Frontier Markets: Stále podceňované investiční téma
|

Frontier Markets: Stále podceňované investiční téma

Hraniční trhy jsou ty, které byly doposud přehlíženy, ale zdá se, že neprávem, protože mají velký růstový potenciál. Jedná se o země východní Evropy, Středního Východu, Jižní Ameriky či Afriky. Výkonný viceprezident společnosti Franklin Templeton Investment Grzegorz Konieczny na nedávné konferenci přiblížil specifika těchto trhů.

Světové akcie Frontier Markets

Myšlenka investování na hraničních trzích vychází ze stejného předpokladu jako u nově vznikajících trhů (Emerging Markets). Rychlý ekonomický růst těchto zemí se projeví dříve či později i na místních akciových trzích, i když to nemusí být vždy pravidlem.

Frontier Markets - přehled zemí

Hraniční trhy tvoří jen 1 % celosvětového obratu na burzách. Obsahují ovšem 12 % všech společností kotovaných na celosvětových burzách. A tržní kapitalizace hraničních trhů dosahuje jen 2 % celosvětové tržní kapitalizace všech burz.

Tržní kapitalizace vyspělých, mladých a hraničních trhů

Na světové populaci se hraniční trhy podílejí 17 % (rozvinuté trhy 16 % a nově vznikající trhy 67 %). Jejich podíl na celosvětovém HDP je 6 % (u rozvinutých trhů je to 62 % a u nově vznikajících trhů 32 %).

Emerging markets jsou stále atraktivní, tvrdí tým Marka Mobiuse Ekonomický růst v zemích hraničních trhů dosáhl od roku 1989 do roku 2011 průměrné roční hodnoty 9,7 %, čímž těsně překonal i růst nově vznikajících trhů.

Ekonomický růst jednotlivých kategorií trhů

Jedním z motorů růstu těchto zemí je kromě vývozu také domácí spotřeba, podporovaná růstem úvěrů v ekonomice. Největší růst úvěrů byl v Nigerii a Vietnamu.

Růst úvěrů v jednotlivých zemích

Hraniční trhy jsou tedy přehlížené a zanedbávané. O to větší se tam nalézají příležitosti.

Hraniční trhy však mají pro individuálního investora nevýhodu: jsou malé a rozdrobené – politicky, ekonomicky i sociálně –, což ztěžuje možnosti investování. Tým Franklin Templeton tuto překážku překonává tím, že má velké množství regionálních zastoupení vedených lidmi, kteří hovoří místním jazykem, znají místní zvyklosti a postupy, hovoří také s vedením jednotlivých firem, s jejich konkurenty či dodavateli, a minimalizují tak rizika spojená s korupcí či kriminalitou.

Navíc burzy v těchto zemích nejsou přístupné pro individuálního investora, a ten, kdo se chce podílet na růstu v těchto zemích, musí využít fondy kolektivního investování, jež se na tyto trhy zaměřují.

Podílové fondy zaměřené na Indii: Naskočte na růstovou vlnu