovení ceny je odhad znalce, následně podpůrné faktory jsou 80 % z ceny nabytí a šestiměsíční vážený průměr. Nepředpokládáme, že se tento krok stane.

Jen připomínáme, že titul analyticky/fundamentálně nepokrýváme.

KIT digital

KIT Digital

Společnost v lednu učinila dlouho slibované akvizice, když získala tři IT společnosti za 77 mil. USD, při společných tržbách kupovaných společností ve výši 25 mil. USD. KIT Digital tím nadále potvrzuje svoji expanzivní strategii.

Bohužel bez bližších informací nelze přesněji určit vhodnost daných akvizic. Nadále vyčkáváme, zda se společnosti podaří zvyšování tržeb přetavit i do provozního zisku. I reakce investorů je prozatím spíše chladnější kvůli absenci bližších zpráv.

Titul se v únoru dostal pod prodejní tlak kvůli vývoji na některých technologických akciích a v pátek se obchodoval za 230 Kč.