Krátkodobý výhled na české akcie: červen 2011 - ČEZ, NWR a Unipetrol
|

Krátkodobý výhled na české akcie: červen 2011 - ČEZ, NWR a Unipetrol

ČEZ, Unipetrol a NWR. Potenciál a riziko akcií energetického sektoru v systému SPAD na pražské burze pro červnové obchodování.

ČEZ NWR Unipetrol
ČEZ

ČEZ

Německo bude vypínat postupně jadernou energetiku do roku 2022. V pondělí 6.6. tento akt byl posvěcen vládou a ještě je nutné schválení parlamentem. Do začátku července by mělo být schváleno legislativou. Očekáváme, že dojde ke konečnému schválení.

Dočasný nedostatek energie v Německu by měl mít za následek tlak na cenu elektrické energie na burze, z čehož by měl CEZ profitovat. Krátkodobě podpůrná byla ještě hrubá dividenda 50 Kč/akcii, kde se titul obchodoval s nárokem do 2.6. (v době vydání je již ex-dividend).

Výsledky za 1Q11 byly silnější než se očekávalo při čistém zisku ve výši 17,2 mld. Kč vs. oček. 15,7 mld. Kč. Překvapení bylo již na tržbách díky větším prodejům tepla. Výhled byl zopakován, ale domníváme se, že dojde k jeho posunu směrem výše.

Při současných cenách a díky krátkodobému vlivu obchodování ex-dividend vnímáme titul z krátkého pohledu jako neutrální. Nicméně náš dlouhodobý pohled se nemění a je stále pozitivní. Po schválení Německé koncepce dojde pravděpodobně k přehodnocení cen elektrické energie v dlouhých očekáváních směrem nahoru.

NWR logo

NWR

Jak indikováno, tak výsledky za 1Q11 byly slabší než se očekávalo. Čistý zisk na úrovni 3,4 mil. EUR vs. oček trhu na 20,8 mil. EUR (7,8 mil. EUR byla naše projekce). Domníváme se, že trh nezahrnul zvýšené náklady na těžbu jak indikováno společností.

Navíc finanční úroveň přinesla vyšší náklady. Nicméně výsledky nezpůsobily větší výprodejní vlnu a to díky re-inkorporaci a potenciálnímu vstupu titulu do indexu FTSE 250 (17. června).

Právě vstup do indexu mohl znamenat přísun nových prostředků do titulu od investorů sledujících právě tento index. Nicméně majoritní akcionář společnost BXR nabídla dodatečných až 16 mil. kusů právě díky poptávce investorů sledujících indexy FTSE. Dodatečná nabídka ze strany BXR znamená, že se z titulu stahuje potenciální pozitivní vliv poptávky ze strany investorů, kterou jsme předpokládali.

Naopak zůstává potenciál negativního vlivu uvolňování prostředků na IPO polské JSW. Jen pro úplnost dne 8. června by po zasedání komise londýnské burzy mělo být jasné do jakého a zda indexu bude NWR zařazeno. K samotnému efektu zařazení by mělo dojít 17. června.

Nadále se bude sledovat vývoj cen uhlí na světových trzích, což bude indikátorem pro vývoj v cenách prodejů samotného NWR. Na vývoj uhlí jsme pro nejbližší čtvrtletí spíše pozitivní, což by mohlo být překvapením pro některé bankovní domy, které uvažují již se značným snížením prodejních cen uhlí z 2Q úrovní, které byly vysoké.

Krátký výhled je již bez potenciálního pozitivního vlivu zvýšené poptávky ze strany investorů sledujících index FTSE 250. Z tohoto důvodu přestáváme být na titul z tohoto důvodu pozitivní a vnímáme jej spíše neutrálně. Fundamentálně vnímáme ceny kolem 250 Kč jako levné, nicméně vnímáme riziko spuštění privatizace polské JSW, což může odlákat pozornost a potenciálně i zájem investorů.

Unipetrol logo

Unipetrol

Výsledky za 1Q11 díky předběžným číslům byly dle odhadů, až mírně lepší. Vzrůstající potenciál na dividendu díky akci ČeRa a to výplatě zadržených zisků do Unipetrolu byl utlumen návrhem na valnou hromadu a to převodem zisku do položky zadržených zisků. Samozřejmě ještě může přijít návrh přímo na valnou hromadu, ale domníváme se, že tímto potenciál na výplatu dividendy za min. rok je minimální.

Nadále se bude sledovat provozní výkonnost, která je oznamována v měsíčním intervalu. Stěžejní je udržení solidní petrochemické marže. Poslední údaje za květen jsou opětovně pozitivní co se především petrochemické marže týče.

Neočekáváme výraznější výkyvy za předpokladu neuskutečnění mimořádné události v pásmu 180-190 Kč.