Pražská burza s novým obchodním systémem Xetra
|

Pražská burza s novým obchodním systémem Xetra

Pražská burza zahájí 30. listopadu 2012 obchodování na nové platformě Xetra. Burza cenných papírů Praha se tak po Vídni a Lublani stane dalším členem skupiny CEE Stock Exchange Group (CEESEG), který bude používat společný obchodní systém.

Pražská burza Akcie ČR
Pražská burza

Implementací nového systému dochází k významnému kroku v rámci skupiny CEESEG a je v souladu se strategií maximálního zpřístupnění národních trhů pro zahraniční investory.

Nový systém přináší mnoho výhod rovněž stávajícím členům burzy, kteří díky širokým možnostem konektivity systému budou mít snadnější přístup na zahraniční trhy, které systém Xetra využívají.

Do obchodování na systému Xetra, který je vyvíjen a provozován ve Frankfurtu skupinou Deutsche Börse Group, je v současnosti zapojeno na základě licence více než 250 bank a investičních společností a dalších 4 700 registrovaných obchodníků po celém světě.

Platformu Xetra využívají burzy skupiny CEESEG (v současné době vídeňská a lublaňská burza, implementaci zahájila budapešťská burza) a kromě Deutsche Börse Group například i Irish Stock Exchange, Malta Stock Exchange nebo Bulgaria Stock Exchange.

"Díky implementaci nového obchodního systému se pražská burza dostává do hledáčku zahraničních investorů, kteří již tento systém využívají, což, jak pevně doufáme, může mít pozitivní vliv na likviditu na našem trhu. Tím, že platformu využívají i naše partnerské burzy v rámci skupiny CEESEG, dochází k logické harmonizaci pravidel obchodování i listingu, a pro české emitenty se tak otvírají dveře ke snadnému vstupu na další evropské trhy," říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

Nutnou podmínkou přechodu na nový obchodní systém v daném termínu je úspěšné zavedení nové verze systému Xetra (Xetra Release 13.0) na Deutsche Börse, avizované na 26. listopad 2012 a připravenost členů BCPP.

SPAD a KOBOS končí

Nejvýraznější změnou je zrušení dosavadních segmentů SPAD a AOS/KOBOS a jejich nahrazení jedním obchodním segmentem. Cenné papíry dosud zařazené do segmentu SPAD budou obchodovány s podporou tvůrců trhu.

Všechny pokyny zadané v současném obchodním systému budou na konci posledního obchodního dne, tj. 29. 11. 2012 zrušeny a nebudou automaticky nahrazeny.

  • S cennými papíry lze obchodovat v rámci kontinuálního obchodování (9:00 – 16:20) a v rámci úvodní (8:50 – 9:00) a závěrečné (16:20 – 16:25). Všechny objednávky se automaticky účastní všech obchodních fází, pokud není obchodníkem zvoleno jinak.

  • Pokyny jsou i nadále zpracovány dle cenové a časové priority.

  • Minimální obchodovatelná jednotka (1 lot) je rovna jednomu kusu cenného papíru, maximální velikost objednávky není nijak omezena.

  • Zrušením dvou současných segmentů bude pro každý cenný papír stanovena vždy pouze jedna tržní cena.

  • Maximální platnost objednávky je 360 kalendářních dní.

  • Všechny objednávky jsou anonymní. Nebude možné zjistit protistranu ani zadavatele pokynu.


Co k novému obchodnímu systému píše společnost brokerjet ČS?

Klienti společnosti brokerjet budou moci využívat následujících typů pokynů:

  • Limit – omezení objednávky maximální nákupní nebo minimální prodejní cenou.

  • Trh – pokyn je okamžitě realizován za nejlepší možnou cenu.

  • Stop Limit - pokyn se aktivuje ve chvíli, kdy je tržní cena akcie rovna klientem stanové hodnotě Stop Limit. Poté dojde k vygenerování prodejního nebo nákupního pokynu s limitní cenou, kterou si klient zvolil.

  • Stop Trh - pokyn se aktivuje ve chvíli, kdy je tržní cena akcie rovna klientem stanové hodnotě Stop Limit. Poté dojde k vypořádání za nejlepší možnou cenu.

K dispozici budou podmínky vypořádání "Uspokojit nebo zrušit" a "Zcela uspokojit nebo zrušit".

Zdroj: BCPP